Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Else Christensen Socialforskningsinstituttet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Else Christensen Socialforskningsinstituttet"— Præsentationens transcript:

1 Else Christensen Socialforskningsinstituttet
Børn med særlig risiko Else Christensen Socialforskningsinstituttet

2 Børneforløbsundersøgelserne:
Else Christensen: Opvækst med særlig risiko 06:04 Else Christensen & Dorthe Agerlund Sloth: Børn med anden etnisk baggrund ved skolestart 05:05 Else Christensen: 7-årige børn med anden etnisk baggrund 04:28 Else Christensen: 7 års børneliv 04:13

3 Der ses på: Børn, der har en barndom, hvor de har mange problemer og vanskeligheder Vanskeligheder mht. relationer til jævnaldrende, adfærdsproblemer, hyperaktivitet, emotionelle problemer Konflikter med jævnaldrende Psykosociale problemer ved skolestart Faglige problemer i skolen Problemer med at beherske dansk

4 Forældrenes ressourcer
Økonomi Beskæftigelse Uddannelse Socialt netværk Personlige psykiske og sociale ressourcer 80 pct. af de danske familier og 28 pct. af de etniske er ressourcestærke

5 Børn med mange vanskeligheder
Børn der bor med mor alene Familien bor i lejlighed Mor er ikke på arbejdsmarkedet Far er ikke på arbejdsmarkedet Mor har været indlagt på hospital Far har været indlagt på hospital

6 Børn med mange vanskeligheder
Flere drenge end piger Sjældnere fritidsinteresser Sjældnere tid ved PC Mere fjernsyn

7 ANDEN ETNISK BAGGRUND END DANSK
Flere drenge end piger Ikke andre punkter hvor der som for de danske børn kan peges på forskelle mellem børn med og uden brug for hjælp Generelt færre ressourcer end danske børn Mødre, der er blevet danske statsborgere siden 1995, har sjældnere børn med vanskeligheder

8 Børns problemer og forældrenes ressourcer
Danske børn med særlige problemer på de undersøgte områder kommer oftere fra ressourcesvage familier Denne sammenhæng findes ikke for børn med anden etnisk baggrund end dansk

9 Særlige situationer ? Børn, der i højere grad end andre har konflikter med jævnaldrende Børn, hvor moderen oplyser, at hun har været deprimeret i længere tid Børn hvor forældrene er flyttet fra hinanden og hvor der har været mishandling af moderen Børn med anden etnisk baggrund, der ikke er glade for at gå i skole


Download ppt "Else Christensen Socialforskningsinstituttet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google