Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ledningsbaner i CNS.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ledningsbaner i CNS."— Præsentationens transcript:

1 ledningsbaner i CNS

2 ledningsbane: A bundle of nerve fibers having a common origin, termination, and function.

3 ledningsbane: ledningsbaner gennemløber de samme “motorveje” som andre ledningsbaner capsula interna gennemløbes af blandt andre: pyramidebaner (motoriske) bagstrengsbaner (sensitive)

4 projektionsbane (3): associationsbane (2): commissurbane (1):
mellem hjerne og rygmarv (krydset eller ikke krydset ) associationsbane (2): ”internt” mellem dele af hjernen (ikke krydset) eller mellem dele af rygmarven (ikke krydset) commissurbane (1): ”internt” mellem dele af hjernen (krydset) eller mellem dele af rygmarven (krydset)

5 associations- og commissurbaner
i hjernen

6 et eksempel

7 associationsbane(2): commissurbane (1): ”internt” mellem dele af
”internt” mellem dele af hjernen(ikke krydset) commissurbane (1): ”internt” mellem dele af hjernen (krydset) 2 1

8 projektionsbaner

9 projektionsbaners beliggenhed i medulla spinalis

10 sidestrengsbaner sensitive motoriske

11 SENSITIVE SIDESTRENGSBANER
MEDULLA SPINALIS SENSITIVE LEDNINGSBANER SENSITIVE SIDESTRENGSBANER PROJEKTIONSBANER tractus spinocerebellaris post. tractus spinocerebellaris ant. tractus spinothalamicus lat. FUNKTION 2.+3. : proprioceptive impulser 4: smerte og temperatur

12 proprioceptive impulser:
sanseindtryk fra muskler, sener og led tryk og berøring fra hud

13 ØVELSE: HVAD SIGER NAVNET : tractus rubrospinalis ? Er det en sensitiv eller motorisk ledningsbane ? 2. Er det en projektionsbane, en commissurbane eller en associationsbane 3. Kan man af navnet se om ledningsbanen er krydset eller ikke krydset ?

14 ØVELSE: HVAD SIGER NAVNET : tractus rubrospinalis ? Er det en sensitiv eller motorisk ledningsbane ? en ledningsbane fra nucleus ruber i mesencephalon til medulla spinalis = motorisk bane 2. Er det en projektionsbane, en commissurbane eller en associationsbane ? = en projektionsbane (fra hjerne til medulla spinalis) 3. Kan man af navnet se om ledningsbanen er krydset eller ikke krydset ? Nej

15 MOTORISKE SIDESTRENGSBANER
MEDULLA SPINALIS MOTORISKE LEDNINGSBANER MOTORISKE SIDESTRENGSBANER PROJEKTIONSBANER 5 : tractus rubrospinalis 6: tractus corticospinalis lat.

16 forstrengsbaner sensitive motoriske

17 SENSITIVE FORSTRENGSBANER
MEDULLA SPINALIS SENSITIVE LEDNINGSBANER SENSITIVE FORSTRENGSBANER PROJEKTIONSBANER 2. tractus spinothalamicus ant. FUNKTION 2. tryk og berøring

18 MOTORISKE FORSTRENGSBANER
MEDULLA SPINALIS MOTORISKE LEDNINGSBANER MOTORISKE FORSTRENGSBANER PROJEKTIONSBANE 3: tractus corticospinalis ant. 4: tractus vestibulospinalis

19 bagstrengsbaner sensitive

20 SENSITIVE BAGSTRENGSBANER
MEDULLA SPINALIS SENSITIVE LEDNINGSBANER SENSITIVE BAGSTRENGSBANER PROJEKTIONSBANER 1. fasciculus gracilis 2. fasciculus cuneatus FUNKTION proprioceptive impulser fra underekstremiteter (gracilis) overekstremiteter (cuneatus)

21 sensitive ledningsbaner

22 sensitive signaler gennem radix posterior (2) til medulla spinalis

23 sensitive ledningsbaner
sekundær sensitive: 1. neuron sender neurit direkte til baghorn i medulla spinalis primær sensitive: 1. neuron sender neurit gennem bagstrengsbaner til kerneområde i hjernestammen

24 sekundær sensitive ledningsbaner

25 I en sekundær, sensitiv ledningsbane dannes synapse mellem 1. og 2
I en sekundær, sensitiv ledningsbane dannes synapse mellem 1. og 2. neuron i et baghorn i medulla spinalis

26 En sekundær, sensitiv ledningsbane løber opad (ascenderer) i en sidestrengsbane (A) eller ..

27 En sekundær, sensitiv ledningsbane løber opad (ascenderer) i en sidestrengsbane (A) eller i en forstrengsbane (B) (krydset eller ikke krydset – her krydset) B A

28 et eksempel - krydset sekundær sensitiv sidestrengsbane

29 6 5 L tractus spinothalamicus lat.
pseudounipolar nervecelle i spinalganglion (1. neuron) neurit gennem radix posterior til medulla spinalis synapse med multipolar nervecelle (2. neuron) i baghorn KRYDSNING TIL SIDESTRENGSBANE neurit gennem tractus spinothalamicus lat. (L) - til thalamus neurit til gyrus postcentralis i lobus parietalis 5 5 L A 2 2 3 3 1 1

30 et eksempel - krydset sekundær sensitiv forstrengsbane

31 6 5 A tractus spinothalamicus ant.
pseudounipolar nervecelle i spinalganglion (1. neuron) neurit gennem radix posterior til medulla spinalis synapse med multipolar nervecelle (2. neuron) i baghorn KRYDSET TIL FORSTRENGSBANE neurit gennem tractus spinothalamicus ant. (A) - til thalamus neurit til gyrus postcentralis i lobus parietalis 5 5 L A 2 2 3 3 1 1

32 et eksempel - ikke krydset sekundær sensitiv sidestrengsbane

33 5 4 2 1 3 tractus spinocerebellaris post.
pseudounipolar nervecelle i spinalganglion (1. neuron) neurit gennem radix posterior til medulla spinalis synapse med multipolar nervecelle (2. neuron) i baghorn IKKE KRYDSNING neurit gennem tractus spinocerebellaris post. - til cerebellum gennem pedunculus cerebellaris inf. 5 4 1 2 3

34 primær sensitiv ledningsbane

35 En primær, sensitiv ledningsbane
En primær, sensitiv ledningsbane løber opad (ascenderer) i en bagstrengsbane i medulla spinalis (A) A

36 En primær, sensitiv ledningsbane har synapse mellem 1. og 2
En primær, sensitiv ledningsbane har synapse mellem 1. og 2. neuron i et kerneområde i hjernestammen

37 et eksempel - primær sensitiv bagstrengsbane

38 6 5 4 4 3 4 2 1 primær sensitiv ledningsbane
pseudounipolar nervecelle i spinalganglion (1. neuron) neurit gennem en bagstrengsbane fasciculus gracilis, eller fasciculus cuneatus til medulla oblongata 3. synapse med multipolar nervecelle (2. neuron) i nucleus gracilis, eller nucleus cuneatus KRYDSET neurit krydser til lemniscus medialis synapse med multipolar nervecelle (3. neuron) i thalamus neurit til gyrus postcentralis i lobus parietalis 6 5 4 4 3 4 2 1

39

40 motoriske ledningsbaner
i CNS

41 motoriske ledningsbaner i CNS
motoriske signaler udspringer fra cortex kerneområder i hjernestammen

42 motoriske ledningsbaner i CNS
ledningsbaner med udspring i motoriske neuroner i cortex pyramide baner ledningsbaner med udspring i motoriske neuroner i kerneområder i hjernestammen ekstrapyramidale baner

43 motoriske ledningsbaner i CNS
PYRAMIDEBANER

44 motoriske ledningsbaner i CNS
En pyramide forstrengsbane løber perifert (descenderer) i en forstreng i medulla spinalis og danner synapse mellem 1. og 2. neuron i et forhorn i medulla spinalis

45 et eksempel - motorisk forstrengsbane

46 1 2 3 4 A 5 8 7 9 6 PYRAMIDE-FORSTRENGSBANE
A : tractus corticospinalis ant. pyramideformet nervecellelegeme sender neurit fra cortex neurit gennem capsula interna - videre gennem crus cerebri i mesencephalon - videre gennem pons -videre til pyramis i medulla oblongata - - til medulla spinalis i forstreng KRYDSNING - til forhorn i medulla spinalis i modsat side her 1. synapse til multipolar nervecelle neuron ud af radix anterior 1 2 3 4 A 5 8 7 9 6

47 motoriske ledningsbaner i CNS
En pyramide sidestrengsbane løber perifert (descenderer) i sidebane i medulla spinalis (A) og danner synapse i et forhorn

48 et eksempel - motorisk sidestrengsbane

49 6 B 7 9 8 PYRAMIDE – SIDESTRENGSBANE B : tractus corticospinalis lat.
pyramideformet nervecellelegeme sender neurit fra cortex neurit gennem capsula interna - videre gennem crus cerebri i mesencephalon - videre gennem pons -videre til pyramis i medulla oblongata KRYDSNING krydsning i medulla oblongata videre til forhorn i medulla spinalis gennem sidestreng 8. - her 1. synapse til multipolar nervecelle neuron ud af radix anterior 1 2 3 4 6 5 B 7 9 8

50 motoriske ledningsbaner i CNS
EKSTRAPYRAMIDALE SYSTEM

51 motoriske ledningsbaner
Ekstrapyramidale system består af spredte kerneområder i: hjernen (telencephalon) hjernestamme cerebellum

52 motoriske ledningsbaner
Kerneområder i hjernen for det ekstrapyramidale system er blandt andre nucleus caudatus nucleus lentiformis corpus amygdaloideum

53 motoriske ledningsbaner
Kerneområder i hjernestammen for det ekstrapyramidale system er blandt andre nucleus ruber substantia nigra vestibularkerner formatio reticularis

54 motoriske ledningsbaner i CNS
Kerneområderne i det ekstrapyramidale system sender fremmende eller hæmmende motoriske signaler til synapse i forhorn i medulla spinalis

55 et eksempel - ekstrapyramidalbane -krydset

56 EKSTRAPYRAMIDALE SYSTEM
tractus rubrospinalis fra nucleus ruber i mesencephalon KRYDSET gennem sidestreng til forhorn i medulla spinalis her synapse mellem 1. og 2. neuron

57 et eksempel - ekstrapyramidalbane -ikke krydset

58 EKSTRAPYRAMIDALE SYSTEM
tractus reticulospinalis fra formatio reticularis til forhorn i medulla spinalis løber som associationsbaner i hjernestammen (mange korte neuroner) IKKE KRYDSET løber som projektionsbaner i medulla spinalis enten i forstreng (1a) eller sidestreng (1b) 1b 1a

59


Download ppt "Ledningsbaner i CNS."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google