Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

O RIENTERINGSMØDE FOR KOMMENDE 0. KLASSE. D AGSORDEN Præsentation af Langsøskolen Fra børnehave til skole Ny på en skole Forventninger til forældresamarbejdet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "O RIENTERINGSMØDE FOR KOMMENDE 0. KLASSE. D AGSORDEN Præsentation af Langsøskolen Fra børnehave til skole Ny på en skole Forventninger til forældresamarbejdet."— Præsentationens transcript:

1 O RIENTERINGSMØDE FOR KOMMENDE 0. KLASSE

2 D AGSORDEN Præsentation af Langsøskolen Fra børnehave til skole Ny på en skole Forventninger til forældresamarbejdet Pædagogisk leder inklusionscenter

3 L ANGSØSKOLENS AFDELINGER DanmarkshusetEuropahuset 0. – 3. kl. 4. – 6. kl. Ver- dens- huset 7. – 9. kl. Inklusionscenter

4 F OLKESKOLEN I EN REFORMTID

5 H OVEDTEMAER FOR REFORMEN Flere fagopdelte timer og ny tid til understøttende undervisning, som supplerer den fagopdelte undervisning Timetallet i dansk, matematik, natur/teknik og musik forhøjes Undervisning i engelsk fra 1. klasse, andet fremmedsprog fra 5. klasse og valgfag fra 7. klasse Motion og bevægelse skal indgå i skoledagen med gennemsnitligt 45 minutter om dagen Tilbud om faglig fordybelse og lektiehjælp Folkeskolen skal i højere grad åbne sig mod det omgivende samfund og samarbejde med bl.a. de kommunale musik- og billedskoler

6 T ILLIDEN TIL OG TRIVSLEN I FOLKESKOLEN SKAL STYRKES BLANDT ANDET GENNEM RESPEKT FOR PROFESSIONEL VIDEN OG PRAKSIS Dialog Voksenniveau Børneniveau Fælles fokus på børns læring og trivsel Afstemte roller

7 F RA BØRNEHAVE TIL SKOLE Samarbejde med børnehaverne Børnehaverne på besøg på skolen Overlevering fra børnehave til skole

8 E N NY HVERDAG I SKOLEN  Sammenhæng i børnenes hverdag  Danmarkshuset er rammen om hele barnets dag  Tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger  Sammenhæng imellem undervisningsdel og fritidsdel

9 S AMMENHÆNGEN MELLEM BØRNEHAVENS LÆREPLANER OG SKOLENS UNDERVISNING. Temaer i børnehavens pædagogiske læreplaner Sproglig udvikling Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop og bevægelse Alsidig personlig udvikling Sociale kompetencer Undervisningen i børnehaveklassen tilrettelægges således, at børnene opnår kompetencer indenfor: Sprog Matematisk opmærksomhed Naturfaglige fænomener Kreative og musiske udtryksformer Krop og bevægelse Engagement og fællesskab

10 S ÆRLIGT FOKUS PÅ SPROG, F ÆLLESSKAB OG ENGAGEMENT I 0. KLASSE Sprog Sprogvurdering i børnehaven Obligatorisk sprogvurdering i 0. klasse Fællesskab og engagement Bidrage til fællesskabet Danne relationer

11 I NKLUSION Inklusion, betegner en vision om en fremtid, hvor ingen skubbes ud af fællesskabet, men hvor alle kan deltage, selv om de bidrager på forskellig måde.

12 I NKLUSION Det er vigtigt for alle børn at kunne deltage i fællesskaber med andre, for at få relationer til kammerater og jævnaldrende. Børns forskellighed beriger hinanden og fællesskabet. Inklusion betyder også, at nogle børn i skolen har brug for særlig støtte.

13 I NKLUSION I 0. KLASSE Én klasse: 2 børnehaveklasseledere 3 pædagoger 2 lokaler Holddeling Individuelle læringshensyn Socialt fællesskab Fleksibilitet i undervisningen

14 S AMARBEJDE OM BØRNENES LÆRING OG TRIVSEL Opfat skolen som en samarbejdspartner. Kontakt skolen, hvis I har spørgsmål eller er usikre eller bliver bekendte med, at der mangler information. Deltag aktivt i forældresamarbejdet og trivselsgrupperne i klassen og deltag i samtaler, møder og klassearrangementer.

15 D IGITAL INDSKRIVNING Skoleåret 2015/16 Alle børn, som er født i 2008 og 2009, og som ikke er indskrevet i skolen, har fået et brev fra distriktsskolen i den digitale postkasse. Sådan skriver du dit barn ind i skolen: Indskrivningsperioden er 15. december - 25. januar(begge dage inkl.) Du kan skrive dit barn op fra enhver computer, der har adgang til internettet. Langsøskolen holder indskrivningsarrangement 21.01.15 kl. 15-17. Husk NemID

16 D IGITAL INDSKRIVNING Skoleønske Dit barn har ret til at blive optaget i skolen i det skoledistrikt, hvor I bor. Du kan også få barnet optaget i en af de andre skoler i kommunen, hvis der er plads. Hvis I ønsker, at dit barn skal gå på en anden skole, skal I angive det ved den digitale indskrivning.

17 D IGITAL INDSKRIVNING TIL SFO Skolens fritidsdel Indmeldelser, modulændringer og udmeldelser i skolernes fritidsdel (SFO og klub) : www.borneplads.silkeborgkommune.dk eller www.borger.dk. Husk NemID

18 I NDSKRIVNING PÅ L ANGSØSKOLEN Indskrivningscafé på Langsøskolen 21. januar 2015 kl. 15-17

19 S KOLESTART PÅ L ANGSØSKOLEN Indskrivningscafé på Langsøskolen 21. januar 2015 kl. 15-17 Børnehaverne inviteres på besøgsdag 13.05.15 kl. 10-12 Velkomstarrangement for børn og forældre 16.06.15 kl. 16-17.30 Feriepasning i SFO uge 31-32 Start i 0. klasse 10.08.15

20

21

22

23

24


Download ppt "O RIENTERINGSMØDE FOR KOMMENDE 0. KLASSE. D AGSORDEN Præsentation af Langsøskolen Fra børnehave til skole Ny på en skole Forventninger til forældresamarbejdet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google