Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nærvær og engagement som brændstof for læring - og hvordan Kulturtjenesten medvirker til at skabe kvalitet og udvikling.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nærvær og engagement som brændstof for læring - og hvordan Kulturtjenesten medvirker til at skabe kvalitet og udvikling."— Præsentationens transcript:

1 Nærvær og engagement som brændstof for læring - og hvordan Kulturtjenesten medvirker til at skabe kvalitet og udvikling

2 Nærvær og engagement – du og jeg sammen om noget..
Hvad Dét at dele og være fælles om en oplevelse – altså; jeg ved, at du ved, at jeg ved…(intersubjektivitet) Fælles fokuseret opmærksomhed – her og nu Hvorfor Aktiviteter med følelsesmæssigt engagement og nærvær giver de bedste læringsbetingelser Fælles fokuseret opmærksomhed med børnene om en fælles aktivitet som børnene er motiveret for og engageret i udvikler de kognitive kompetencer

3 Kognitive kompetencer – et nedslag på sprog
”Det er vigtigt for sprogudviklingen, at børn får tid sammen med voksne, der viser dem verden. For nye ord læres, når man har behov for at lære dem og får muligheden.” Jette Løntoft

4

5 Hvad er det? bang gevær skyder revolver seksløber bøsse pistol

6 Vi har lignende resultater fra DK. I jylland har en bh
Vi har lignende resultater fra DK. I jylland har en bh.klasseleder sprogvurderet sin bk.klasse hvert år ved skoleårets begyndelse med sproglig test 1 der er en simpel navngivningstest (forklar lidt om testen og hvordan den scores fra I-V). Vi har sammenlignet børnenes score på sproglig test 1 ved begyndelsen af bh-klasse med deres eksamenskarakterer i 9. klasse. Her

7 Nærvær og engagement her og nu..
”Men pædagogisk kvalitet handler også om at leve et godt børneliv her og nu, om det gode børneliv som en livsperiode i sig selv – og ikke udelukkende som en forberedelse til skole- og voksenlivet. Hvis den voksne udelukkende møder barnet med fokus på, hvad barnet skal blive til engang i fremtiden, vil den voksne betragte barnet på en særlig måde […] med ‘opdragelsesbriller’. Den voksnes fokus vil være på kvalificering og disciplinering og på, hvordan barnet skal blive engang i fremtiden.” Grethe Kragh-Müller

8 Læringsmiljøets betydning for om barnet får mulighed for at udvikle sine potentialer
Hvad har læringsmiljøet gjort for at udvikle barnet? Er læringsmiljøet organiseret som enten udvidende eller begrænsende for barnets muligheder for at udvikle sig? Er medarbejderne medudviklere af børns potentialer gennem nærvær og engagement?

9 At være medudvikler af børns potentialer – og vurdere det miljø som barnet skal udvikle sig i, udvikle sit sprog i Børn fra familier med høj socioøkonomi (=uddannelsesbaggrund) har som 3 årige hørt 30 millioner flere ord end børn, der kommer fra familier med ressourcesvag baggrund. Flere og flere børn har ondt i sproget – et dårligt ordforråd ”Dansk light er et sprog, hvor alle de ord, pædagogerne synes er svære, oversættes til lettere ord.” Jette Løntoft

10 ”Jeg er ikke bange for at bruge klassisk musik eller fremmedord til børn, for de behøver ikke forstå alt, så længe de får lyst til at vide mere. Meget af det, jeg selv var fascineret af som barn, forstod jeg heller ikke. Jeg syntes bare, det var mystisk og spændende” Shane Brox, Politiken 2013

11 Børn vil gerne med til landet hvor Mini, Poul, Anne og alle de andre aktører kommer fra fordi:
”Børn er videnshungrende. De er ubevidst opmærksomme på, at voksne kan give dem noget, de ikke kan få fra hinanden. […] En voksen, der følger børnenes initiativer som medudvikler af gode ideer, er en interessant sparringspartner for en hjerne i udvikling. Rent instinktivt synes de, at voksne er spændende!” Charlotte Ringsmose

12 Hvordan medvirker Kulturtjenesten til at skabe kvalitet og udvikling?
Kulturtjenesten som ambitiøse medudviklere af børns potentialer

13 Referencer Hart, B. & Risley, T.R. “The Early Catastrophe” (2004)
Kragh-Müller, G.(2013): Kvalitet i daginstitutioner. København. Hans Reitzels Forlag Ringsmose, C. & Svinth, L. (red.)(2012): Læring og udvikling i daginstitutioner. Forfatterne og Dansk Psykologisk Forlag A/S


Download ppt "Nærvær og engagement som brændstof for læring - og hvordan Kulturtjenesten medvirker til at skabe kvalitet og udvikling."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google