Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Børns forståelse og forventninger om inddragelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Børns forståelse og forventninger om inddragelse"— Præsentationens transcript:

1 Børns forståelse og forventninger om inddragelse
Mimi Petersen NFBO Konference , Nuuk, Grønland

2 NFBO Konference 26.8.2014, Nuuk, Grønland
Mimi Petersen Lektor/ Ph.d. Institut for Socialt Arbejde, Det samfundsfaglige og Pædagogiske fakultet & Forskningscentret for Socialt Arbejde – Børneinstituttet Mimi Petersen NFBO Konference , Nuuk, Grønland

3 NFBO Konference 26.8.2014, Nuuk, Grønland
Forskningsprojektet og dets Fokus De foreløbige resultater med fokus på involvering af børn Perspektivering Spørgsmål og diskussion Mimi Petersen NFBO Konference , Nuuk, Grønland

4 NFBO Konference 26.8.2014, Nuuk, Grønland
Undersøgelsen 3-årig partnerskabsaftale - Formål: Skabe viden om professionelles praksis i forhold til indsatser og behandling af udsatte børn og unge Hvilke forhold påvirker denne praksis? De professionelles rolle og handlinger, organiseringen af arbejdet og håndtering/effekt overfor familier og brugere At den indhentede viden kan bruges til at kvalificere og forbedre arbejdet, og forankres blandt de som organiserer og udfører arbejdet. Mimi Petersen NFBO Konference , Nuuk, Grønland

5 Børns forståelse og forventninger om inddragelse
Interview med 4 børn i aldersgruppen 3-13 år, som har/har haft en sikkerhedsplan Gruppeinterview med 5 grupper af børn i aldersgruppen år - i alt 63 børn fra 5. klasse Case materiale Feedback fra 28 socialrådgiverstuderende på case materialet Feedback fra 19 børn i aldersgruppe 8-14 år på casen Interview med sikkerhedsplanskonsulent. Mimi Petersen NFBO Konference , Nuuk, Grønland

6 Fokus på følgende spørgsmål
Hvordan inddrages børnene i forløbet (informant, medspiller, medbestemmelse)? Hvordan ønsker børnene, at blive inddraget? Hvordan ser de på deres egen rolle? Mimi Petersen NFBO Konference , Nuuk, Grønland

7 Vigtige forudsætninger for at blive involveret
”Voksne skal være tydelige i det de siger. ” Bo(12 år) bliver spurgt om, hvad der er svært, når man taler med en voksen, hvortil han svarer, at ”nogle gange (at) forstå det sådan helt rigtigt”. Vigtigt at vide, hvem man taler med Tryghed i samtalen Tillid ”at kunne regne med”. Mimi Petersen NFBO Konference , Nuuk, Grønland

8 Oplevelse af at blive hørt og involveret
Afhænger af: Føle sig som medspiller i de beslutninger der træffes ”Ja, det synes jeg ikke jeg er blevet så meget her... bare de kunne lave om på nogle af de ting, som jeg har sagt til dem. Jeg har brug for hjælp til at … hvad hedder det nu … vide om jeg måske kunne få lov til at se min far og om … hver anden uge eller en weekend eller hver tredje uge eller… hver fjerde uge eller et eller andet”. Barnets alder Barnets relation til myndighedspersonen Mimi Petersen NFBO Konference , Nuuk, Grønland

9 Børns holdninger til involvering
Derfor skal vi involveres … ”Det er barnet, der har problemet, derfor skal barnet også bidrage til samtalen”. ”Børn tænker anderledes end voksne”. Involvering handler også om at forstå det udsatte barn ”Den voksne skal kunne sætte sig ind i det. Skal tænke hvis det nu var dem selv der stod i situationen” Forberedelse og hygge er afgørende i oplevelsen af involvering ”Vigtigt at vide hvorfor man skal til samtale, så man ikke bliver nervøs”. - Den professionelle, ”Skal være glad og frisk, ikke sur og gnaven, - det skal ikke være for alvorligt”. Mimi Petersen NFBO Konference , Nuuk, Grønland

10 Børns holdninger til involvering
Vi vil være med til at bestemme, men ikke have ansvar ”Hvis kommunen kommer med voksenløsninger, kan barnet bidrage med løsninger der er gode for dem selv”. Vi vil ikke med til møde på kommunen, fordi… ”ville ikke, fordi åh nej, hvad sker der nu” og ”det er ikke rart at være med til et voksenmøde, som måske kan forandre ret meget”. Vi kan ikke sige det samme, når forældrene er der… Mimi Petersen NFBO Konference , Nuuk, Grønland

11 NFBO Konference 26.8.2014, Nuuk, Grønland
Perspektivering Mimi Petersen NFBO Konference , Nuuk, Grønland

12

13 Mimi Petersen NFBO Konference , Nuuk, Grønland

14 NFBO Konference 26.8.2014, Nuuk, Grønland
Mimi Petersen NFBO Konference , Nuuk, Grønland

15 NFBO Konference 26.8.2014, Nuuk, Grønland
Mimi Petersen NFBO Konference , Nuuk, Grønland

16 Komplexogram v. Mimi Petersen og John Steen Johansen - Efterår 2014
Openings Opportunities Obligations Considerations WS Aug./Sep. Netværk: Det private Synspunkter Meninger/holdning Hvordan tager/sikrer vi at/ indtænker vi Det Private Netværk? (Børnefødselsdag) Hvilke rammer og vilkår? Hvor langt er vi med børneinddragelse? Krav at børn er involveret i beslutninger? Er vi parat til at overveje at dele vores voksne beslutningsmagt med børnene? Hvis ja, hvad så med ansvar? Workshop Tune 14.08 Partnerskab – Med hvem? Formål Definition? Intro: Projektet, status, tema, formål, data, afslutningsrapport, post Roskilde- projekt mv. (Mimi) Hvad vil vi med jer i dag? (JS) Sikkerhed v. trivsel Partnerskab Idéer til undervisningsmateriale mv. herunder, hvordan kan vi bruge den Viden projektet genererer? Partnerskab Det professionelle De øvrige professionelle Børnenes synspunkt, meninger i betragtning? Deltagelse Beslutning Parathed til børn Er vi fagligt og politisk forpligtede til at involvere børn i beslutningsprocesser? Parathed til at Involvere? Dele? Check faglig parathed, procedure og praksis Hvis nej, hvilke ændringer er påkrævet for at kunne skabe den nødvendige forandring? Børnerettigheder ‘If we answer ”No”?’ ‘What do we need to do in order to answer ”Yes”?’, ‘Can we make these changes?’ and, ‘Are we prepared for the consequenses?’. (Shier 2001). Safety Plan Fungerer SP/opfølgning ift. de forskellige arenaer? Kan vi/de professionelle… Er det forsvarligt? Etisk? Juridisk? Fagligt? Reduktion af omsorgssvigt og overgreb Hvad siger børnene? Eks: Vold – Slår mindre Ansvar Workshop Nuuk kl Forhistorier, Parathed Parat til forberedelse/præsenta- tion for familien? Støtte? Møde om? Hvor? Hvem deltager? Børn i centrum: Belastning, ansvar, beskyttelse, omsorg, hensyn? Udformning, krav, aktiviteter til sikring af barnet. Definition af sikkerhed Børns rettigheder Hvem, hvad, hvorfor? Konsekvenser? Sanktioner? Børn, Beskyttelse vs. Belastning Involvering af børn Hvordan vurderer vi belastningen? Hvad var belastningen? Krav Intro: Projektet, status, tema, formål, data, afslutningsrapport, post Roskilde- projekt mv. Børneperspektiver Proff./Fam. Profilering Offentlige værdier og Etiske øjeblikke Børn i Centrum? Børn i Centrum? Børn i Centrum? Børn i Centrum? Børn i Centrum? ”Children must be given their say, but they must not always be given thier way” (Leach, P., i Shier 2001) Kompetence/ Org. kapacitet? Første delrapport Følgevirkninger Processen går i stå Er organisa- tionen klar? Tid? Ny metode Vilkår Rammevilkår – Forventninger Krydspres – Civilsamfund Samfundsmæssige forandringer Erfaring fra ks? Og omkostninger ifm. anbringelse uden for hjemmet. Workshop EUSARF kl. 15 Lovgrundlag/konvention Hvornår? Hvem og HVORFOR? Faglig begrundelse – innovation Intro og udføre(r)?: Hvem? (På forskellige niveauer) Hvem er genstand/målgruppe og hvorfor netop dem? Implementering: Medarbejderudd. Inf. om metode til alle involverede. Klar til partnerskab (Familie må ikke blive forsøgs- kaniner). Voldsomme konsekven- ser og perspektiver. Partnerskab – Definiton – 4 temaer Magt + Beslutninger Børns forestillinger, forventninger og forståelse af inddragelse Projektet, status, tema, formål, data, afslutningsrapport, post Roskildeprojekt mv. Stopcheck Refleksion Arbejde med case Andres erfaringer Status – Parat? Go! Metode/Vilkår/Overvejelser PHM med fra start Ny diskurs – Statens ny rolle – VS-KS – Viden – Effektivisering – Skræddersyede roller – Profilering af familie/individ – nye roller – Offentlige værdier – Etiske øjeblikke

17 Børnerettigheder Considerations Openings Opportunities Obligations
Hvor langt er vi med børneinddragelse? Krav at børn er involveret i beslutninger? Er vi parat til at overveje at dele vores voksne beslutningsmagt med børnene? Hvis ja, hvad så med ansvar? Hvis nej, hvilke ændringer er påkrævet for at kunne skabe den nødvendige forandring? Openings Opportunities Obligations Parathed til at Involvere? Dele? Check faglig parathed, procedure og praksis Er vi fagligt og politisk forpligtede til at involvere børn i beslutnings- processer? Komplexogram v. Mimi Petersen og John Steen Johansen - Efterår 2014

18 NFBO Konference 26.8.2014, Nuuk, Grønland
Referencer - Hart, R.A. (1992): Children’s Participation - from Tokenism to Citizenship. Unicef. - Kornerup, I. og Petersen, M. (2014): ”Børns rettigheder og medborgerskabs- dannelse”. I Kornerup, I. og Næsby, T. (red.): Pædagogens grundfaglighed. Grundbog til pædagoguddannelsen. Frederikshavn: Dafolo Forlag. - Petersen, Mimi. (2013): Undersøgelse af ”Sikkerhedsplaner" som foranstaltning i arbejdet med udsatte børn i Roskilde Kommune. Institut for Socialt Arbejde, Delrapport 1 (Forventes offentliggjort efterår 2014). - Petersen, Mimi. (2014): Viden om børns forestilling, forventning og forståelse om involvering. Undersøgelse af ”Sikkerhedsplaner" som foranstaltning i arbejdet med udsatte børn i Roskilde Kommune. Institut for Socialt Arbejde, Delrapport 2 (Forventes offentliggjort efterår 2014). - Shier, Harry. (2001): Pathways to Participation: Openings, Opportunities and Obligations. Children & Society Volume 15 pp Mimi Petersen NFBO Konference , Nuuk, Grønland

19 NFBO Konference 26.8.2014, Nuuk, Grønland
Tak og farvel Mimi Petersen NFBO Konference , Nuuk, Grønland


Download ppt "Børns forståelse og forventninger om inddragelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google