Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sikkerhedsrepræsentantens arbejde set med 3Fs øjne

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sikkerhedsrepræsentantens arbejde set med 3Fs øjne"— Præsentationens transcript:

1 Sikkerhedsrepræsentantens arbejde set med 3Fs øjne
Grundlæggende medvirke til, at der er sikkert og sundt på arbejdspladsen dvs. lytte og diskutere med kolleger og gå i dialog med ledelsen Være godt uddannet dvs. minimum have arbejdsmiljøuddannelsen og gerne vores interne uddannelser eller andet tilsvarende Forlange støtte fra 3F Bruge afdelingen aktivt, bruge brevkassen, hvis man er i tvivl

2 Sikkert og sundt på arbejdspladsen
Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelse Støtte fra 3F

3 Hvad skal en sikkerhedsrepræsentant kunne?
Være i stand til at opsøge viden og indsamle oplysninger Kan udtrykke sine holdninger og skabe dialog Gennem samarbejde at skabe gode resultater omkring arbejdsmiljø Kan sætte mål og kan prioritere Arbejde systematisk og analyserende Være problemknuser, kunne tænke i nye veje (innovativ) Have en livsfasetilgang til arbejdsmiljø og arbejdslivet Kunne tænke strategisk Bidrage i arbejdsskadesager

4 Nye opgaver Traditionelle opgaver eksisterer fortsat, det er typisk spørgsmål om pligter og rettigheder, APV udarbejdelse og opgaver omkring fysiske, kemiske eller ergonomiske problemer. Blandt nye opgaver er: Mere helhed i problemløsning, inddragelse af flere faktorer og en bredere forståelse af, hvad arbejdsmiljø er. Mere psykisk arbejdsmiljø Viden om organisering og tilrettelæggelse af arbejde, - og konsekvenser af at gøre det Evne til at bearbejde holdninger og kultur, skabe dialog og samarbejde

5 Arbejdsmiljøopgaver i de selvbærende afdelinger
Vejledning, rådgivning og fortolkning af Arbejdsmiljøloven, bekendtgørelser og tilhørende vejledninger til sikkerhedsrepræsentanter og andre af afdelingernes medlemmer i forbindelse med: sikkerhedsarbejdets organisering herunder valg af sikkerhedsrepræsentant specifikke spørgsmål om f.eks. arbejdets udførsel, personlige værnemidler, APV, forebyggelse, m.m. at servicere sikkerhedsrepræsentanten med materialer, generelle og branche rettede at informere og hele tiden holde sikkerhedsrepræsentanten ”up to date” at opsøge virksomheder uden sikkerhedsrepræsentant

6 Indgåelse af partsaftaler vedr. arbejdsmiljø
at fremme det gode arbejdsmiljø gennem aftaler at sætte fokus på eksisterende overenskomster med arbejdsmiljø-øjne, herunder aftaleforhold, der rummer barrierer for opnåelse af et godt arbejdsmiljø f.eks. arbejdstidens tilrettelæggelse, tempo, alene arbejde, skiftehold mv. at vejlede og rådgive TR og SR i ovenstående at indgå i sagsbehandling af arbejdsmiljøsager Virksomheds- og arbejdspladsbesøg, opsøgende /opfølgende arbejdsmiljøarbejde at synliggøre 3F som ansvarlig part i arbejdsmiljøopgaver at rådgive/vejlede sikkerhedsrepræsentanter ved ændringer i Arbejdsmiljøloven herunder forberede dem på Arbejdstilsynets arbejdspladsbesøg ved f.eks. kampagner mv. at sætte ekstra fokus på de små arbejdspladser uden sikkerhedsorganisation at skabe og opretholde netværk

7 Konfliktvejledning vedr. det psykiske arbejdsmiljø
at indgå som objektiv person i sager om psykisk arbejdsmiljø at rådgive og vejlede medlemmet at mægle, forhandle og løse konflikter Bidrage i arbejdsskadesager i forbindelse med: at udarbejde jobbeskrivelse, dokumentation for den skadeslidte at samarbejde med socialrådgiver at synliggøre sammenhæng mellem arbejde og ulykke, overtrædelse af Arbejdsmiljøloven at rådgive/vejlede i forhold til opfølgning/forebyggelse at lave aftaler med virksomheder om udvikling af arbejdsmiljøet

8 Miljøudvalgsarbejde i afdelingen, politik og handlingsplaner
at indgå i og være ansvarlig for afdelingens aktive miljøudvalg at motivere til et aktivt miljøudvalg gennem opsøgende arbejde prioritere tværmiljømæssigt og tværfagligt arbejde koordinere / sætte ekstra fokus på egns relaterede brancher f.eks. mejeri, fiskeri mv. arrangement og afholdelse af tema aftener / fyraftensmøder for tillidsvalgte over specielle arbejdsmiljø emner, formidling og debat, inddragelse af ekstern viden, eksem-pelvis Arbejdstilsynet, BST, BAR mv. ved nyheder, ændringer, nye tiltag: politisk, fra interesse organisationer at sætte fokus på specielle emner: f.eks. psykisk arbejdsmiljø, tunge løft, støj, ulykker mv. Vejledning og rådgivning vedr. arbejdsmiljø- og ydre miljøcertificering at få tillidsvalgte inddraget i projekter, medarbejderinddragelse at tillidsvalgte påtager sig pligter og ansvar i opgaverne Indgå i projekt- og udviklingssamarbejde gennem samarbejdsaftaler med virksomheder f.eks. vedr. EGA, støj og andre arbejdsmiljø temaer ved udvikling af politikker ved forebyggelse af ulykker

9 Synliggørelse af Faglig Fælles Forbund
Kontaktled, formidler og koordinator i forhold til eksterne: arbejdsmiljø aktører og parter, interessegrupper, rådgivning og vejledning: have kontakt til og anvendelse af disse samarbejde specifikt, tværgående og tværfagligt have viden om og bruge ledene i andre parters organisationsopbygning søge vidensdeling og formidling ved ændringer, nyheder, kampagner, forebyggelse mv. at fremhæve 3F vedrørende arbejdsmiljø / fagligt i forhold til aktører og parter at indgå som repræsentant i interessegrupper, arbejdsmiljø / fagligt have kontakt til Arbejdstilsynet, BST, Arbejdsmedicinsk Klinik have kontakt og koordinering til de Tekniske skoler vedr. elevers arbejdsmiljø Synliggørelse af Faglig Fælles Forbund at skabe resultater omkring det gode arbejdsmiljø at hverve medlemmer gennem godt arbejdsmiljø arbejde at vedligeholde og opsøge nye kontakter at opretholde netværk = erfaringsudveksling

10 Følge, overvåge, holde øje med den arbejdsmiljø faglige udvikling
deltage i og påvirke den arbejdsmiljø politiske debat have styr på ændringer og nyheder på ”den arbejdsmiljø politiske scene” koordinere og formidle til brugernes praksis koordinere med og have kontakt til region og forbund være kontaktperson ved at koordinere / informere regionen om den arbejdsmiljø politiske situation samt indgå i regionsudvalg Indgå i branche rettede arbejdsmiljø projekter styre og lede projekter, lokale / region omsætte resultater i kampagner, konferencer og seminarer Afdelinger med et struktureret og organiseret arbejdsmiljø arbejde vil stå bedst og stærkest og vil kunne leve op til medlemmernes forventninger og krav. De store (nye) arbejdsmiljøspørgsmål som stress, mobning og chikane, arbejdsmiljøaftaler, arbejdsmiljø-certificering og det vigtige fore-byggende arbejde vil sideløbende være opgaver, der, når de viser sig, skal løses, oftest her og nu. I takt med regeringens ændringer på det arbejdsmiljø politiske felt bliver afdelingernes opgaver for at sikre medlemmernes arbejdsmiljø langt større.


Download ppt "Sikkerhedsrepræsentantens arbejde set med 3Fs øjne"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google