Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Røde Kors Årsmøde Psykolog Nina Wehmeyer Psykosocial støtte i Danmark

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Røde Kors Årsmøde Psykolog Nina Wehmeyer Psykosocial støtte i Danmark"— Præsentationens transcript:

1 Røde Kors Årsmøde Psykolog Nina Wehmeyer Psykosocial støtte i Danmark
Horsens, november 2014

2 Program Psykosocial støtte i Danmark Kriser og svære livsvilkår
Mestring og resiliens Frivillighed og medmenneskelighed Psykosociale aktiviteter i Røde Kors

3 Psykosocial støtte Naturkatastrofer, krige, epidemier osv.
Personlige kriser Akut krise - første hjælp Svære livsvilkår Andre typer af udfordringer nationalt Fx ensomhed, psykisk sårbarhed, forældre i fængsel, uledsagede flygtninge, skilsmisse, vold i nære relationer, integration osv. Svære livsvilkår, livsmæssige kriser snarere end naturkatastofer, krig, folkeforfølgende, Vi har dog også katastrofer som fx stormflod i Frederikssund eller fyrværkerifabrik der sprang i luften i Kolding. sociale nød Besøgsvenner bryder overalt i landet ensomheden i private hjem, i fængsler, på sygehuse og plejehjem. Vi skaber netværk omkring sårbare familier, og vi tilbyder venskaber på tværs af kulturer.  Vi tilbyder lektiehjælp til børn og unge og tager særligt hånd om familier, der er ramt af vold, eller som har en forælder i fængsel. I disse år oplever vi, at nye grupper af mennesker søger vores hjælp. Uledsagede unge flygtninge og kvoteflygtninge har vores særlige opmærksomhed. Og flere og flere familier oplever, at de er sat uden for fællesskabet og har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. Vores frivillige reagerer på den i Danmark i handling og holdning.

4 Kriser og svære livsvilkår
Opleves forskelligt Indbefatter tab Livet kræver pludselig flere ressourcer, end dem vi har til rådighed En oplevelse der ryster vores forståelse af verden Her; pointere forskellen på krise og livsvilkår, fx hvad de har til fælles og hvad der også er forskellene, både ligner og er forskellige Episode: vold kvinde væk fra mand og nu klare selv, børn der reagerer, skilsmisse, kommet til DK og forstår ikke sproget Ryster: Skilt, tab, vold, (særligt krise) Ryster: særligt hvis det er akut, men det kan også være at få en sygdom, at være uden mand, at stå alene, mens andre har fået familie og man føler sig ensom Krise kan også blive til svære livsvilkår – social nød – som varer ved Livet kræver pludselig noget nyt af os. Dvs. vi skal mestre livet på en anden måde end tidligere Personlige kriser og nationale kriser. Oplevelse der ryster vores grundlæggende forståelse: særligt krise – men også ift. at blive skilt er jo midt i mellem

5 Metafor for psykosocial støtte
Jf dette så kan man forklare psykosocial støtte ud fra en metafor som jeg holder meget af og har brugt før. Antonovsky har undersøgt hvad der gør at mennesker klare sig igennem svære ting. Og ikke hvad der gør at de ikke klarer sig. Dvs. han har fokus på mestring. Vise flodmetaforen ift. andre indsatser. Evt læs ingelise… hvad er psykosocial støtte vs. terapi eller sundhedsforeyggels (fx kampagner)e. Foregbyggelse står på breden og forsøger at hindre at folk falder i ved at skabe hegn mv. psykologer mv. står på broen og forsøger at stikke net ud som folk kan gribe fat i og blive reddet op på broen. Psykosocial støtte mener at vi alle er i floden, nogen mennesker er vokset op steder hvor floden glider stille, andre er floden mudret og andre er der store bølger. Dvs. livet kræver noget forskelligt af os. Vi er alle i floden og skal blive i floden. Vores indsatser handler om at hjælpe folk med at svømme, man skal kunne svørmme på forskellige måder afh af hvor i floden man bor og lever. Nogen gange kan det være rart med en redningsvest så vi flyder lidt lettere, og andre gange kan det være rart at nogle viser os nogle svømmetag som gør at vi kan holde hovedet over vande i floden eller svømme et andet sted hen. Det kan psykosocial støtte. Og det er netop det i gør, når I lærer folk at cykle, når I leger med børn, når I laver mad med familier, når I underviser i sprog, når i møder folk, der lever med ensomhed, når I arrangerer sommerferier for unge, osv osv. Aaron Antonovsky Israels – amerikansk professor i medicinsk sociologi Mestring Forskel fra andre former for indsatser

6 Mestring (Aaron Antonovsky, 2003)
At forstå sine livsvilkår At kunne håndtere sine livsvilkår At kunne skabe en mening i sine livsvilkår

7 Resiliens – beskyttende faktorer (Luthar m.fl., 2000)
Robusthed og nemt temperament Sociale færdigheder Kognitiv kapacitet Interesser Neuropsykologiske forhold: at kunne overkomme stress og regulere affekter Oplevelse af mening, håb og sammenhæng (charmerende) (min. normal IQ) Mange af disse ting kan vi faktisk gå ind og påvirke – intelligens, sociale færdigheder, interesser, neuro – gennem leg, mening og håb…gennem aktiviteter med PS PS handler om at tænke hjælp på en hel anden måde – som anne sagde hjælp til selvhjælp

8 Fra sovepude til trædesten
”Man kan ikke give mennesker varig hjælp ved at gøre det for dem, som de selv burde gøre” (Abraham Lincoln) Læg mærke til varig hjælp! Amerikanske præsident Vs tillært hjælpeløshed og tillært optisme – håb og tro på man kan

9 Et par gode grund til at yde psykosocial støtte?
Men hvorfor er vi her? Hvad er RK funktion? Kan folk ikke klare sig selv? Pointen med at støtte er nemlig at vi arbejder forebyggende. Vi sikre os at den der integrerer til DK kan klare sig selv og ikke bliver afhængig af det offentlige system eller får yderligere problemer som fx depression, forsat arbejdsløshed, ensomhed osv. men kommer ud og møder andre, dvs. får handlet sig ud af situationen. Samtidig arbjeder vi med at personer udvikler nye ideer til hvad de kan gøre som også kan bruges i fremtiden, dvs. psykosocial indsatser skal gerne være bæredygtige, folk får evner som gør at de kan håndtere andre af livets svære vilkår. For vi kan lige så godt indse det, livet indeholder svære vilkår, det vil det altid gøre og det kan ikke undgås.

10 1. Fordi tidlig støtte hindrer større kriser
Psykosocial støtte Svære vilkår bliver ikke til større kriser Ved at give tidlig støtte kan vi forhindre, at de svære livsvilkår bliver til større personlige kriser Ensomehd ikke bliver til depression Psykisk sårbarhed ikke bliver til indlæggelser Netværk om børn, så deres sociale ressourcer opbakkes

11 2. Fordi et bredt fokus giver en bæredygtig indsats
Person Netværk Lokalsamfund Samfund BÆREDYGTIG STØTTE Har man lært at svømme en gang så glemmer man det ikke igen, en netværk kan huske en på det… Finde eksempel Vi står stærkere

12 3. Fordi livet indeholder svære vilkår, som vi skal leve med.
”Du kan ikke forhindre sorgens fugle i at flyve over dit hoved. Men du kan forhindre dem i at bygge redde i dit hår” (Asiatiske ordsprog) Livet har svære vilkår – det kan ikke undgås, ved at støtte dem i generel mestring, vil de blive bedre fremover til at håndtere kommende udfordringer. Dvs. støtte i at håndtere udfordringer ikke fjerne udfordringerne. Jf dette, så synes jeg at dette citat passer meget godt til de ideer der kan ligge bag psykosocial støtte. Vi kan ikke forhindre sorgen… dvs. vi får besøg af sorg, af krise, af problemer. Det kan vi ikke undgå og vi kan lige så godt opgive at håbe på det, men vi kan opbygge en tro på at vi kan klare det, og vi kan opbygge redskaber til at holde dem fra at sætte sig og blive for længe. Fx at lære at cykle, så man kommer ud og møder andre og selv kan komme frem og tilbage. Fx at mødre og børn får gode oplevelser sammen, så konflikter mv. ikke fylder i deres interaktion, hvilket igen gør at man kan klare andre ting. Osv. Det vigtigste er ikke aldrig at falde, men at kunne rejse sig efter hvert fald”

13 Hvordan kan folk lære at svømme?
Nok om alle de gode grunde, hvordan gør man så? Tilbage til floden Situationer som bakker op om øget mestring gennem fokus på: At man kan skabe mening og forstå sine vilkår At føle man kan håndtere sine vilkår At opdage at man kan have indflydelse på sit eget liv – at det giver mening at gøre noget

14 Vi skaber gode betingelser for ”overskridende læring”
Følelse af tryghed Social støtte Mulighed for forandring Inddragelse Håb Hobfoll et al. (2007) and TENTS guidelines(2010) Tryghed: Hvis vi står nede I floden, så skal vi skabe tryghed…hvis akut krise, hjælp, h De skal tro på at der er reel mulighed for forandreing, dvs. Det skal være muligt, det vi beder dem om Inddraget – tror på de kan noget selv, får indflydelse på deres eget liv Håb – og noget gange må vi håbe for dem Noget der står klare for mig, når jeg læser disse punkter, det er, at det ikke kan gøres helt alene ,det skal gøres sammen med andre Ifølge Aaron Antonovsky afhænger mestring af begrebet oplevelse af sammenhæng (OAS) (Antonovsky, A. 2006, s. 40). For at kunne opnå OAS skal personen opfatte en situation som begribelig, håndterbar og meningsfuld (Ibid. s ).Begribelighed er, at de ydre stimuli er forståelige, sammenhængende og struktureret. Håndterbarhed forstås ved, at de krav der stilles imødekommer de ressourcer som personen har til rådighed (Ibid. s ).Meningsfuldhed er vigtigheden af, at være involveret som deltager i de processer, der former ens skæbne såvel som ens erfaringer (Ibid. s ). Situationer som bakker op om øget mestring gennem fokus på: At man kan skabe mening og forstå sine vilkår At føle man kan håndtere sine vilkår At opdage at man kan have indflydelse på sit eget liv – at det giver mening at gøre noget Mange af disse ting sker i samspil med andre. Dvs. vi kan mere sammen med andre.

15 At kunne mere sammen med andre - overskridende læring
Egne mestrings-strategier Flere mestrings-strategier gennem aktiviteter med andre Fordi sammen med andre, der kan man mere Når man oplever overskridende læring, så er det som oftest fordi man er sammen med andre

16 Hvad er den vigtigste ingrediens i psykosocialt arbejde?
Nu har vi gennemgået en del om PS. Så dvs. hvad er det væsentlige… hvad er den hemmelige ingrediens… der er nok ikke kun en men flere…alligevel er der en der er særlig vigtigt… Den mellemmenneskelige relation, her vi kan gøre en forskel. Og det kan vi bl.a. Fordi, at når vi arbejder med den psykosociale metode, så har vi også et særligt blik på andre mennesker, som anne også sagde. Vi tænker ikke at vi skal redde dem op af floden, eller passe på de ikke falder ned i floden, men i stedet tror vi på de kan. At være sammen med andre…dem! at blive mødt af nogen som vil en og tror på en Det bliver tydeligt at det er jer der er vigtige! At de møder nogen som er i den flod sammen med dem, som giver dem tro, håb, støtter dem osv.

17 Mødet mellem mennesker
Et ”blik” vi har i mødet med andre mennesker En væremåde Et menneskesyn hvis vi skal udfolde psykosocial støtte endnu mere, dvs. hvad er det egentlig i praksis? Så kan man dele det op i to elementer. Punkt 1 er det et I kan være i forskellige aktiviteter, men der er ting der går igen, det er det nære møde med et andet menneske. Og her går det psykosociale igen. Situationer hvor man får mulighed for at kunne håndtere sine livsvilkår på en anden måde.

18 Tænkeøvelse – et psykosocialt blik
- Sammen med hvilke mennesker har I følt, at I kunne mest? …fx bedsteforældre, leder, kollega, forælder, kæreste, lærer, ven? - Hvad karakteriserede de mennesker og jeres relation?

19 Måske ville I sige… …De troede på mig …De ville mig …De anerkendte mig gennem ord, blik, handlinger …De vidste, at jeg gjorde det bedste, jeg kunne …De viste mig, hvad jeg kunne gøre …De lod mig gøre det selv – de gav mig ansvar …De tillod mig at være, som jeg er …De viste mig, at ”fejl” er ok …De lyttede og havde tid …De skubbede kærligt Hvor mange af jer kan nikke genkendende til noget af dette? Dvs. vi kender det godt selv. Det er noget af det vores blik i mødet med andre mennesker kan. Evt. give eksempel fra eget liv… evt. bede dem række hånden i vejret…

20 Et psykosocialt blik Vi ser efter, hvad mennesker kan, vil og gør
Vi sætter spot på deres handlinger og ressourcer Vi tror på, at mennesker er eksperter i deres eget liv Vi ser særligt efter, hvad de kan i det, der er svært Vi tror på, at hjælp til selvhjælp er den mest varige hjælp Det menneskelig møde – en ligeværdigt relation At sikre at mennesker føler, de har en betydning for andre Det er et menneskesyn. Det er en måde vi kigger på hinanden. Hvor vi tror på at mennesker har en vilje, de vil noget med deres liv, og hvor vi tror på at de kan skabe ændringer at de kan handle, og at de faktisk allerede gør noget for at klare de vilkår de lever med. Det at tro på dette er en anerkendelse i sig selv, nogen gange har man brug for at andre ser det, men ikke selv kan se, dvs. tror på en, og det kan vi gennem vores menneskesyn. Dvs. vi tror på, at mennesket har ressourcer og faktisk kan gøre en forskel, nogen gange skal man blot have lidt ekstra opbakning eller støtte. Målet er, at vi sætter lys på deres styrke. Dvs. vi styrker dem, vi arbejder med empowerment. Og så kigger vi ikke efter hvad de ikke kan, eller hvad de ikke gør, men vi ser på hvad de faktisk gør i det som er svært..det vi fremhæver får vi mere af Og vi tror på at mennesker er eksperter i deres eget liv, så de skal involveres, de ved, hvad der virker for dem og de kan mærke når noget fungerer. Derfor skal vi inddrage dem på lige fod med os. Og ikke mindst, så tror vi på at mennsker kommer længst hvis de bliver rustet til fremtidigt at hjælpe sig selv. Give eksempler på sætninger ift. aktiviteter i RK

21 Kunsten at støtte andre
”Gå ikke foran mig. Måske vil jeg ikke følge dig. Gå ikke bagved mig. Måske vil jeg ikke føre an. Gå ved siden af mig og vær blot min ven” (Albert Camus) French Nobel Prize winning author, journalist, and philosopher.

22 Aktiviteter i Røde Kors
Bed dem evt. talte om hvad de gør i deres aktiviteter, som matcher noget af det jeg har talt om…

23 At mestre livet Lektiehjælp Kontakt til det offentlige system
Samvær med andre Gode oplevelser mellem børn/forældre Udveksling af konkrete ideer til at håndtere vilkår Praktiske færdigheder fx håndværk, cykle, madlavning Lære sproget Brug af internet og computer Nye oplevelser i lokalmiljøet Akut støtte ved kriser fx koncerter I disse aktiviteter møder i mennesker med et blik, hvor vi ikke laver deres skole arbejde, men giver dem viden de skal bruge for at lave det. Hvor vi ikke kontakter systemet for dem, men at de gør det, så de selv beder om hjælp mv. fra instanser og forstå det danske system. Er sammen med andre. Banal livsfædighed men vigtig, netværk og glæde. Ikke alene. Selv bore en plade op efter man er flyttet fra et voldeligt forhold Sproget – kan klare si gselv Hvad vil du? Hvad er bedste hjælp for dig? At være noget for andre. Fx gennem sparring med hinanden, at mødrene også lytter til hinanden. At lave mad sammen, at vise sin yndlingsopskrift. At udrette noget, fx sy, At give sit barn gode oplevelser. Udrette noget med sit barn, dvs. føle sig som en god nok mor

24 Familieaktiviteter i Røde Kors – børns mestring
Være sammen med andre i samme situation Forståelse af egne livsvilkår Møde andre som lytter til en Leg og frirum Gode oplevelser mellem forælder og børn hindrer fremtidige konflikter Læring fra og til andre At hjælpe andre, at få en betydning for andre.¨ Måske taler om skilsmisse og lærer at man ikke er den eneste Eller ikke den eneste som ikke få en ipad i julegave Hvis i husker de ting vi talte om tidligere. Så social støtte, inddragelse, håb og mening, mulighed for forandring Dvs. håb, mulighed for forandring, fokus på ressourcer, inddragelse, følelse af tryghed, social støtte.

25 Livets træ Fokus på mestring gennem: Ressourcer Færdigheder Netværk
Håb og drømme Udfordringer Andre aktiviteter kunne være øvelser der sætter fokus på hvad man har til fælles, ”lige som mig”, livslinje, samarbejdsøvelser mellem mødre og børn, spise mad sammen, Vi ser efter hvad de kan i det der er svært…

26 Familieaktiviteter Det er rart med et pusterum, det gir’ mig overskud. Jeg får ideer fra andre mødre, og jeg får gode oplevelser med mit barn Jeg ved, hvem jeg skal ringe til, hvis jeg er ked af det Jeg har opdaget, at jeg ikke er den eneste, som ikke har en far Når mor er med arbejder vi med barnets beskyttende faktorer Man kunne håbe de sagde… Sådan kunne jeg forsætte med de andre øvelser. Jeg har det sjovt Jeg ved nu, at det ikke var min skyld, at mor flyttede

27 De 3 vigtigste pointer Psykosocial støtte handler om:
At være ”i floden” med vores medmennesker Sammen med andre kan vi mere (overskridende læring gennem fælles aktiviteter) Et blik hvor vi ser efter ressourcer og tror på, at folk kan, vil og gør noget Kan ressourcer Vil eksperter i eget liv, gør de mestre allerede..

28 Tak for idag


Download ppt "Røde Kors Årsmøde Psykolog Nina Wehmeyer Psykosocial støtte i Danmark"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google