Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lægedage Sammenhængende patientforløb – hvad skal der til? Oplevelser fra en kommunal hverdag og en hjemmesygeplejerskes beretninger 421 - Kommunalt perspektiv.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lægedage Sammenhængende patientforløb – hvad skal der til? Oplevelser fra en kommunal hverdag og en hjemmesygeplejerskes beretninger 421 - Kommunalt perspektiv."— Præsentationens transcript:

1 Lægedage Sammenhængende patientforløb – hvad skal der til? Oplevelser fra en kommunal hverdag og en hjemmesygeplejerskes beretninger 421 - Kommunalt perspektiv på det perfekte samarbejde – Lene Offersen

2 Lægedage Hvad er målene set I kommunalt perspektiv? At borger oplever sammenhæng og koordination i de sundhedsprofessionelles indsats At borgeren med multiple diagnoser og komplekse sygdomsforløb opnår så stor grad af begribelighed og mestring som muligt At reducere antallet af uhensigtsmæssige(gen)indlæggelser 421 - Kommunalt perspektiv på det perfekte samarbejde – Lene Offersen

3 Lægedage Jeg vil tage udgangspunkt i Et borgerperspektiv, baseret på ligeværdigt samarbejde mellem sundhedsprofessionelle og borgeren Hvordan vi som sundhesprofessionelle bistår borgere til at efterleve sine drømmeog mestre eget liv 421 - Kommunalt perspektiv på det perfekte samarbejde – Lene Offersen

4 Lægedage Det vil handle om Patientperspektivet og organisationsperspektivet i samarbejde mellem almen praksis og hjemmesygepleje/plejeboliger 421 - Kommunalt perspektiv på det perfekte samarbejde – Lene Offersen For os er den praktiserende læger krumtappen

5 Lægedage Når den praktiserende læge er den perfekte samarbejdspartner Så har vi et tæt tillidsfuldt samarbejde og der er klare aftaler om, hvem der gør hvad og hvornår. Det kan være tilsyn til dårlige borgere, 421 - Kommunalt perspektiv på det perfekte samarbejde – Lene Offersen Forventningsafstemning i den enkelte borger situation?

6 Lægedage Når den praktiserende læge er den perfekte samarbejdspartner Megen dialog foregår på korrespondancer, det er godt, men ikke i akutte tilfælde. Vigtigt vi har let adgang til hinanden, at vi begge tager ansvar og har den fornødne faglige viden 421 - Kommunalt perspektiv på det perfekte samarbejde – Lene Offersen Når sygeplejersken ringer og beder om hjælp, har de brug for hjælp, bør de have anvendt ISBAR - tjekliste Et gensidigt udviklingsfelt

7 Lægedage Stakkels Steen, hvem skal han lytte til, siger de det samme? HjertelægerDiabetesamb. Farmaceuten eller?? Diætistenhjemmesygeplejerske r TerapeutenEgen læge 421 - Kommunalt perspektiv på det perfekte samarbejde - Lene Offersen

8 Lægedage Når det tværfaglige samarbejde fungerer med lægen som koordinator, mestrer borgeren igen eget liv. Historien om Klara. 421 - Kommunalt perspektiv på det perfekte samarbejde – Lene Offersen Når den praktiserende læge er den perfekte samarbejdspartner Skal vi hjælpe borgeren til at mestre eget liv, er vi dybt afhængige af de tværfaglige indsatser i respekt for hinanden

9 Lægedage Når den praktiserende læge er den perfekte samarbejdspartner Det er vigtigt for borgeren, at den praktiserende læge har det overordnede ansvar og overblik over borgerens situation 421 - Kommunalt perspektiv på det perfekte samarbejde – Lene Offersen Hvem tager overblikket? - Lægen - Hjemmesyge plejen?

10 Lægedage Når den praktiserende læge er den perfekte samarbejdspartner Kommunikationen og kontinuitet spiller en rolle, for borgerens oplevelse af kvalitet og sammenhæng - Historien om Bo og hans svoger 421 - Kommunalt perspektiv på det perfekte samarbejde – Lene Offersen To forskellige oplevelser ved samme sygdom

11 Lægedage Når den praktiserende læge er den perfekte samarbejdspartner Vi skal have kende hinandens vilkår, så vi sikrer borgerne den bedst mulige hjælp Eksempelvis Kommunernes bevillingsret 421 - Kommunalt perspektiv på det perfekte samarbejde – Lene Offersen Noget af det der fylder i en kommunal verden er bevillingsret og indkøbsaftaler

12 Lægedage Når den praktiserende læge er den perfekte samarbejdspartner Så husker vi alle at følge op på ordinationer, prøver og diagnoser. 421 - Kommunalt perspektiv på det perfekte samarbejde – Lene Offersen Vi har et fælles ansvar i at følge op på blodprøvesvar m.m. for at sikrer borgernes behandling

13 Lægedage I kommunerne er vi slet ikke perfekte  -Det kan måske være svært for udefrakommende, at finde lige den gruppe/medarbejder, som ved noget om borgeren. - Er vi blevet for funktionsopdelte? -Har alle vores sygeplejersker/SSA den nødvendige viden? -Mestrer alle vores medarbejdere den anerkendende tilgang til borgere og samarbejdspartnere? -Har vi for stor personaleudskiftning? -Få vi dokumenteret korrekt, så den næste kollega kan danne sig et klart billede af borgerens situation? 421 - Kommunalt perspektiv på det perfekte samarbejde – Lene Offersen Der kan sagtens være basis for forbedringer

14 Lægedage Er vi ved at koordinere os ihjel og husker vi borgeren? Husker vi borgerens ønsker og drømme? Almen praksis har ansvar for sammenhæng og koordinering Hjemmesy geplejen koordinerer Hospitalet koordinerer Visitationen koordinerer 421 - Kommunalt perspektiv på det perfekte samarbejde - Lene Offersen Hvem er: - Vejviseren - Blæksprutten - Coachen - Specialisten - Organisations- udvikleren - Controlleren - Advokaten Taler vi samme sprog? Har borgerne tillid til os?

15 Lægedage Til slut Nu har jeg talt ud fra et kommunalt perspektiv på samarbejdet mellem læger og den kommunale sygepleje Og så er det jeg tænker, hvad I har af ønsker til os, for at I oplever det perfekte samarbejde. Det må vi jo drøfte Tør vi, i fællesskab, give slip på hidtidige vaner, og hvad skal der til? 421 - Kommunalt perspektiv på det perfekte samarbejde – Lene Offersen


Download ppt "Lægedage Sammenhængende patientforløb – hvad skal der til? Oplevelser fra en kommunal hverdag og en hjemmesygeplejerskes beretninger 421 - Kommunalt perspektiv."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google