Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Undervisning i håndhygiejne - for personaler i børnehaver

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Undervisning i håndhygiejne - for personaler i børnehaver"— Præsentationens transcript:

1 Undervisning i håndhygiejne - for personaler i børnehaver
Sundhedsplejerske Ane Teuchler Undervisning i håndhygiejne - for personaler i børnehaver Tilbudt dette kursus 4 år, få deltagere, men gode tilbagemeldinger om at det lærte er brugbart. Jeg hører at det er af stor betydning om ledelsen bevidst prioriterer hygiejne som fokuspunkt blandt mange andre emner. Mange institutioner melder, at de er bevidste om god håndhygiejne, men ikke har noget nedskrevet. Børnehaven Teglhus har 2 enkle formuleringer: ”I Teglhus' læreplan nævner vi håndhygiejne under 2 kompetenceområder: Krop og bevægelse – Vi har fokus på hygiejne i dagligdagen hvor barnet klarer toilet besøg og håndvask, med voksen guidning efter behov. Barnets alsidige personlige kompetencer - Vi har fokus på barnets selvhjulpenhed ved at være nærværende voksne som guider børnene i eksempelvis af- og påklædning, toiletbesøg og håndvask. Det er spændende at se udviklingen, når Forebyggelsespakken omkring hygiejne implementeres.

2 Program: Velkomst, kort præsentation Hygiejne – hvad er det?
Hvad siger Sundhedsstyrelsen Hvorfor håndhygiejne Litteratur Korrekt udført håndhygiejne Idéer til formidling til børn Formidling til kollegaer og forældre (gruppearbejde) Plenum Lidt tid til øvrige spørgsmål om hygiejne Vægt på hvorfor (fakta), og formidling til kollegaer og forældre. Varighed 2 timer.

3 Idéer til formidling om håndhygiejne til kollegaer
Instruktion til gruppearbejde: Udvælg en eller flere idéer, som I mener, er brugbare i jeres institution, og gøre dem konkrete. Idéer til formidling om håndhygiejne til kollegaer: Mål i læreplan Procedure for nyansatte Vise video med korrekt håndvask på personalemøde Alle skal vise de kan udføre korrekt håndvask, før man går til bords til personale-julefrokosten Hvem har ansvar for at håndvask ikke glemmes? Eller nedprioriteres i travle perioder? Andet Især personaler der er i daginstitutioner kortvarigt, fx personer i job-praktik, har været en udfordring ang. hygiejne, da normer og forhåndsviden om hygiejne er meget forskellig.

4 Idéer til formidling om håndhygiejne til forældre
Instruktion til gruppearbejde: Udvælg en eller flere idéer, som I mener, er brugbare i jeres institution, og gøre dem konkrete. Idéer til formidling om håndhygiejne til forældre: Mål i læreplan Ved nye børn ”minde om” eller udlevere folderen: Flere raske dage i dagpleje og børnehave – hvad kan du gøre som mor eller far? Vise video om korrekt håndvask til forældremøder Personalet viser korrekt håndvask ved for-besøg i børnehaven Link til video om korrekt håndvask på hjemmesiden / intra Hvem har ansvaret for håndvask ikke glemmes? Hvor langt er forældre klar til at gå for at få flere raske dage? Holdningsdiskussion på forældremøder. Andet Der hvor jeg hører, at forældrene tager håndhygiejne mest seriøst, er de institutioner, hvor de har ophængt fakta om hvor mange barns første sygedag, og forældres egne sygedage der forventes at kunne undgås, ved at være bevidst om god håndhygiejne.

5 Det gode eksempel: Flere af personalet har på skift været til ”Undervisning om Håndhygiejne” i Sundhedsplejen. De underviste personaler har videreformidlet til øvrig personalegruppe på næste personalemøde. Det er besluttet at det er AMR (arbejdsmiljø- og sikkerhedsrepræsentanten) der introducerer nye medarbejdere og studerende til håndvask. ”Når jeg siger håndhygiejne – hvad tænker du så?”. Viser konkret hvordan håndsprit bruges og hvordan hænder vaskes korrekt. Desuden besluttet at have årlig temauge om håndvask for børnene.

6 Uge Tema: Håndvask Mandag: kanel og olie på hænderne, sange, foto af børnene, mens de vasker hænder Tirsdag: hvornår og hvorfor vaske hænder? Hvad er der på dine fingre? Sange Onsdag: teater: prinsessen der ikke ville vaske hænder, sange Torsdag: Oplæsning om Musen Malle, forældre får pjecen om ”Flere raske dage”, sange og diplom med hjem.

7 Er lamineret og hænger over håndvasken i børnehaven til at ”minde om” håndvask

8 Disse fotos er laminerede og hænger over håndvasken i børnehaven til at ”minde om” håndvask med vand – sæbe – vand.

9 Skuespil om prinsessen, der ikke ville vaske hænder
Her i uge 14, altså 8 uger efter temaugen blev afholdt fortæller personalet, at børnene fortsat synger sangene, og er opmærksom på hinandens håndvask

10 Til at ”minde om” håndvask i hjemmet.

11 Uddeles af sundhedsplejersken til alle familier, når barnet er 8 mdr
Uddeles af sundhedsplejersken til alle familier, når barnet er 8 mdr. gammelt, i forbindelse med samtale om opstart i dagpleje/daginstitution. Og uddeles igen til alle familier i temaugen om håndvask.


Download ppt "Undervisning i håndhygiejne - for personaler i børnehaver"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google