Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SRF’s Generalforsamling 23. maj 2012 Landsformand Leo Holm Landsformandens beretning 2012 09-01-2015SRF Skattefaglig Forening 1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SRF’s Generalforsamling 23. maj 2012 Landsformand Leo Holm Landsformandens beretning 2012 09-01-2015SRF Skattefaglig Forening 1."— Præsentationens transcript:

1 SRF’s Generalforsamling 23. maj 2012 Landsformand Leo Holm Landsformandens beretning 2012 09-01-2015SRF Skattefaglig Forening 1

2 Beretningens indhold Medlemssituationen maj 2012 Fra fremtiden til nutiden Kursusvirksomheden SkatteAkademiet SKATTEfagligt Skatteudvalget Studieudvalget SRF Mogens Elgaards Mindefond Samarbejdspartnere Kommunikationsstrategi og markedsføring De private medlemmer Fremtiden Tak 09-01-2015SRF Skattefaglig Forening 2

3 Medlemssituationen Pr. 1. maj 2012 var der knapt 1.000 medlemmer Heraf var ca. 40 seniorer og 50 juniorer 150 private medlemmer Status quo i forhold til 2011 Dog stigning på knapt 35 juniorer 09-01-2015SRF Skattefaglig Forening 3

4 Fremtiden NUTIDEN Kursusvirksomheden - Workshop Kommunikation – synergier – sammenhæng Facebook ”Juniorudvalg” ( ) Alumni for Masterstuderende Økonomi - nye indtægtsmuligheder ( ) Udvalgsstruktur – faglige forankring Fortsat fokus på markedsføring – nye medlemmer Nye samarbejdspartnere ( ) 09-01-2015SRF Skattefaglig Forening 4

5 Kursusvirksomheden Knapt 1.000 kursister i 2011 Status quo i forhold til 2010 Udbudt 11 SRF kurser NYT: SRF skat Ajour for ledere Fortsat geografiske forskelle Et aflyst (udskudt) kursus på grund af sygdom  Et aflyst landsmøde   Udfordring: Timing – finde emner – specialisering 09-01-2015SRF Skattefaglig Forening 5

6 SkatteAkademiet Fuld tryk på Skat Executive Nyt kursus Skat Executive Person Udland Afviklet – Forår 2011 København - Selskab – Efterår 2011 Odense (flyttet fra Århus) - Selskab – Efterår 2011 København – Selskab og Udland – Forår 2012 København - Selskab og Udland) Nytænkes – ”Executive flex”? Konference efterår 2012 ?? 09-01-2015SRF Skattefaglig Forening 6

7 Medlemsbladet SKATTEfagligt Nummer 110 på gaden i april måned 20 årgang Oplag: 1.200 Samarbejde med Karnov Group om on-line Fokus på højaktuelle faglige artikler Faste klummer: Moms + Steffens + ? Bruges mere aktiv i fremtiden – annoncer ? Udfordring: Ressourcer – økonomi – synergier 09-01-2015SRF Skattefaglig Forening 7

8 Skatteudvalget Afgivet 11 høringssvar i 2011 I dag er der 10 medlemmer i skatteudvalget, heraf er især 3 meget aktive Gerne flere medlemmer Større sammenhæng med det nye nyhedsbrev (SKATTEfagligt) Udfordring: Specialisering og vinklen og balancen i høringssvaret – privat/SKAT 09-01-2015SRF Skattefaglig Forening 8

9 Studieudvalget Nedsat udvalg med 3 medlemmer, der var i gang med diplomuddannelsen Udsendt nyhedsbreve til de studerende med tilbud om eksamenshjælp og eksempelsamling Desværre få deltagere – udfordring geografi Nyt udvalg skal besættes – formand trukket sig Behov for samarbejde med Metropol Eksamenshjælp forår 2012 ? 09-01-2015SRF Skattefaglig Forening 9

10 SRF’s Mindefond Gøres mere aktiv – skabe dynamik for driften i SRF Uddeler pris til Årets skatterevisor Uddeler pris til – Bedste afhandling på Diplom i Skat – Bedste masterafhandling skat og moms Afhandling trykkes af Karnov Group Udgiver andre aktuelle og relevante afhandlinger – Randi Hjorth (2011) ”Legaliteten ved værdiansættelse af fast ejendom ved arv og gave” 09-01-2015SRF Skattefaglig Forening 10

11 Samarbejdspartnere Eksterne samarbejdspartnere: – Karnov Group – Revisormanualen – Masterafhandling MM – KU – SkatteAkademiet – Metropol/CBS og Århus Universitet – pris bedste Masterafhandling – FSR Danske Revisorer – LV + skattefagligt + ? – Dahlberg Assurance – sundhedsforsikring – Magnus – Magnus Prisen - SYNOPSIS (NY) - Cirkelnet – Media (NY) Internt: – Samarbejdsaftale af 9. november 2010 09-01-2015SRF Skattefaglig Forening 11

12 Kommunikationsstrategi og markedsføring Tre overordnede mål: 1. Sikre kommunikationen til medlemmerne og kursusdeltagere 2. Skabe vækst og synlighed (medlemsfremgang) 3. Skabe øget indtjeningsmuligheder (flere kursister – annoncer) Kanaler i dag: – Direct mail med kursusindbydelser (men ramme flere…) – Nyt Nyhedsbrev ”SKATTEfagligt” – Hjemmesiden (flere besøgende – mere attraktiv ved annoncer) – Facebook – SKATTEfagligt Aftale med Cirkelnet – Media – Annoncer – SKATTEfagligt – Nyhedsbrev – hjemmesiden – Facebook – Mere end 30.000 årlige unikke hit på hjemmesiden – Mest besøgte side er: ordbog på engelsk (931 hits i marts) 09-01-2015SRF Skattefaglig Forening 12

13 De private medlemmer Ca 15% af medlemmer er fra det private segment SRF Skattefaglig Forening er ikke kun for skatterevisorer ansat i SKAT, men for alle med en skattefaglig interesse, der opfylder nogle uddannelseskrav Dvs. kommunikationen skal afspejle dette Det samme skal kurserne Holdningsskift STYRKER FAGLIGHEDEN OG ROBUSTHEDEN – Ikke det modsatte 09-01-2015SRF Skattefaglig Forening 13

14 Fremtiden Kursusvirksomheden – Ideudviklingen – Advisory board/SRF Lab – Certificering ? Kommunikation og markedsføring Studieudvalg Samarbejdspartnere – Karnov Group – Metropol – FSR – SYNOPSIS – SKAT (ny departementschef – betydning ?) ”De private” contra ”SKAT-ansatte” Fortsat vækst i de sociale medier (Facebook mm ) 09-01-2015SRF Skattefaglig Forening 14

15 Tak Til bestyrelsen Til lokalredaktørerne Til skatteudvalget Til samarbejdspartnere og venner af ”huset” Til vores to trykkere Og ikke mindst til : ALLE medlemmer 09-01-2015SRF Skattefaglig Forening 15


Download ppt "SRF’s Generalforsamling 23. maj 2012 Landsformand Leo Holm Landsformandens beretning 2012 09-01-2015SRF Skattefaglig Forening 1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google