Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Jobcenter Århus Udbud af Beskæftigelsesfremmende tilbud til job- og indsatsklare borgere d. 26. august 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Jobcenter Århus Udbud af Beskæftigelsesfremmende tilbud til job- og indsatsklare borgere d. 26. august 2010."— Præsentationens transcript:

1 Jobcenter Århus Udbud af Beskæftigelsesfremmende tilbud til job- og indsatsklare borgere d. 26. august 2010

2 Processen For mange tilbud! – uoverskuelige for borger og sagsbehandler Forbedre evalueringsmuligheder Forbedre effektmålingsmuligheder Forbedre økonomisk styring 2 Temadage Chefmøder 2 hovedveje – Sygemeldte og øvrige ledige Udførerafdeling er indgangstilbud for sygemeldte Udbud er supplement til vores egne tilbud, bla. Straksafklaring, Virksomhedskonsulenter, Partnerskabsaftaler, Virksomhedscentre og Udførerafdeling

3 Rådighed og motivationslinien Afprøvningslinien Arbejdsevnelinien
Tilbudslinierne Seks Tilbudslinier Jobsøgningslinien Joblinien Uddannelseslinien Rådighed og motivationslinien Afprøvningslinien Arbejdsevnelinien

4 Mål og værdier En tidlig indsats giver den bedste effekt for borgeren
Der vælges den tilbudslinie, som hurtigst og rigtigst fører til selvforsørgelse – Intelligent aktivering. Skabe en fleksibel og meget overskuelig tilbudsvifte, som letter sagsbehandler og borger i at iværksætte det rigtige tilbud Færre tilbud Færre aktører

5 Mål og værdier Skabe det nødvendige antal pladser
Prisen på markedet er gunstig for kommunen. Flere pladser for de samme penge. Maksimumpris på tilbud. Intelligent aktivering, Grøn bølge og ingen ventetid på tilbud, bliver bestemmende for indsatsen og valg af aktører. Ingen skift mellem forskellige aktører. Samme aktør løser hele opgaven Ingen ventetid mellem de forskellige indsatser. Ingen ventelister

6 Opgavefordeling Tilbudsindsatsen bygger på enkle arbejdsgange og en klar opgavefordeling mellem Jobcenter og aktør. (særskilt for forsikrede ledige) Sagsbehandler visiterer via Workbase. Aktøren får en udstrakt myndighed og arbejder i workbase. Jobcentrets Anden Aktør-afdeling er indgangen til Jobcenter Århus for aktører der varetager beskæftigelsesrettede opgaver for Jobcentret. Anden Aktør Afdeling agerer på vegne af samme. Kontaktfladen mellem aktører vedrører den daglige drift samt det lovpligtige tilsyn – bla. overholdelse af lovgivning/myndighed.

7 Opgavefordeling Tilbud skal have den rigtige varighed.
Forventning om flere der aktiveres for samme budget Sagsbehandler udarbejder social faglig indstilling Bedre økonomisk styring Jobcentret vil kvalificere effektmålinger og evaluering. Tilbudslinierne forventes etableret i Udførerafdelingen hen over efteråret og hos private aktører fra

8 Tilbudslinierne Tilbuddene vil som hovedregel skulle rummes indenfor de seks redskaber: Vejledning og opkvalificering Virksomhedspraktik Løntilskud Fleksjob Mentor Hjælpemidler m.v. Aktøren skal altså kunne arbejde med disse

9 Rådighed og motivationslinien Afprøvningslinien Arbejdsevnelinien
Tilbudslinierne Seks Tilbudslinier Jobsøgningslinien Joblinien Uddannelseslinien Rådighed og motivationslinien Afprøvningslinien Arbejdsevnelinien

10 Tilbudslinierne Sagsbehandlers opgave ved visitation
Udarbejde social faglig beskrivelse- hovedproblemstilling. Opgave der skal arbejdes med Visitere til rigtigt tilbud (intelligent aktivering) Godkender oplæg til revalidering/uddannelse

11 Tilbudslinjerne Jobcentrets Anden Aktør afdelings opgaver
Indgang til Jobcentret for Anden aktør Daglig kontaktflade Agerer på vegne af Jobcentret Følger op på om tilbuddet er rigtigt Tager stilling til evt. forlængelse Lovpligtigt tilsyn – lovgivning og myndighed

12 Tilbudslinierne Varighed af tilbud Varighed fra 1 – 13 uger
Timetal – lovens minimum Hvilken tilbudslinie? Borgerens hovedproblemstilling Opgaven gøres færdig hos samme aktør

13 Tilbudslinierne Jobsøgningslinien (særskilt orientering) Joblinien
Afdækning, udvikling og optræning af kompetencer Afklaring af beskæftigelsesmål Hurtigst mulig vej til ordinær beskæftigelse Formidling/opkvalificering

14 Tilbudslinierne Uddannelseslinien Afklaring i forhold til uddannelse
Afklaring af kompetencer, uddannelsesmål og retning. Evt. kort praktik

15 Tilbudslinierne Rådighed og motivationslinie
Vurdere/afdække borgerens rådighed og motivation. Afdække og udvikle kompetencer Opnå motivation til at søge job

16 Tilbudslinierne Afprøvningslinien
Udvikle eller afdække borgerens faglige, sociale eller sproglige kompetencer Særlig støtte på vejen mod arbejdsmarkedet eller uddannelse, herunder frigørelse af fastlåst situation også som følge af sygdom feks. stress, fobi, depression o.l.

17 Tilbudslinierne Arbejdsevnelinien
Afklare og vurdere borgerens arbejdsevne evt. mhp. revalidering eller fleksjob Særlig støtte på vejen mod arbejdsmarkedet eller uddannelse, herunder i relation til frigørelase af fastlåst situation også som følge af sygdom feks. stress, fobi, depression o.l. Kan omhandle arbejdsprøvning på eget værksted eller afprøvning i virksomhed med særlig opfølgning.

18 Udbudsproces Annoncering – udbudsbekendtgørelse - 11. august
Informationsmøde for andre aktører august Prækvalifikation – begrænset udbud anmodning om prækvalifikation – 14. september kl udvælgelse af prækvalificerede - (september, uge 38) -udvælgelseskriterier fremgår af annonceringen Udsendelse af udbudsmateriale - (oktober, uge 40)

19 Udbudsproces Spørgsmål/ Svar til udbudsmateriale – (oktober, uge 41/42) Modtagelse af tilbud – (oktober, uge 45)  Udvælgelse af aktører – (november, uge 47) – tildelingskriterier fremgår nærmere af udbudsmaterialet Kontrakter – (december)  I drift sætning – leverandørmøder - (december) Idriftsat 1. januar 2011

20 Udbudsmateriale Vejledning og vilkår (Udbudsbetingelser) - formål med udbuddet - udbudsmateriale og tidsplan - formelle betingelser til tilbudsgivers tilbud - tildelingskriterier for kontrakt Ydelsesbeskrivelse (Kravspecifikation) -beskrivelse af opgaven -krav til leverandøren -målsætninger og målepunkter

21 Udbudsmateriale Dialogbaseret samarbejde og kontrolbaseret tilsyn Priser -prismodel -faktureringsbetingelser Tilbudsskema Kontrakter Ramme- og delaftale Databehandlings- og tilslutningsaftale

22


Download ppt "Jobcenter Århus Udbud af Beskæftigelsesfremmende tilbud til job- og indsatsklare borgere d. 26. august 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google