Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tv-reklame.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tv-reklame."— Præsentationens transcript:

1 Tv-reklame

2 Oversigt Hvad er en tv-reklame? Formål Typer af tv-reklamer
Varens brugsværdier Målgrupper AIDA-modellen Reklamekneb Typer af tv-reklamer Hovedbestanddele i en tv-reklame Tv-reklamen fortæller en historie Fremstillingsformer Den gode tv-reklame

3 Hvad er en tv-reklame? Definition: En kort film med et salgsbudskab.
Fortæller en historie for at sælge en vare. Er bestilt og betalt af producenten af varen. Budskabet er rettet mod en bestemt målgruppe. Varighed: 5-60 sekunder.

4 Formål med en tv-reklame
At påvirke en bestemt målgruppes købeadfærd. At sælge en eksisterende vare. At introducere og sælge en ny vare. Salget af en vare er målet med en tv-reklame. “Historien”, som fortælles i tv-reklamen, er midlet til at sælge varen.

5 Varens brugsværdier En vare har to brugsværdier:
Varens primære brugsværdi: Varens reelle brugsværdi, dvs. varens gode egenskaber. Fx: Vi drikker Coca-Cola for at slukke tørsten. Varens sekundære brugsværdi: De afledte egenskaber, der følger med varekøbet, fx social status og livsstil. Fx: Vi tror, at vi opnår selvtillid, spænding og succes hos det modsatte køn ved at forbruge varen. Den sekundære brugsværdi optager ofte størst plads i tv-reklamen og er den, der skal sælge varen.

6 Målgruppen Målgruppen angår fx:
Køn, alder, uddannelse, job, social status, drømme og ambitioner mm. Eksempler på målgrupper: Den unge børnefamilie, karierrekvinden, de sportsinteresserede mænd, den nybagte mor, håndværkeren, teenagere osv.

7 AIDA-modellen Attention (opmærksomhed): At præsentere en vare.
AIDA-modellen viser de fire stadier, som tv-reklamens budskab skal igennem for at nå modtageren: Attention (opmærksomhed): At præsentere en vare. Interest (interesse): At skabe interesse hos målgruppen. Desire (købelyst): At give lyst til varekøbet, fx gennem argumenter. Action (handling/varekøb): At opfordre til varekøbet.

8 Reklamekneb Reklamen kan ”overtale” forbrugeren til varekøb på forskellige måder: Idolkneb: Fx et sportsidol præsenterer varen. Ekspertkneb: En ekspert/autoritet udtaler sig for at styrke produktets troværdighed. Udbredelseskneb: Der refereres til en stor gruppe af mennesker, der bruger produktet. Generaliseringskneb: Tv-reklamen hævder, at ”alle mennesker” har behov for varen.

9 Typer af tv-reklamer Man kan inddele tv-reklamer efter fx:
Varetype: fx produkter til hudpleje, kæledyr, sport eller smykker, musik osv. Målgruppe og livsstil: fx børnefamilien, singler, fitnessdyrkeren, håndværkeren, pensionisten osv. Fortællemåde og fremstillingsform: fx brug af virkemidler som lys, musik, ”historie” osv.

10 Hovedbestanddele i en tv-reklame
Tv-reklamen består af: Tale Handling Musik Lyd (reallyd,effektlyd,voice-over) Filmiske virkemidler Evt. et reklameslogan Evt. en jingle (en særlig kort brug af musik og måske ord – skaber genkendelse)

11 Tv-reklamen fortæller en historie
Historien kan ofte indsættes i Berettermodellen Aktantmodellen

12 Fremstillingsformer Man kan skelne mellem to fremstillingsformer:
Den faktuelle fremstillingsform: Fortællerstemmen er producenten eller en repræsentant for producenten. Fortællerstemmen er en forbruger eller en autoritet, der har erfaring med varen. Den fiktive fremstillingsform: Seeren må selv finde frem til budskabet.

13 Den faktuelle fremstillingsform
Gengiver forhold i virkeligheden. Fremhæver varens egenskaber (den primære brugsværdi). Appelformer: Fornuft (logos) og troværdighed (etos). Anvender logiske argumenter. Modtageren (seeren) informeres og belæres. Direkte seerhenvendelse (fx ved hjælp af øjenkontakt). Budskabet fortælles direkte.

14 Den fiktive fremstillingsform
Indholdet er en opdigtet historie. Historien kan indsættes i Berettermodellen. Aktantmodellen kan synliggøre hovedpersonens projekt. Appelformer: Følelser (patos) og troværdighed (etos). Modtageren (seeren) identificerer sig med hovedpersonen og konflikten. Problemløsning: Varen ”løser problemet”. Indirekte seerhenvendelse (fx via en hovedperson i historien). Modtageren (seeren) må selv finde frem til budskabet.

15 Virkemidler En tv-reklame er en lille film med filmiske virkemidler:
Indstilling, scener og sekvenser Lyd (fx replikker, underlægningsmusik og fortællestemme) Lys (fx ovenlys skaber naturlighed) Farver (fx stemning og symbolik) Filmsprog (fx komposition og klip) (Find nærmere beskrivelse af begreberne under Virkemidler i forløbet).

16 Analyse af tv-reklamer
Tv-reklamens grundtype Vare Målgruppe Plot - Dramaturgi/historie - Personer - Location(s) - Rekvisitter Reklamekneb Virkemidler (lyd, lys, symboler, filmsprog) AIDA-modellen Vurdering Brug ReklameCirkel og Virkemidler, når du skal analysere tv-reklamer.

17 Den gode tv-reklame En god tv-reklame opfylder to kriterier:
Tilgodeser målgruppen: Jo mere tv-reklamen involverer os, jo mere opmærksomhed, sympati og genkendelighed får den, og jo mere sælger den. Opfylder AIDA-modellen


Download ppt "Tv-reklame."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google