Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK Konsensusprocessen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK Konsensusprocessen."— Præsentationens transcript:

1 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK Konsensusprocessen

2 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK Konsensus Konsensus betyder generel enighed i en bestemt gruppe f.eks. om hvordan man skal forholde sig i en sag Latin: consensus -> overensstemmelse NB: Bør ikke forveksles med forhandling Kilde: Den Danske Ordbog, 2003

3 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK Konsensusprocessen Tovholderens rolle er: At skabe rammerne for et vellykket konsensus- seminar. At planlægge programmet, samt fordele roller og opgaver på seminaret. Efterfølgende at redigere konsensusrapporten efter behov. At understøtte overdragelsen af konsensus-rapporten til andre (ledelsen, SU, arbejds-pladsen og evt. bestyrelse).

4 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK Vellykkede rammer for konsensusseminaret Alle deltagere i konsensusseminaret skal i god inden modtage en papirversion af bruttodokumentet, så alle har tid til at læse det. Der afsættes 1 – 1½ dag til seminaret – et sted hvor I har tid til den ”totale” fordybelse! På seminaret er der KVIK vejledninger til alle, plads omkring bordet til mange papirer og god fortæring. Evt. har I en projektor koblet til computeren, så alle kan se, hvilke formuleringer, der skrives ind i konsensusdokumentet.

5 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK Program, roller og opgaver Tovholderen planlægger programmet for konsensusseminaret med udgangspunkt i bruttodokumentet Tovholderen (evt. flere) læser bruttodokumentet grundigt igennem og bemærker: –Formuleringer, der kræver uddybning. –Områder, hvor der er stor uenighed og hvor der derfor skal afsættes mere tid. –Ens styrker og forbedringsområder, der blot er formuleret forskelligt. –Emner, hvor ingen har svaret eller svaret forkert, hvorfor der måske også her skal afsættes mere tid.

6 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK Mere om rollefordelingen på konsensusseminaret Mødeleder/ordstyrer Den, der leder diskussionen, sørger for at alle kommer til orde og holder øje med tiden (der skal også være tid til pauser) Dialogcoach/vejviser Griber ind på passende måde, når samtaler løber af sporet, koncentrationen glipper eller der opstår konflikter Skribent Dokumenterer styrker, forbedringsområder og point i et konsensusdokument. Gerne via et medie, hvor alle kan følge med f.eks. en videoprojektor Dokumentationsansvarlige Gør opmærksom på relevant dokumentation undervejs Forbedringsbestyreren Er opmærksom på, at forbedringer bliver formuleret som forbedringer!

7 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK Principper i konsensusforløbet F.eks. Tema 2.1: Hvad gør SCKK for at indsamle information om interessenternes nuværende og fremtidige behov: Først Drøftelse af styrker → enighed om styrker → gruppens formuleringer skrives ind i konsensusrapporten. Så Drøftelse af forbedringer → enighed om forbedringer → gruppens formuleringer skrives ind i konsensusrapporten. Til sidst Hvert gruppemedlem kigger på eget pointvalg → konsensus om point eller gennemsnit. Forslag til OH om konsensus -proces

8 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK Konsensus i praksis – 6 gode råd Konsensus kræver selvopdragelse, dvs.: 1.Respekt for andres mening og oplevelse 2.Respekt for, at alle ikke har mening eller viden om alt 3.Vær præcis og brug konkrete eksempler. 4.Lad være med at gentage, hvad der allerede er sagt 5.Lad være med at falde ned i gammel uenighed eller kendte diskussioner 6.Det er ok at være enige om, hvor vi ikke er enige Forslag til OH om konsensus -proces

9 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK To eksempler på næsten det samme Tema 3.1: Hvad gør institutionen for at planlægge og udvikle medarbejderressourcer ift. den valgte strategi? Hvad har vi gjort godt? Alle var med til at formulere en personalepolitik og der er siden formuleret lønpolitik og arbejdstidsaftale. Personalepolitikken evalueres. Hvad har vi gjort godt? Alle var med til at formulere en personalepolitik i 2002, og der er siden formuleret lønpolitik og arbejdstidsaftale for ACgruppen. Personalepolitikken evalueres ved medarbejder-tilfredshedsmålinger (2003, 2004 og 2005). Eks. på forskel i formule- ringer

10 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK Redigering af konsensusrapporten Redigeringen handler om: Rettelse af stave- og slåfejl Tilretning af sætninger, som er indforståede og præciser evt. indholdet Omformulering af forbedringsområder, som ikke er formuleret som forbedringsforslag Redigering af gentagelse Flytning af forkert placerede styrker og forbedringer

11 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK Videreformidling af konsensusrapport Vigtige interessenter er f.eks.: Ledelsen (evt. bestyrelse) Samarbejdsudvalget Resten af arbejdspladsen Husk, at målet er også, at der skal skabes en bred opbakning til jeres videre arbejde med de prioriterede forbedringsprojekter!

12 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK


Download ppt "Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling SCKK Konsensusprocessen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google