Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Logistics Planner (RLP)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Logistics Planner (RLP)"— Præsentationens transcript:

1 Logistics Planner (RLP)
Rapidis Logistics Planner (RLP) Vehicle Routing Problem(VRP) version til distribution and service besøg

2 Ruteplanlægning og flådeoptimering
Automatisk planlægning og optimering til virksomheder og organisationer, som udfører mange opgaver op forskellige adresser: Distribution af varer Serviceteknikere Hjemmepleje Disponering og ruteplanlægning er kompliceret og tidskrævende at udføre manuelt. Krav og restriktioner , der knyttes til opgaver og ressourcer, komplicerer planlægningen yderligere. Rapidis udvikler software til planlægning og disponering af opgaver. Softwaren indeholder en lang række værktøjer, som gør softwaren anvendelig i flere brancher med særlige udfordringer. Rapidis Logistics Planner

3 Gevinsten, hvem og hvordan
KM forbrug og CO2 udslip reduceres Køretid og nødvendigt antal biler reduceres Alle planer overholder krav og restriktioner Hurtig planlægning – fra timer til minutter 10 – 30 % besparelser er muligt Mange muligheder for konfigurering Hvordan: Webservice (SOAP eller REST API) Extension til ArcGIS Abonnementsbaseret med start omk. Integreres med andre systemer Hvem bør bruge det: Transport- og distributionsvirksomheder Virksomheder med mange service medarbejdere Online supermarkeder Kommuner til hjemmepleje og grønne afdelinger Containerkørsel og affaldsindsamling

4 Flere muligheder Simpel ruteplanlægning: 1 ressource/bil ad gangen
Opgaver bundet Plan for aktuel rute TSP Avanceret ruteplanlægning: Alle ressourcer/biler Opgaver ikke bundet Bedste samlede plan VRP

5 Opstilling af transportplan
Beregning af en samlet optimeret transportplan, med færrest costs Hurtigste rejsetider mellem alle lokationer beregnes. Indledende transportplan opstilles. Transportplanen forbedres systematisk. Når planen ikke kan forbedres mere, er planen færdig.

6 Omkostninger minimeres
De samlede omkostninger for den samlede transportplan kan bestå af flere omkostningselementer som vist nedenfor. Hvert omkostningselement kan vægtes individuelt. Logistics Planner minimerer de samlede omkostninger for hele flåden – Det er den “bedste” samled plan Køretid for bilerne Opgavetid Startomkostninger for biler/medarbejdere Ventetider Hvert omkostningselement kan skaleres/vægtes. Køretid vægtes ofte højest, hvilket gør at Logistics Planner primært reducerer køretid. Alle biler og medarbejdere kan skaleres om de er hurtigerer eller langsommere end normen for både køretid og opgavetid.

7 RLP styres med parametre
Logistics Planner har dokumenterede egenskaber til at: Minimere omkostninger til kørsel (antal biler, køretid og kørt distance i km) Overholde alle krav og restriktioner Opgaver kan f.eks. specificeres med: 1 eller flere tidsrum, hvor opgaven skal/kan udføres Den tid opgaven tager at udføre Kvalifikationer som kræves for at udføre opgaven Resurser kan f.eks. specificeres med: Kapaciteter Kvalifikationer Krævede pauser Maksimal arbejdstid samt start- og sluttid På de følgende sider vil vi introducere nogle af de værktøjer og parametre, som gør det muligt at tilpasse disponering og ruteplanlægning til de specifikke behov der ofte er.

8 Multiple tidsvinduer for opgaver
Et tidsvindue er det tidsrum, hvori en given opgave skal udføres. En opgave behøver ikke at have et tidsvindue; så bliver den blot udført på et vilkårligt tidspunkt i løbet af arbejdsdagen. En opgave kan have et eller adskillige tidsvinduer. Ved tilsynsopgaver, der skal udføres med individuelle frekvenser, kan det øge gevinsten ved optimering at tillade flere tidsvinduer, hvor opgaven kan gennemføres. Et tidsvindue har et starttidspunkt og et sluttidspunkt Opgaver kan have 0, 1 eller multiple tidsvinduer Det kan tillades at opgaver begyndes indenfor tidsvinduet med afsluttes efter tidsvinduet

9 Depoter til genopfyldning
I nogle situationer er det nødvendigt, at bilerne genopfyldes i løbet af arbejdsdagen. Logistics Planner har værktøjer, som tager højde for genopfyldning. De samme værktøjer kan benyttes til planlægning af tømning af biler i løbet af ruten. Depoter defineres med deres adresse Tiden som genopfyldning tager kan specificeres En bil kan enten have tilladelse eller forbud mod genopfyldning Genopfyldning vil ske ved nærmeste depot

10 Kapacitet og belastning
Resursers kapacitet og belastning for hver opgave Alle biler kan have 0, 1 eller 2 typer kapacitet En opgave kan belaste de relevante kapacitetstyper Eksempler: 35 m³ 2.000 kg 35 m³ og kg 200 enheder specificeret af brugeren

11 Kvalifikationer og resursegrupper
En opgave kan angives til at skulle udføres af en resurse med specifikke kvalifikationer eller af en resurse som tilhører en bestemt resursegruppe. En resurse/bil/medarbejder kan have 1 eller flere kvalifikationer og kan være medlem af en specifik resursegruppe. Resursegrupper kan bruges til at sikre, at en bestemt opgave udføres af et ”kendt ansigt” – noget som ikke umiddelbart kan beskrives som en kvalifikation.

12 Opgaver med særlig prioritet
I nogle planlægningsscenarier vil antallet af opgaver overstige, hvad der kan udføres med de resurser og den tid, der er til rådighed. Opgaver kan prioriteres, hvilket betyder at de bliver planlagt før andre opgaver, som ikke er prioriterede – måske som følge af at de ikke er ikke haster og kunne udføres den følgende dag eller af eksterne resurser.

13 Start- og slut adresser for resurser
Distributionsbiler begynder og slutter oftest dagen på depotet. For service teknikere er det mere almindeligt, at de begynder arbejdsdagen hjemmefra og slutter arbejdsdagen når de er færdige med sidste opgave. Logistics Planner håndterer de fleste kombinationer af start- og slutadresser for resurser. En resurse kan begynde og slutte ruter på individuelt bestemte adresser Køretiden til 1. opgave kan udelades fra arbejdstid og omkostninger Køretid fra sidste til depotet/slutadressen kan også udelades

14 Planlægning i time intervaller
Online supermarkeder tilbyder deres kunder levering i aftalte timeintervaller. Denne type leverancer kan planlægges optimalt i Logistics Planner med funktionen ”full-hour scheduling” som sikrer at hvert timeinterval planlægges så tiden udnyttes optimalt og at der er sammenhæng med det næste timeinterval.

15 Ny funktionalitet tilføjes løbende
Mange funktioner i Rapidis Logistics Planner er udviklet efter ønske fra brugerne. Nye funktioner tilføjes ved 4 -6 nye versioner om året og tilbydes automatisk alle brugere.

16 Om Rapidis Rapidis: Grundlagt 2003 11 medarbejdere
Udvikler software og værktøjer til simulering, analyse og planlægning indenfor transport og logistik Tilbyder konsulentydelser i de samme forretningsområder ESRI Business Partner Leif Dahl Petersen, MSc Man. Director Rapidis Logistics ApS., Partner Udviklingen af Rapidis Logistics Planner: Første version in 2007 VRP version Postal version PD version (persontransport) lanceret i 2012 i 2014 også som extension til ArcGIS I som cloud service (REST)

17 Udvalgte referencer Fynbus, regionalt busselskab, planlægger ture, institutionskørsel Roskilde Brand, institutionskørsel for Roskilde Kommune Falck Teknik, planlægger ture for serviceteknikere Dansk Kabel TV, planlægning for 35 serviceteknikere Nemlig.com, online supermarked med timeleverancer af fødevarer FK Distribution, omdeling reklamer IDDesign, møbelkæde med leverancer til kunder lastbiler

18 Forretningsmodellen Salg via partnere
Rapidis Logistics Planner tilbydes også gennem vores partnere. Vores partnere laver typisk løsninger og software, som er målrettet busvognmænd, kommuner, trafikselskaber og andre som beskæftiger sig med behovsstyret personbefordring Rapidis Logistics Planner – documentation og test adgang Hvis det du har set indtil kunne være noget for din organisation, så er det måske tid til at se nærmere på vores dokumentation. Hvis du har lyst til at prøve Logistics Planner har vi mulighed for at give en testadgang. Kontakt venligst Leif Dahl Petersen,


Download ppt "Logistics Planner (RLP)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google