Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Biblioteket 5 åbne biblioteker i Sønderborg Kommune.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Biblioteket 5 åbne biblioteker i Sønderborg Kommune."— Præsentationens transcript:

1 Biblioteket 5 åbne biblioteker i Sønderborg Kommune

2 Overkant telst og illustration Underkant tekst og illustration Venstrekant, tekst og illustrationHøjrekant, tekst og illustration Grundlinje, navnemærke Navnemærke, hovedvariant, bredde 50 mm Fakta om Biblioteket Sønderborg –ca. 77.000 indbyggere i Sønderborg Kommune –1 hovedbibliotek og 8 lokalbiblioteker + 2 afhentningssteder –budget ca. 35.000.000 kr. –55 årsværk på 60 medarbejdere –ca. 1.000.000 udlån inkl. fornyelser –ca. 550.000 årlige besøg –ca. 150.000 downlaan –alle administrative opgaver er centraliseret –skoler og folkebiblioteker samme bibliotekssystem

3 Overkant telst og illustration Underkant tekst og illustration Venstrekant, tekst og illustrationHøjrekant, tekst og illustration Grundlinje, navnemærke Navnemærke, hovedvariant, bredde 50 mm Selvbetjeningsstrategi fra 2005 - 2010 for publikum –Selvbetjeningsautomater ved alle lokalbiblioteker –Opdatering og udskiftning af udlånsautomater på HB –Sorterings- og afleveringsautomat ved HB samt udfasning af tidligere skrankeområde. –RFID inddatering og retro inddatering 2007 - 2010 –Reservering/afhentningssystem ved alle biblioteker –Årlig kampagne vedr. mail og sms (reserveringer/bestillinger) –Etablering af selvbetjeningsbiblioteker –Afhentningskonsol på hovedbiblioteket samt ved afhentningsstederne (Guderup og Fynshav)

4 Overkant telst og illustration Underkant tekst og illustration Venstrekant, tekst og illustrationHøjrekant, tekst og illustration Grundlinje, navnemærke Navnemærke, hovedvariant, bredde 50 mm Kort historik vedr. etablering af de åbne biblioteker –Indstilling den 2. april 2009 om 3 åbne biblioteker fra bibliotekets ledelse –Det vedtages i kulturudvalget, at 5 lokalbiblioteker skal være åbne biblioteker (åbne/selvbetjente biblioteker = navneproblematik) –Bibliotekets udviklingspulje (1. mill.) anvendes til formålet samt tilskud fra Styrelsen for Bibliotek og Medier –1. åbne bibliotek indvies 2. november ved Biblioteket Broager –5. bibliotek indvies den 1. september ved Biblioteket Vester Sottrup –Valget af 5 lokalbiblioteker foretages ud fra 3 kriterier

5 Overkant telst og illustration Underkant tekst og illustration Venstrekant, tekst og illustrationHøjrekant, tekst og illustration Grundlinje, navnemærke Navnemærke, hovedvariant, bredde 50 mm 3 valgkriterier for udvælgelse af biblioteker 1. Beliggenhed 2. Egnede lokaler med hensyn til sikring 3. Selvstændige biblioteker

6 Overkant telst og illustration Underkant tekst og illustration Venstrekant, tekst og illustrationHøjrekant, tekst og illustration Grundlinje, navnemærke Navnemærke, hovedvariant, bredde 50 mm Ledelsesmæssige visioner i forhold til etableringen –At øge åbningstiden med så mange timer som muligt –At sætte så få begrænsninger i adgangen til bibliotekerne som muligt –At gøre selvbetjeningsløsningerne så enkle som muligt –Fastholdelse af faglig betjening med personale –At sikre høj driftsstabilitet på den tekniske del –At nyindrette bibliotekerne efter de nye muligheder –At initiere samarbejder på tværs i kommunen med IT-afdeling, Brand og Redning og andre relevante aktører –Styrke de mindre bysamfund i kommunen

7 Overkant telst og illustration Underkant tekst og illustration Venstrekant, tekst og illustrationHøjrekant, tekst og illustration Grundlinje, navnemærke Navnemærke, hovedvariant, bredde 50 mm Brugere, adgang og åbningstider –Alle lånere som er registreret ved Biblioteket Sønderborg har adgang. –Adgang foregår via lånekort for børn og sygesikringskort for voksne –Adgang til en vagttelefon uden for den bemandede åbningstid –Åbningstider: mandag til fredag fra 8.00 – 22.00 lørdag og søndag fra 8.00 – 17.00

8 Overkant telst og illustration Underkant tekst og illustration Venstrekant, tekst og illustrationHøjrekant, tekst og illustration Grundlinje, navnemærke Navnemærke, hovedvariant, bredde 50 mm Formidling –1 nyt emne/udstillingsinitiativ hver måned –Vedligeholdelse af udstillingerne inden hver week-end –Klar og tydelig materialeopstilling –Tydelig og klar skiltning –Elektronisk formidling samt information via infogalleriet –Oprydning og opfyldning –Brugervenlig og åben indretning (transparens)

9 Overkant telst og illustration Underkant tekst og illustration Venstrekant, tekst og illustrationHøjrekant, tekst og illustration Grundlinje, navnemærke Navnemærke, hovedvariant, bredde 50 mm Den tekniske drift –Brand og Redning i kommunen varetager videoovervågningen af lokalerne. –Brand og Redning varetager også alarmdelen. –Biblioteket varetager verifikation af lånerne via Bibliotheca´s logfil system –Biblioteket varetager opkald fra vagttelefonen som ringer direkte til et nummer. –Biblioteket varetager den tekniske drift i samarbejde med kommunens IT-afdeling.

10 Overkant telst og illustration Underkant tekst og illustration Venstrekant, tekst og illustrationHøjrekant, tekst og illustration Grundlinje, navnemærke Navnemærke, hovedvariant, bredde 50 mm

11 Overkant telst og illustration Underkant tekst og illustration Venstrekant, tekst og illustrationHøjrekant, tekst og illustration Grundlinje, navnemærke Navnemærke, hovedvariant, bredde 50 mm

12 Overkant telst og illustration Underkant tekst og illustration Venstrekant, tekst og illustrationHøjrekant, tekst og illustration Grundlinje, navnemærke Navnemærke, hovedvariant, bredde 50 mm Erfaringer august 2010 –Generelt en udlånsstigning på mellem 15 – 20% –Flere besøg og nye lånere (især mænd med børn) –Få problemer med benyttelsen og adgangen –Vagttelefonen bruges stort set ikke –Større politisk fokus på lokalbiblioteker –Stort ejerskab til bibliotekerne fra lokalbefolkningen –Modernisering af den decentrale struktur –Den faglige betjening er vigtig og samme antal timer er fastholdt, herudover bruges der mere tid (tidligere lukket i sommerperioden) –Et større udlån kræver flere materialer m.v. –I Sønderborg har det ikke været et politisk besparelsesprojekt!

13 Overkant telst og illustration Underkant tekst og illustration Venstrekant, tekst og illustrationHøjrekant, tekst og illustration Grundlinje, navnemærke Navnemærke, hovedvariant, bredde 50 mm


Download ppt "Biblioteket 5 åbne biblioteker i Sønderborg Kommune."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google