Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det senmoderne samfund Sociologi. Det senmoderne samfund Post-moderne eller post-industrielt samfund En forstærket fortsættelse (radikalisering) af det.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det senmoderne samfund Sociologi. Det senmoderne samfund Post-moderne eller post-industrielt samfund En forstærket fortsættelse (radikalisering) af det."— Præsentationens transcript:

1 Det senmoderne samfund Sociologi

2 Det senmoderne samfund Post-moderne eller post-industrielt samfund En forstærket fortsættelse (radikalisering) af det moderne samfunds traditionelle værdier

3 Lars Qvortrup Det hyperkomplekse samfund – fx globale kommunikationsmuligheder Det polycentriske samfund – centerløst ikke antropocentrisk Kompleksitetsreduktion – fx selektionsproces dvs. støjfilter

4 Anthony Giddens: Radikalisering af moderniteten Adskillelse af tid og rum – moderne teknologi fx skype Udlejring af sociale funktioner – velfærdstatens institutioner fx folkeskolen Afhængighed af abstrakte systemer – tillid til ekspertsystemer Øget refleksivitet – aftraditionalisering af normer og værdier Opløsning af traditionelle fællesskaber og forøget individualisering

5 Dobbelt socialisering

6 Lars Henrik Schmidt Klassiske dannelsesproces – Fra individ til fællesskab – Fra det særlige til det almene – Horisontal selvoverkommelse Senmoderne dannelsesproces – Fra fællesskab til individ – Fra det almene til det særlige – Vertikal selvoverskridelse

7 Ulrich Beck: Risikosamfundet Risikosamfundet producerer risici fx forurening og masseødelæggelsesvåben Risikosamfundets fællesskaber er farefællesskaber fx global opvarmning Den 3. industrielle revolution – fx forskel på ufaglærte og højtuddannede på servicesamfundets arbejdsmarkedet

8 4 udfordringer Globalisering – fx dannelse af demokratiske institutioner på overnationalt plan, tæmme den globale kapitalisme, skabe større resurselighed i verden Radikale individualisering – fx skabe sammenhængskraft og social samhørighed i samfundet Globale miljøkrise – fx bremse forurening og rovdrift på naturresurserne

9 Senmodernitetens centrale tendenser – brud eller kontinuitet

10 Zygmunt Bauman Atomiseret samfund – Samfund med så vidtgående individualisering, at fællesskabsfølelser mangler Atomiserede individ – Individ med følelsen af at være sit eget center og kun have øje for sit eget projekt – Medfører et opsplittet samfund

11 Thomas Ziehe: Det senmoderne samfund Den traditionelle bevidsthed (førmoderne) Den kontra-traditionelle bevidsthed (moderne) Den post-traditionelle bevidsthed (senmoderne) Senmoderniteten medfører tre væsentlige ændringer fx øget refleksivitet og individualitet

12 Kulturel frisættelse Individet er frigjort fra traditionelle fællesskaber og normer Aftraditionalisering er opløsningen af det traditionelle samfund (værdier og normer)


Download ppt "Det senmoderne samfund Sociologi. Det senmoderne samfund Post-moderne eller post-industrielt samfund En forstærket fortsættelse (radikalisering) af det."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google