Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Intet mindre end det perfekte arbejdsmiljø med APV-en.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Intet mindre end det perfekte arbejdsmiljø med APV-en."— Præsentationens transcript:

1 Intet mindre end det perfekte arbejdsmiljø med APV-en.
* Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender * Landboungdomscentret * Billundvej 3 * * tlf Sikkerhed i landbruget Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender

2 Hvad siger loven ? 1. APVen skal være skriftlig
* Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender * Landboungdomscentret * Billundvej 3 * * tlf Hvad siger loven ? 1. APVen skal være skriftlig 2. APVen skal være tilgængelig for ansatte og AT 3. Den skal revideres min. Hvert 3. År 4. Alle medarbejdere skal inddrages i APVen 5. Den skal indeholde kortlægning – Vurdering – prioritering – handlingsplan samt retningslinjer for opfølgning og sikring af virksomhedens fysiske og psykiske arbejdsmiljø 6. Forefindes kemi med orange sikkerhedsklassificering, skal der laves en arbejdspladsbrugsanvisning på hvert middel 7. Der gælder særlige beskyttelseskrav ved arbejde i eksplosive-/ farlige gasser 8. Over 10 ansatte foruden ejer skal der etableres sikkerheds organisation Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender

3 * Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender *
Landboungdomscentret * Billundvej 3 * * tlf Hvad skal kortlægges ? Fysiske forhold (fx omgivelser, staldene, støj-støv, lys mv.) Ergonomi (fx tungt arbejde, EGA, arbejdsstillinger mv.) Kemi (fx rense-, desinfektions-, planteværnsmidler, olier) Biologi (fx bakterier, virus, svampe) Psykiske forhold (arb.tid, ensformighed, vold, tidspres, mobning, sygdomsfravær) Ulykkesrisiko (maskiner, værktøj, færdsel, brand, osv) Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender

4 * Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender *
Landboungdomscentret * Billundvej 3 * * tlf Farlige områder Kemi og desinfektion – låg, rester, højde, påfyldning mv. Dyr, støj, støv – regler for staldfærdsel, omgang inde hos dyr, orner/tyre mv. Åbne huller og grave/laguner – fald i brønde, leg ved gyllelaguner mv. Halmstabling, maskinhenstilling, tvillingehjul mv. Fodringstider, travle perioder, uden opsyn…… Medarbejdere, kammerater– ingen regler/aftaler = større børnerisiko Maskiner og omgang med disse……. Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender

5 Hvor får du hjælp Arbejdstilsynet er altid behjælpelig www.at.dk
* Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender * Landboungdomscentret * Billundvej 3 * * tlf Hvor får du hjælp Arbejdstilsynet er altid behjælpelig Div. hjemmesider på godt og ondt stiller ekspertise til rådighed Yngre og uddannede medhjælpere har lært om arbejdsmiljø på landbrugsskolen og på fx fritidsmedhjælperkurser BST centre rundt i landet Der afholdes løbende kurser lokalt og centralt Følg med om der dukker nye kampagner fx op Brug faglighed og kombiner den viden med sikkerhedsadfærd det kan helt sikkert ”betale” sig i det lange løb Landscentrets landbrugsinfo specielt til arbejdspladsbrugsanvisning for kemi og olier Landbrugets arbejdsmiljøkonsulenter yder hjælp og råd Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender

6 Hvordan startes Skemaer, vejledninger mv. hjemskaffes
* Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender * Landboungdomscentret * Billundvej 3 * * tlf Hvordan startes Skemaer, vejledninger mv. hjemskaffes Hold et personalemøde med APV opstart som dagsordenspunkt evt. få arbejdsmiljøkonsulent med til opstartsmødet Alle ansatte skal involveres i processen på forskellige niveauer Kortlægningsopgaverne uddelegeres Fokusområder udvælges Undersøg og afdæk områder der kræver certifikater fx svejsning, sprøjte, muldvarpe, Hvilke maskiner kræver certifikater, truck, t-læsser, kran mv. Hvilke værnemidler skal der forefindes på virksomheden Beredsskabsstatus fx liste over hvem der kan 1. Hjælp mv. hvem har kurser, og plan for hvem skal på kursus Ulykkesregistrering mhp. adfærdsænding/beskyttelse ved gentagelse Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender

7 Hvordan startes fortsat
* Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender * Landboungdomscentret * Billundvej 3 * * tlf Hvordan startes fortsat Børnepolitik for ansatte og børn på virksomheden som leger ”hjemme” Skiltning lovkrav samt oplysning Brandsikkerhed og eltjek Sørge for oversat APV og korrekt instruktion til udenlandske ansatte Ansættelses- og uddannelsesforhold for ansatte MUS, GRUS, efteruddannelsespolitik, afviklingspolitik Offentliggjorte kommandolinjer på virksomheden Telefonliste til relevante kompetencepersoner/virksomheder Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender

8

9 APV eksempel Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender
Landboungdomscentret * Billundvej 3 * * tlf * Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender * APV eksempel Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Gevinsten- med orden i arbejdsmiljøet
Landboungdomscentret * Billundvej 3 * * tlf * Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender * INDSATS: Bedriften kortlægges og problemer afdækkes Alle arbejdsrutiner gennemgås Dialogen øges og kommunikationen forbedres Medansvar i processen medfører motivation på alle uddannelses niveauer GEVINST: Rationaliseringseffekt kan øge indtjeningen Overblikket forøges for alle! Rekrutteringsgrundlaget forbedres = god virksomheds PR Personalepolitikken forbedres og ansættelsesrammerne synliggøres Stressfaktorerne mindskes og tryghedsfølelsen øges Økonomisk og tidsmæssig gevinst ved ikke at få kontrolbesøg Mulighed for alternative ansættelsesmuligheder deltid/flex/integration Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender

19 * Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender *
Landboungdomscentret * Billundvej 3 * * tlf Børn og unges arbejde Branchevejledning om børn og unges arbejde i jordbruget! 13 – 14 årige – side tabel 1 ikke tilladte opgaver tabel 2 tilladte opgaver 15,16 og 17 årige side tabel 3 ikke tilladte opgaver tabel 4 og 5 tilladte opgaver Traktorkørsel - kemi – fysiske belastninger – unge under udd. Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender

20 Børn og unges udvikling
Landboungdomscentret * Billundvej 3 * * tlf * Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender * Børn og unges udvikling Alder Udviklingsniveau Typer af ulykker 10-12 Prøver grænser af Klemt da traktor væltede Overvurderer sig selv Væltet med traktor og kørt over Søger accept hos venner Faldet af redskab eller traktor Kan følge enkle regler Faldet af hest Har kort tids koncentrationsevne 13-15 Eksperimenterer Væltet med traktor Modsætter sig autoritet Fanget af kraftoverføringsakslen Bliver påvirket af venner Faldet af hest Er udødelige – tror de ! Skadet ved og på traktor Skadet af maskiner og værktøj 16-18 Tager store chancer Væltet med traktor Er ret ansvarsbevidste Faldet af hest Støtter og tager del i dagliglivet Faldet af traktor eller redskab Er udødelige – tror de ! Faldet i silo Kørt over Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender

21 Børn og unges udvikling
Landboungdomscentret * Billundvej 3 * * tlf * Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender * Børn og unges udvikling Alder Udviklingsniveau Typer af ulykker 0-3 Er nysgerrige Brandskadet – forgiftet Kryber og klatrer Sparket eller klemt af husdyr Tiltrækkes af lyd Kørt over af traktor Har kun begrænset kropskontrol Druknet eller kvalt Ramt af faldende genstande 4-6 Har begrænset risikoforståelse Brandskadet – forgiftet Har begrænset kropskontrol Sparket eller klemt af husdyr Har begrænset selvkontrol Ramt eller kørt over af maskiner Har kun begrænset logisk sans Viklet ind i maskiner Klemt da traktor væltede 7-9 Er impulsive og uforsigtige Brandskadet Vil mere end de kan Kørt over Vil hjælpe og være ”store” Skadet af husdyr Søger de voksnes anerkendelse Faldet af traktor eller redskab Kan genkende farer Ramt af faldende genstande Har kort tids koncentrationsevne Faldet i eller ved silo Skadet af håndredskaber Arbejdsmiljø- og personalekonsulent Dennis Calender


Download ppt "Intet mindre end det perfekte arbejdsmiljø med APV-en."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google