Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udvikling i GODS Transporten Sammenfatningsrapport maj 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udvikling i GODS Transporten Sammenfatningsrapport maj 2010."— Præsentationens transcript:

1 Udvikling i GODS Transporten Sammenfatningsrapport maj 2010

2 Hovedkonklusioner ATL har undersøgt udviklingen i virksomhedernes salg for første kvartal 2010 samt spurgt til forventningerne for resten af året. Herudover er temperaturen taget på den beskæftigelsesmæssige situation, da også disse oplysninger siger noget om, hvordan branchen har det, og ikke mindst hvilke forventninger der er til fremtiden. Spørgeskemaundersøgelsen er sendt ud til samtlige medlemsvirksomheder, og godt 140 har svaret. Tager man udviklingen måned for måned fra januar 2010 til og med marts 2010 kan man se, at der er lang vej igen, men svage indikationer kan tyde på, at det værste er overstået. Mange virksomheder må fortsat tåle en stor omsætningsnedgang eller i bedste fald en stagnation i omsætningen, hvilket illustreres af, at hele 75% angiver en omsætning i marts måned der ligger under indeks 100, og det skal ses i lyset af, at der måles op mod 2009, som var et katastrofeår. Det ser dog ud til, at det retter sig lidt for hele året, selv om forventningerne stadig afspejler en branche i krise. Ca. 22% af medlemmerne forventer, at de når indeks 75-90 på omsætningen i 2010 i fht. 2009. En femtedel forventer en omsætning lige under 2009, mens en anden femtedel venter en omsætning lige over. Hver sjette af de adspurgte venter en 2010- omsætning på under det halvdel af 2009, hvilket må betegnes som alvorligt. Der har været foretaget en del afskedigelser, over 25% mange steder, men det ser ud til, at den nødvendige tilpasning nu er foretaget. Forventningerne til beskæftigelsessituationen ser positive ud, idet over 60% forventer uændret beskæftigelse, mens næsten 1/3 forventer en stigning i beskæftigelsen. Sidst i undersøgelsen kan man se, hvilke udfordringer, medlemsvirksomhederne oplever som de største lige nu. Her angiver flest "høje omkostninger" og "miljøhensyn", men også behovet for at få nye kunder og bedre finansiering vejer tungt. Anne Windfeldt Trolle 26. maj 2010

3 1. 1. Hvilken type transportvirksomhed ? (Sæt gerne flere markeringer, hvis I hører hjemme flere steder) Svarprocent: 100% (N=140) Spørgsmålstype: Vælg flere

4 2. 2. Virksomhedens omsætning i 2009 - i Danmark Svarprocent: 100% (N=140) Spørgsmålstype: Vælg en

5 5. 5. Virksomhedens antal ansatte - i Danmark Svarprocent: 100% (N=140) Spørgsmålstype: Vælg en

6 13. 12. Virksomhedens samlede omsætning januar 2010 i forhold til januar 2009 (januar 2009 = indeks 100) Svarprocent: 100% (N=140) Spørgsmålstype: Vælg en

7 14. 13. Virksomhedens samlede omsætning februar 2010 i forhold til februar 2009 (februar 2009 = indeks 100) Svarprocent: 100% (N=140) Spørgsmålstype: Vælg en

8 15. 14. Virksomhedens samlede omsætning marts 2010 i forhold til marts 2009 (marts 2009 = Indeks 100) Svarprocent: 100% (N=140) Spørgsmålstype: Vælg en

9 16. 15. Hvilke forventninger har I til virksomhedens omsætning for hele 2010 i forhold til 2009 ? Svarprocent: 100% (N=140) Spørgsmålstype: Vælg en

10 17. 16. Hvornår forventer du, at virksomhedens væksmuligheder bliver forbedrede ? Svarprocent: 100% (N=140) Spørgsmålstype: Vælg en

11 18. 17. Har virksomheden måtte afskedige medarbejdere i løbet af 2009 ? Svarprocent: 100% (N=140) Spørgsmålstype: Vælg en

12 19. 18. Hvor stor en andel af medarbejderstaben er afskediget pga. finanskrisen ? Svarprocent: 69% (N=96) Spørgsmålstype: Vælg en

13 20. 19. Hvilke forventninger har du til udviklingen i virksomhedens antal af beskæftigede i Danmark de næste 6 måneder ? Svarprocent: 100% (N=140) Spørgsmålstype: Vælg en

14 21. 20. Hvilke udfordringer står din virksomhed overfor ? Svarprocent: 97% (N=136) Spørgsmålstype: Vælg flere


Download ppt "Udvikling i GODS Transporten Sammenfatningsrapport maj 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google