Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det Internationale Område

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det Internationale Område"— Præsentationens transcript:

1 Det Internationale Område
DIO 2014

2 Hvad er DIO? Det Internationale Område – Studieområde 3
Flerfagligt internationalt forløb, hvor der er fokus på: Tværfaglighed Anvendelse af bestemte faglige metoder Videnskabsteori Selvstændighed og analyse Synopsis globalisering TEACH ME SO I CAN LEARN!

3 Hvad er de faglige mål til Det Internationale Område?
At analysere og vurdere udviklingen i menneskesyn, værdigrundlag og samfundsøkonomiske forhold Dette belyses i et internationalt perspektiv under anvendelse af relevant kultur-, historisk og samfundsfaglig teori og metode At vise hvordan de enkelte fag kan ”være på arbejde” At anvende de enkelte fags teorier og faglige metoder i forhold til en konkret problemstilling

4 Hvilke fag indgår? Alle fag indgår i temauge 5
Bærende fag: engelsk Samtidshistorie Dansk Alle fag indgår i temauge 5 To fag bærer hovedvægten i synopsen

5 Din faglige og metodiske værktøjskasse
Uge 4 Der er lagt 2 lektioner for hvert DIO-fag ind i skemaet. Fokus på: Hvordan faget kan indgå i DIO – emnet Globalisering Hvordan faget kan indgå i et flerfagligt samspil, og hvad faget kan bidrage med i DIO-projektet. Fagets metoder Din faglige og metodiske værktøjskasse

6 Emne: Globalisering Overordnet emne for temaugen Underemner:
Demokrati og menneskerettigheder Fattigdom og ulighed Global terrorisme Kulturel globalisering – og sociale medier

7 Uge 5: DIO-temauge . Overordnet program for ugen
Mandag – torsdag Ét nyt underemne hver dag. Kurser, foredrag og film om hvert emneforløb Oplæg om relevante studiemetodiske emner Udvidet problemformulering, taksonomi, videnskabsteori mv. Individuelt arbejde i studiegrupper samt individuelle skriftlige opgaver. Refleksionsskrivning Alt dette klæder dig på til at opfylde kravene til: Problemformulering Synopsis eksamen Fredag Læreroplæg om udvidet problemformulering. Læreroplæg om synopsis Start arbejdet med egen problemformulering Foreløbigt valg af to DIO-fag .

8 DIO temauge / uge 5 Praktiske oplysninger DIO-hjemmeside
Alle opgaver, praktiske oplysninger, skema mv. vil kunne findes på DIO-hjemmesiden Link til hjemmesiden bliver lagt i lectio i slutningen af uge 4. Mødetider Der er program hver dag fra 8 – 14 (med forbehold for ændringer, se DIO-hjemmesiden) Der er mødepligt hele ugen. Opgaver: Alle opgaver skal i ugen skal uploades i Lectio. Det vil fremgå på hjemmesiden og i Lectio, hvordan den enkelte opgave bedømmes. Lektier I løbet af ugen vil der være tekstmateriale der skal læses hjemmefra samt to skriftlige afleveringer som delvist skal laves hjemme.

9 Hvad vil det sige at arbejde i studiegruppe?
At arbejde i studiegrupper vil sige, at man har mulighed for at søge hjælp, diskutere løsningsmuligheder, drøfte problemstillinger og søge sparring hos de øvrige medlemmer af studiegruppen. Alle skal aflevere en individuel besvarelse – der er ikke tale om gruppeopgaver!

10 DIO- uge 6 Mandag d. 3. februar 2014: Ingen almindelig undervisning
Du skal fortsætte arbejdet med din egen udvidede problemformulering samt materialesøgning. Du skal forberede en mundtlig præsentation Konkret opgave ligger på DIO-hjemmesiden Din mundtlige præsentation indgår i den afsluttende standpunktskarakter for DIO. Der er ikke mødepligt, men mulighed for vejledning på skolen.

11 Mundtlige fremlæggelser og godkendelse af problemformulering
UGE 6 tirsdag og onsdag: Ingen almindelig undervisning hele dagen Individuel mundtlig præsentation: Ca. 20. min pr. elev incl. feedback fra 2 faglærere Evt. godkendelse af problemformulering. Individuel skriftlig opgave, som bedømmes særskilt – og uploades i lectio. Afsluttende refleksionsskrivning

12 Godkendelse af problemformulering
Onsdag d. 5. februar 2014: Deadline for godkendelse af problemformulering. Godkendelse (kun begrænset vejledning) i 700-fløjen fra kl. 12 til 15:15. Din problemformulering skal godkendes af en faglærer fra hvert af de 2 fag, du har valgt. Blanket med kopi af godkendt problemformulering skal afleveres i receptionen.

13 Studieaktivitet og evaluering
I løbet af uge 5 afleverer du et antal skriftlige opgaver. To af disse opgaver laves individuelt og besvares delvist hjemme. De bedømmes med karakter og kommentar. De øvrige opgaver udarbejdes individuelt i studiegrupperne og godkendes/ikke godkendes af en faglærer. Der gives ikke karakter og yderligere feedback. Alt arbejdet i ugen indgår i den samlede afsluttende standpunktskarakter for DIO

14 Vejledning Du kan få vejledning på følgende tidspunkter:
Fredag d. 31. januar 2014 Mandag d.3 + tirsdag d.4 + onsdag d. 5 februar 2014 Mandag – onsdag uge Når synopsen er afleveret i uge 10, slutter vejledningen.

15 Uge 10 3 skrivedage mandag – onsdag
Der er ikke mødepligt de 3 skrivedage. Vejledere er til rådighed i mediateket og virtuelt (2. – 4. lektion) Synopsen afleveres senest onsdag den 5. marts 2014 kl. 14.

16 Synopsis Krav: Kravene til synopsis bliver gennemgået fredag i uge 5 i din klasse. Særskilt vejledning udleveres. Udarbejdes individuelt Bedømmelse Synopsis er grundlag for den mundtlige eksamen og SKAL udarbejdes. Den indgår desuden i den samlede afsluttende standpunktskarakter. Du får IKKE særskilt feedback (karakter ) på din synopsis

17 Afsluttende standpunktskarakter
Der afgives en afsluttende standpunktskarakter i DIO, som er en samlet bedømmelse af: Den individuelle synopsis Bedømmelsen af de individuelt afleverede skriftlige opgaver uge 5. Dine læreres vurdering af din studieaktivitet, studiekompetence og læringsprocess i DIO-forløbet på baggrund af studiegruppearbejdet og evalueringen af øvrige opgaver uploadet i Lectio. Din evne til selvstændigt at håndtere problemformuleringsprocessen og i øvrigt hensigtsmæssigt benytte dig af vejledningstilbuddet Din mundtlige fremlæggelse i uge 6

18 Mål for Det Internationale Område
At anvende it på en måde der understøtter opfyldelse af de øvrige faglige mål Strukturere og formidle fagligt stof skriftligt og mundtligt Anvende fagligt relevante studiemetoder selvstændigt og produktivt. Reflektere over og vurdere forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger Analysere og behandle relevant faglig information Anvende teori og metode fra studeområdets fag. (fra uvm.dk)

19 Mundtlig eksamen i DIO Mundtlig og flerfaglig eksamen
Maj/juni 2013 Mundtlig eksamen i DIO SHHHH! Du skal til eksamen enten i EC eller DIO. Hvis du har været til eksamen i EC kan du komme til eksamen i DIO. Hvis du ikke har været til eksamen i EC, skal du til eksamen i DIO Mundtlig og flerfaglig eksamen 30 minutters eksamination Ingen forberedelsestid Indledende mundtligt elevoplæg (10-12 min. ) på baggrund af synopsen Diskussion mellem eksaminand og eksaminator/censor. Der arrangeres eksamensvejledning inden eksamen. QUIET! EXAM IN PROGRESS!

20 Bedømmelse ved eksamen
Du bedømmes alene ud fra din mundtlige præsentation. Du skal kunne: Selvstændigt formulere og analysere problemstillinger Argumentere fagligt, herunder forholde dig kritisk og perspektiverende til egne konklusioner. Forholde dig kritisk til metodeanvendelse Reflektere over fagenes bidrag til emne og problemformulering.

21 Folder Se afsnit om Snyd Urkund Klage Sygdom

22 Til slut I må regne med at der er hjemmearbejde og lektier i forbindelse med DIO-uge 5 Desuden skal I bruge Studiehåndbogen for HHX (e-bog)

23 Så får I ikke mere for den 25 øre!
Eksamen er en fest for de velforberedte…


Download ppt "Det Internationale Område"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google