Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Gymnasiet (Stx) 2011-2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Gymnasiet (Stx) 2011-2012."— Præsentationens transcript:

1 Gymnasiet (Stx)

2 Eksempler på uddannelser som studentereksamen giver adgang til:
Sundheds- uddannelser Universitet Tekniske uddannelser Landbo-højskole Seminarier Sociale uddannelser Handels- uddannelser 9. Klasse (10. klasse)

3 STX En 3-årig studieforberedende og almendannende uddannelse
Studieforberedende fag og metoder, der fører frem mod videregående uddannelser Almene fag, der giver indsigt i natur, samfund og kultur Samspil mellem fagene Arbejde med kompetenceudvikling: Fra folkeskoleelev over gymnasieelev til studerende De fleste vælger efter eksamen en lang eller mellemlang videregående uddannelse

4 Studieretningsforløb
Oversigt over det 3-årige forløb med grundforløb og studieretningsforløb STX Efterår Grundforløb Forår Studieretningsforløb 2. år 3.år Obli-gato-riske fag Dansk A Engelsk B 2. fremmedsprog A/B Idræt C Kunstnerisk fag C Samfundsfag C Matematik C Fysik C Almen sprogforståelse Naturvidenskabeligt grundforløb Historie A Biologi C Kemi C/Naturgeografi C 2. fremmedsprog A Oldtidskundskab C Religion C Stu- die- ret- nings-fag Studieretningsfag Studieretningsprojekt Valg-fag Valgfag Naturvidenskabeligt fag B

5 Strukturen for STX 2-3 fag i en kombination af A-, B- og C-niveau
Grundforløb (Det første halve år) Indsigt i gymnasiets fag og arbejdsmetoder Endelig studieretning vælges efter ½ år Studieretningsforløb (De næste 2½ år) 2-3 fag i en kombination af A-, B- og C-niveau En studieretning er en ”pakke” af fag, som giver din uddannelse en særlig profil

6 Studentereksamen består af tre typer af fag
Obligatoriske fag (fælles fag), som alle har uanset valg af studieretning Studieretningsfag: 2-3 studieretningsfag, naturvidenskabelige fag og et projekt Valgfag, som du vælger som supplement til de andre fag Fagene er inddelt i tre niveauer: A-niveau vil sige, at du har faget i 3 år, B-niveau i 1-2 år og C-niveau i 1 år.

7 Nye fag og tværfag Naturvidenskabeligt grundforløb:
forståelse af naturvidenskabelig tankegang naturvidenskabelige kompetencer evne til at formidle naturvidenskabeligt stof.  Almen sprogforståelse: et samspil mellem sprogfag. analyse af forskellige former for tekster brug af de rigtige sproglige og litterære begreber til at beskrive dine iagttagelser Almen studieforberedelse: fokus på samarbejde mellem fagene opfattelse af natur, menneske og samfund varierer med faglig vinkel

8 Optagelse 2011 For at have retskrav på at blive optaget i gymnasiet skal du have: 1. Afsluttet 9. klasse og aflagt de obligatoriske afgangsprøver (jf. Folkeskolelovens regler) 2. Søgt optagelse umiddelbart i forlængelse af 9. eller 10. klasse 3. Haft 2-4 års undervisning i 2. fremmedsprog (som valgfag: aflagt prøve) 4. Elever fra 10. klasse skal desuden have aflagt prøve i dansk, matematik og engelsk 5. IKKE være indstillet til optagelsesprøve af hidtidig skole eller Ungdommens Uddannelsesvejledning Du skal desuden have: - afleveret en uddannelsesplan sammen med din ansøgning om optagelse - angivet ønske om studieretning, 2. fremmedsprog og et kunstnerisk fag

9 Valg før optagelse Kunstnerisk fag på C-niveau
enten billedkunst, mediefag eller musik Fremmedsprog Tysk fortsættersprog A/B eller Fransk fortsættersprog A/B eller Fransk begyndersprog A eller Spansk begyndersprog A Studieretning .

10 Valg af studieretninger
Risskov Gymnasium udbyder studieretninger inden for fire hovedområder, nemlig: naturvidenskabelige studieretninger sproglige-humanistiske studieretninger samfundsfaglige studieretninger kunstneriske studieretninger

11 Hvordan vælge? - når du har afklaret det, så kan du gå mere i detaljer
Brænder du for naturvidenskab og teknologi? eller er du mere til sprog og kultur? er du mere til det kunstneriske? er du mest interesseret i samfundsforhold og økonomi? - når du har afklaret det, så kan du gå mere i detaljer

12 Studieretningsforløb
STX Efterår Grundforløb Forår Studieretningsforløb 2. år 3. år Obli-gato-riske fag Dansk A Engelsk B 2. fremmedsprog A/B Idræt C Kunstnerisk fag C Samfundsfag C Matematik C Fysik C Kemi C Almen sprogforståelse Naturvidenskabeligt grundforløb Historie A Biologi C 2. fremmedsprog A Oldtidskundskab C Religion C Stu- die- ret- nings-fag Fysik A Matematik A Kemi B Studieretningsprojekt Valg-fag Frit valg C

13 Studieretningsforløb
STX Efterår Grundforløb Forår Studieretningsforløb 2. år 3. år Obli-gato-riske fag Dansk A Engelsk B 2. fremmedsprog A/B Idræt C Kunstnerisk fag C Samfundsfag C Matematik C Fysik C Almen sprogforståelse Naturvidenskabeligt grundforløb Historie A 2. fremmedsprog A Oldtidskundskab C Religion C Stu- die- ret- nings-fag Kemi A Matematik A Biologi B Fysik B Studieretningsprojekt Valg-fag

14 Studieretningsforløb
STX Efterår Grundforløb Forår Studieretningsforløb 2. år 3. år Obli-gato-riske fag Dansk A Engelsk B 2. fremmedsprog A/B Idræt C Kunstnerisk fag C Samfundsfag C Matematik C Fysik C Almen sprogforståelse Naturvidenskabeligt grundforløb Historie A Kemi C 2. fremmedsprog A Oldtidskundskab C Religion C Stu- die- ret- nings-fag Biologi A Matematik A/B Psykologi B Eller Kemi B Evt. Matematik A Studieretningsprojekt Valg-fag Frit valg C (hvis kemi B) Frit valg A (hvis mat B)

15 Studieretningsforløb
STX Efterår Grundforløb Forår Studieretningsforløb 2. år 3. år Obli-gato-riske fag Dansk A Engelsk B 2. fremmedsprog A/B Idræt C Kunstneriske fag C Samfundsfag C Matematik C Fysik C Almen sprogforståelse Naturvidenskabeligt grundforløb Historie A Kemi C Biologi C 2. fremmedsprog A Oldtidskundskab C Religion C Stu- die- ret- nings-fag Bioteknologi A Matematik A/B Fysik B Evt. Matematik A Studieretningsprojekt Valg-fag Frit valg C Frit valg A (hvis mat B)

16 Studieretningsforløb
STX Efterår Grundforløb Forår Studieretningsforløb 2. år 3. år Obli-gato-riske fag Dansk A Engelsk B 2. fremmedsprog A/B Idræt C Kunstnerisk fag C Samfundsfag C Matematik C Fysik C Almen sprogforståelse Naturvidenskabeligt grundforløb Historie A Kemi C Naturgeografi C 2. fremmedsprog A Oldtidskundskab C Religion C Stu- die- ret- nings-fag Matematik A Informationstek B Fysik A/B Evt. Informationstek B Fysik A Studieretningsprojekt Valg-fag Valg A (ved Fysik B)

17 Studieretningsforløb
STX Efterår Grundforløb Forår Studieretningsforløb 2. år 3. år Obli-gato-riske fag Dansk A Engelsk B 2. fremmedsprog A/B Idræt C Musik C Samfundsfag C Matematik C Fysik C Almen sprogforståelse Naturvidenskabeligt grundforløb Historie A Kemi C Biologi C 2. fremmedsprog A Oldtidskundskab C Religion C Stu- die- ret- nings-fag Matematik A Fysik B Musik B Studieretningsprojekt Valg-fag Valg A Valg C

18 Studieretningsforløb
STX Efterår Grundforløb Forår Studieretningsforløb 2. år 3. år Obli-gato-riske fag Dansk A Engelsk B 2. fremmedsprog A/B Idræt C Kunstnerisk fag C Samfundsfag C Matematik C Fysik C Almen sprogforståelse Naturvidenskabeligt grundforløb Historie A Naturgeografi C Biologi C 2. fremmedsprog A Oldtidskundskab C Religion C Stu- die- ret- nings-fag Samfundsfag A Engelsk A Matematik B Studieretningsprojekt Valg-fag Valg naturvidenskabeligt fag B Valgfag C

19 Studieretningsforløb
STX Efterår Grundforløb Forår Studieretningsforløb 2. år 3. år Obli-gato-riske fag Dansk A Engelsk B 2. fremmedsprog A/B Idræt C Mediefag C Samfundsfag C Matematik C Fysik C Almen sprogforståelse Naturvidenskabeligt grundforløb Historie A Biologi C Naturgeografi C 2. fremmedsprog A Oldtidskundskab C Religion C Stu- die- ret- nings-fag Samfundsfag A Matematik B Mediefag B Studieretningsprojekt Valg-fag Frit valg A Valg naturvidenskabeligt fag B

20 Studieretningsforløb
STX Efterår Grundforløb Forår Studieretningsforløb 2. år 3. år Obli-gato-riske fag Dansk A Engelsk B 2. fremmedsprog A/B Idræt C Kunstnerisk fag C Samfundsfag C Matematik C Fysik C Almen sprogforståelse Naturvidenskabeligt grundforløb Historie A Biologi C Kemi C 2. fremmedsprog A Oldtidskundskab C Religion C Stu- die- ret- nings-fag Samfundsfag A Matematik B Idræt B Studieretningsprojekt Valg-fag Frit valg A Valg naturvidenskabeligt fag B

21 Studieretningsforløb
STX Efterår Grundforløb Forår Studieretningsforløb 2. år 3. år Obli-gato-riske fag Dansk A Engelsk B 2. fremmedsprog A/B Idræt C Kunstnerisk fag C Samfundsfag C Matematik C Fysik C Almen sprogforståelse Naturvidenskabeligt grundforløb Historie A Naturgeografi C Biologi C 2. fremmedsprog A Oldtidskundskab C Religion C Stu- die- ret- nings-fag Samfundsfag A Matematik A Erhvervsøkonomi C Studieretningsprojekt Valg-fag Valg naturvidenskabeligt fag B

22 Studieretningsforløb
STX Efterår Grundforløb Forår Studieretningsforløb 2. år 3. år Obli-gato-riske fag Dansk A Engelsk B Idræt C Kunstneriske fag C Samfundsfag C Matematik C Fysik C Almen sprogforståelse Naturvidenskabeligt grundforløb Historie A Oldtidskundskab C Religion C Kemi C Biologi C Stu- die- ret- nings-fag Spansk beg. sprog A Engelsk A Samfundsfag B Eller Filosofi B Studieretningsprojekt Valg-fag Naturvidenskabeligt fag B Valgfag C og B

23 Studieretningsforløb
STX Efterår Grundforløb Forår Studieretningsforløb 2. år 3. år Obli-gato-riske fag Dansk A Engelsk B Tysk/Fransk for spr B Idræt C Kunstneriske fag C Samfundsfag C Matematik C Fysik C Almen sprogforståelse Naturvidenskabeligt grundforløb Historie A Oldtidskundskab C Religion C Kemi C Biologi C Stu- die- ret- nings-fag Spansk beg. spr A Spansk beg spr A Engelsk A Tysk/Fransk f.spr. A Studieretningsprojekt Valg-fag Naturvidenskabeligt fag B

24 Studieretningsforløb
STX Efterår Grundforløb Forår Studieretningsforløb 2. år 3. år Obli-gato-riske fag Dansk A Engelsk B Tysk forts. B Idræt C Kunstnerisk fag C Samfundsfag C Matematik C Fysik C Almen sprogforståelse Naturvidenskabeligt grundforløb Historie A Oldtidskundskab C Religion C Kemi C Biologi C Stu- die- ret- nings-fag Tysk forts. sprog A Engelsk A Samfundsfag B Studieretningsprojekt Valg-fag Frit valg C Valg naturvidenskabeligt fag B Frit valg B Valgfag C

25 Studieretningsforløb
STX Efterår Grundforløb Forår Studieretningsforløb 2. år 3. år Obli-gato-riske fag Dansk A Engelsk B 2. fremmedsprog A/B Idræt C Kunstnerisk fag C Samfundsfag C Matematik C Fysik C Almen sprogforståelse Naturvidenskabeligt grundforløb Historie A Biologi C Kemi C 2. fremmedsprog A Religion C Stu- die- ret- nings-fag Latin A Græsk A Studieretningsprojekt Valg-fag Frit valg A/B

26 Studieretningsforløb
STX Efterår Grundforløb Forår Studieretningsforløb 2. år 3. år Obli-gato-riske fag Dansk A Engelsk B 2. fremmedsprog A/B Idræt C Musik C Samfundsfag C Matematik C Fysik C Almen sprogforståelse Naturvidenskabeligt grundforløb Historie A Kunstnerisk fag C Kemi C Biologi C 2. fremmedsprog A Oldtidskundskab C Religion C Stu- die- ret- nings-fag Musik A Engelsk A Samfundsfag B Eller Matematik B Studieretningsprojekt Valg-fag Valg naturvidenskabeligt fag B Frit valg C

27 Studieretninger på Risskov Gymnasium

28 Udbud af valgfag Valgfag på C-niveau
Valgfag på C-niveau Astronomi, billedkunst, drama, erhvervsøkonomi, filosofi, latin, mediefag, musik, psykologi. Valgfag på B-niveau Billedkunst, biologi, fysik, idræt, kemi, matematik, mediefag, musik, naturgeografi, religion. Et af de fire udbudte naturvidenskabelige fag, naturgeografi, kemi, biologi og fysik, skal vælges på B-niveau, medmindre du har Græsk A og Latin A i studieretningen.   Valgfag på A-niveau Engelsk, fransk og tysk fortsættersprog, fysik, kemi, matematik.

29 Hvad giver gymnasiet? Almen viden Arbejdsmetode
Samarbejde Arbejdsmetode Selvstændighed Grundlag for videre studier

30 Hvad kræver gymnasiet? Selvstændighed Boglige evner Modenhed
og interesse

31 Hvad ellers? Ekskursionerog studierejser
Frivillig sport, musik og billedkunst Fællestimer Musikcafé Skolefest


Download ppt "Gymnasiet (Stx) 2011-2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google