Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bente Bjørnholt Kvalitetsreformen, tendenser forventninger og målinger Bente Bjørnholt Institut for Økonomi, Politik og forvaltning Ålborg Universitet.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bente Bjørnholt Kvalitetsreformen, tendenser forventninger og målinger Bente Bjørnholt Institut for Økonomi, Politik og forvaltning Ålborg Universitet."— Præsentationens transcript:

1 Bente Bjørnholt Kvalitetsreformen, tendenser forventninger og målinger Bente Bjørnholt Institut for Økonomi, Politik og forvaltning Ålborg Universitet

2 Bente Bjørnholt Disposition 1. Tendenser i kvalitetsdiskussionen Politiske tendenser og prioriteringer - kvalitetsreform Brugernes forventninger og holdninger 2. Er kvalitetsmålinger og –undersøgelser svaret? Resultatmålinger Brugerundersøgelser

3 Bente Bjørnholt Politiske tendenser og prioriteringer  Kvalitet er ’høj aktuelt’  Mere kvalitet for samme penge – måske færre penge?  Fastholdelse af offentlige ansatte  Kvalitet skal måles og dokumenteres Højere grad af effektstyring  Forvaltningspolitiske budskaber i kvalitetsreformen Brugerne i centrum Kvalitet, kvalitetsudvikling og innovation Frihed i opgaveløsningen – men dokumentation af resultater Ledelse (og styring) skal understøtte faglighed og kvalitet

4 Bente Bjørnholt Hvad mener brugerne? Om udgifter Brugerne vil bruge flere penge: For lidtPassendeFor meget Sundhedsvæs. E: 2005 Aug: 2007 68302 75241 Hjemmehjælp E:2005 Aug: 2007 71281 84142 Folkeskole E:2005 Aug: 2007 61372 74251 Daginst. E:2005 Aug 2007 46522 63352

5 Bente Bjørnholt Serviceforbedringer er helt centrale for brugerne Foretrækker skattelettelser frem for velfærdsforbedringer Foretrækker velfærdsforbedringer frem for skattelettelser PDI for velfærd 1994(valg)4744-3 1998(valg)4154+13 20003853+15 2001(valg)4552+6 2003 jan.4253+11 2003 nov.3461+27 2005 (valg)3561+26 2006 may2770+43 2006 sep.2672+46 2007 aug.2273+51 2007 oct.2273+51

6 Men brugerne er generelt tilfredse med bibliotekerne!! Udmær­ ket Ganske godt Ikke helt godt Dår- ligt Ved ikke Godt minus ikke godt Bibliote- kerne valg 20015336209+87 valg 200547392012+84 valg 2007F52305112+76 Børne- Have og vugge stuer valg 200185322314+36 valg 200554527419+19 valg 2007F1232301114+3 Folke- skolen valg 20016394078-2 valg 200543145911-19 valg 2007F102940147-15 Syge- husene valg 2001103344112-12 valg 200515393673+11 valg 2007F162739162-12 Hjemme- hjælp valg 200132050198-46 valg 2005320481910-44 valg2007F71546248-48

7 Bente Bjørnholt Resultatmålinger I Baggrund  Resultatmålinger er uundgåelige?  Forudsætning: Klare mål og succeskriterier Tydeliggørelse af indsats: hvad er vigtigt og hvornår skal der gribes ind? Sammenligning: ml institutioner, over tid mm  Målene Aggregerede: eks stjernesystem Ofte flere til at beskrive en org.  overskuelighed? Vigtigt hvornår og hvad der registreres  Opfølgning Klare prioriteringer for hvornår der skal gøres noget Muligheder for at finde ud af, hvad der skal gøres?

8 Bente Bjørnholt Resultatmålinger II De utilsigtede konsekvenser  Er det muligt at opstille klare mål og succeskriterier? Mange (komplekse) mål  for mange eller for få mål? Uklare eller svag sammenhæng mellem indsats og resultat  dårlige mål? Svag sammenhæng mellem adfærds indikatorer og den faktiske adfærd  fejltolkninger  Hvis fokus alene lægges på det der måles Målforskydning, skævvridning, manglende fleksibilitet? Risiko for demoralisering og strategisk adfærd: uambitiøse mål, alle følger samme mål og ikke mere, manipulation af data. Hvis målingerne ikke giver mening for de ansatte

9 Bente Bjørnholt Brugerundersøgelser  Bruger tilfredshedsundersøgelser er uundgåelige?  Men hvem er brugerne og hvad er deres forventninger?  Hvad måler brugerundersøgelser? Tilfredshed vs andre undersøgelsestyper  Hvordan sikre gode målinger? Klart formål, konkrete spørgsmål Sammenligning og standardisering >< fange helheden på den enkelte institution?  Hvordan kan man bruge tilfredshedsundersøgelser?


Download ppt "Bente Bjørnholt Kvalitetsreformen, tendenser forventninger og målinger Bente Bjørnholt Institut for Økonomi, Politik og forvaltning Ålborg Universitet."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google