Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KM2: F281 Økonometri 1 Afslutningsforelæsning 23. maj 2007.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KM2: F281 Økonometri 1 Afslutningsforelæsning 23. maj 2007."— Præsentationens transcript:

1 KM2: F281 Økonometri 1 Afslutningsforelæsning 23. maj 2007

2 KM2: F28 2 Dagens program: 6-trins procedure til IV estimation. Afrunding af IV: Rygning og fødselsvægt. Afrunding og perspektivering af Kvant 2.  Opfølgning af introduktionsforelæsningen.  Wooldridge, kapitel 19: Carrying out an Empirical Project  Oversigt over økonometriske metoder Information og spørgsmål vedr. eksamen

3 KM2: F28 3 Målsætning for Kvantitative metoder 2 Værdsætte betydning af relevante og pålidelige data. Forstå de problemstillinger, der knytter sig til analyser af passivt observerede data, der fremkommer som resultat af økonomiske agenters valg. Kunne implementere løsninger på sådanne problemer indenfor en relativt simpel, men alligevel anvendelig ramme: Modeller for uafhængige data eller paneldata. Indse styrken af en empirisk analyse, hvor økonomisk teori, data og statistiske metoder går op i en højere enhed.

4 KM2: F28 4 Relevante og pålidelige data Relevans:  Teorigrundlaget giver et sæt af ”ideelle” målinger, men: Udeladte variabler: ”ability” (kap. 3, 9, 15) Proxy-variabler (kap. 9): IQ i stedet for ”ability”: Konsistens (?)  I praksis: Databeskrivelse (u.s. 1, 2, 4, 9, opb. 1, 2), sortering (u.s. 6, 9) og splejsning af datasæt fra forskellige kilder (u.s. 7) Pålidelighed:  Målefejl i forklarende variabler (kap. 9): Problem!  Betydningen af ekstreme observationer og ikke-tilfældige stikprøver (kap. 9).  I praksis: Beskriv de vigtigste karakteristika ved datasæt (u.s. 1, 2, 4, 9).

5 KM2: F28 5 Passiv observation contra aktiv eksperimentering

6 KM2: F28 6 Implementere løsninger Grundredskab: Multipel lineær regressionsmodel  Teknik om OLS-estimatoren: Mekaniske egenskaber (kap. 3, u.s. 3, 6) Statistiske egenskaber i en konkret specificeret statistisk model (MLR.1-4,5,6) (kapitel 3,4,5, u.s. 4, 5, 8)  Check af forudsætningerne: MLR.5 (Varianshomogenitet): Whites test, B-P test, grafiske check (kap. 8. u.s. 9 og 10). MLR.1 (Lineær model): Test af funktionel form, grafiske check (kap. 9). MLR.4 (Betinget middelværdi): Test af exogenitet (kap 15, u.s. 13).  Løsninger: WLS, FGLS ved heteroskedasticitet (Kap. 8, u.s. 9, 10) Paneldata estimation ved udeladte tids-invariante variabler (kap. 13, u.s. 9) IV ved generelle former for endogenitet (Kap. 15, u.s. 10) Vigtigste begrænsning: Lineær i parametrene

7 KM2: F28 7 Oversigt over økonometriske metoder i Økonometri 1(dækker ikke alt i pensum) Økono- metrisk metode OLS Robust std. fejl WLSFGLSIV (2SLS) Paneldata metoder Model- karakter- stik Lin..reg.model (kap. 2,3,4,5) Heteroskedasticitet (kap. 8) Endogenitet (kap. 15) Flere obs. for samme individ (kap. 13) Hypo- tese prøv. t-test F-test LM-test Robust t- og Wald- og LM-test t-test F-test t-test F-test t-test F-test t-test F-test Specifika tionstest RESET test Breusch-Pagan White Grafisk test Test af exogenitet Test af overident. restriktioner Efter transformation: Som ved OLS/FGLS

8 KM2: F28 8 Status Styrken af den empiriske analyse:  Relevant teorigrundlag  Pålidelige data (helst mange)  Statistiske gyldighed af resultaterne: Konsistens! Efficiens Kvant 2:  Forståelse og de vigtigste redskaber indenfor en simpel modelramme.  Modeller for uafhængige data og paneldata (med få perioder). Kvant 3 og fag på kandidatstudiet:  Afhængige data (tidsrækker, mere om paneldata)  Andre estimationsmetoder (MLE, GMM, ikke-parametrisk estimation)

9 KM2: F28 9 Empirisk projekt Kapitel 19 i Wooldridge behandler, hvordan man udfører et empirisk projekt Relevant både i forhold til eksamen i Kvant 2 og til et BA-projekt/øvelsesoplæg/speciale. Oversigt over elementerne i et empirisk projekt:  Valg af emne og litteraturoversigt  Indsamling og behandling af data  Hvordan man udfører de økonometriske analyser  Vejledning i hvordan man skriver en rapport over et empirisk projekt

10 KM2: F28 10 Valg af emnet for det empiriske projekt og litteraturgennemgang Relevant fx for et BA projekt (ikke for eksamen) Hvordan vælger man sit emne? Vigtigt at kunne stille et specifikt spørgsmål og få afgrænset emnet. Emnet kan være indenfor alle grene af økonomi (så længe man kan skaffe data):  Makroøkonomi, arbejdsmarkedsøkonomi, sundhedsøkonomi, udviklingsøkonomi, mikroøkonomi,…  For et BA-projekt bør man også sørge for, at det er let at få fat i de relevante data (ØI biblioteks hjemmeside, ”polit- data”) Et empirisk projekt bør indeholde en gennemgang af den mest relevante eksisterende litteratur Benyt fx Econ-lit eller Social Science Citations Index til at finde relevant litteratur. (ØI biblioteks hjemmeside)

11 KM2: F28 11 Data Valg af et relevant datasæt  Sikre at relevante variabler er med i data  Indsamlet på en pålidelig måde Beskrivelse af data  Manglende observationer  Ekstreme værdier  Fejl i data  Hvilken type variabler (kvalitative/kvantitative) Deskriptiv analyse  Gennemsnit, varians  Min-Max (for at tjekke for fejlobservationer)  Grafer af data  Krydstabeller Hvordan skal modellen estimeres?

12 KM2: F28 12 Økonometrisk analyse Valg af økonometrisk metode  Fra dette kursus: OLS, WLS, FGLS, IV, paneldata metoder  Undersøg om forudsætningerne for at anvende metoden er opfyldt (f.eks. Gauss-Markov antagelserne) Ting, som man bør tjekke og overveje:  MLR.4 (de forklarende variabler er exogene): OLS. Ellers IV eller paneldata metoder.  Funktionel form, udeladte variabler  Typen af variabler (kvalitative variabler kan ofte med fordel laves til dummy variabler)  Målefejl i variablerne  Homoskedasticitet  Sample selektion  Robusthedsanalyse (er estimationsresultaterne følsomme fx overfor et par ekstreme observationer)

13 KM2: F28 13 Præsentation af resultater I kap. 19 eksempler på hvordan man præsenterer sine empiriske resultater Deskriptiv tabel Estimationsresultater Tabel til sammenligning af estimations-resultater

14 KM2: F28 14 Hvad bliver det næste? Spørgetime: Fredag den 8. juni kl. 14.15. Se hjemmesiden for lokale. Eksamen 1: Grupper à max. 3 personer: Tirsdag den 29. maj kl. 10.00. Opgaven vil ligge på fagets hjemmeside (og på www.ibt2.dk):www.ibt2.dk  Opgavetekst, forside, evt. bilag, data, programfiler (se prøveeksamen eller tidligere eksamener på Økonometri 1 hjemmesiden) Den samlede rapport+bilag med SAS-output, SAS-program og SAS- datafil uploades via link som angives på eksamensopgaven Alt afleveret materiale skal forsynes med ”afleveringsnummer” (vælg et gruppemedlems eksamensnummer). Eksamen 2: 2-timers skriftlig prøve uden hjælpemdler: Tirsdag den 12. juni.

15 KM2: F28 15 Regler for tag-hjem eksamen: Hele opgaven skal besvares af hver gruppe for sig (både opgaven og SAS-programmerne). Se noten på hjemmesiden: http://www.econ.ku.dk/metrics/qm2/eksamen/EksamenKvant2.pdf Det betyder blandt andet:  Man må ikke samarbejde med andre grupper  Man må ikke få hjælp af andre grupper  Man må ikke yde hjælp til andre grupper Der er kun to undtagelser:  Man må få hjælp til generering af data af forelæseren  Man må få hjælp til at løse computertekniske problemer i IT- kælderen.

16 KM2: F28 16 Held og lykke! Tak for denne gang!


Download ppt "KM2: F281 Økonometri 1 Afslutningsforelæsning 23. maj 2007."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google