Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vejledning i 9. klasse. Flere elever skal vælge erhvervsuddannelse Mål med udskoling: Eleverne klar til at træffe valg Ansvar: UU Skive, i samarbejde.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vejledning i 9. klasse. Flere elever skal vælge erhvervsuddannelse Mål med udskoling: Eleverne klar til at træffe valg Ansvar: UU Skive, i samarbejde."— Præsentationens transcript:

1 Vejledning i 9. klasse

2 Flere elever skal vælge erhvervsuddannelse Mål med udskoling: Eleverne klar til at træffe valg Ansvar: UU Skive, i samarbejde med skolen Vejledning bygger på Uddannelse og Job (Emne) Forældres ansvar: Tilmelding efter 9. kl. Alle elever skal tilmeldes på www.optagelse.dk Mere info findes via www.ug.dk og eVejledning

3 Kollektiv vejledning Indføring i ungdomsuddannelserne Uddannelsessystemet Vejledning om tilmelding på www.optagelse.dkwww.optagelse.dk Karrieredating på erhvervsuddannelserne Forældreorientering Introduktion til www.ug.dk og eVejledningwww.ug.dk

4 Uddannelsesparat 9. klasse Parat til erhvervsuddannelse hvis eleven har mindst 2 i gennemsnit af standpunktskaraktererne i både dansk og matematik vurderes til at have de nødvendige personlige og sociale kompetencer (Vejleders og skolens vurdering er dog i år efter de gamle regler) Prøvekaraktererne sendes til erhvervsskolerne – min. 02 i da. Og mat. Parat til gymnasial uddannelse Ud fra en helhedsvurdering af de faglige, sociale og personlige kompetencer UU re-vurderer de elever, der ikke var uddannelsesparate i 8. klasse Skolen vurderer løbende, om uddannelsesparate elever falder i niveau

5 Personlige og sociale kompetencer Personlige Motivation for uddannelse og lyst til læring Selvstændighed - at eleven tager initiativ i opgaveløsninger Ansvarlighed – at eleven er forberedt til timerne Mødestabilitet – rettidighed og lavt fravær Valgparat Sociale Samarbejdsevne: kunne løse opgaver sammen med andre, overholde fælles aftaler og bidrage positivt til fællesskabet. Respekt: udvise forståelse for andre mennesker Tolerance: kunne samarbejde med mennesker, der er forskellige fra en selv.

6 Vejledning til de ikke uddannelsesparate elever Skoleindsats beskrives i elevplanen. Ungdomsskolen kan inddrages Vejledningsindsats kan indeholde: Uddannelsesplan sammen med UU-vejleder Samtaler med UU-vejleder (individuelle og grupper) Praktik på arbejdspladser Besøg på arbejdspladser Besøg på uddannelsessteder Netværksgrupper Obligatorisk brobygning i 9. klasse Tilbud om mentor i 9. kl. Samarbejde med forældrene

7 Forældre Sørge for tilmelding på www.optagelse.dk senest d. 1. martswww.optagelse.dk Støtte: Åbent-hus Udfordre! Gerne kontakte eVejledning Skolen sørger for at indberette: Karakterer og vurdering af uddannelsesparathed. Men I skal selv underskrive og ”sende” tilmelding. Alle skal tilmelde sig – også dem, der er tilmeldt efterskole. Ingen fælles uddannelsesaftener, men EUD aftener i Roslev d. 17. og Aakjær d. 20. nov.

8 Valg af uddannelse efter 9. eller 10. kl. En erhvervsuddannelse En blanding af skole og praktik Tager fra ca. 2 – 5 år Når man er færdig er man udlært Man får løn i praktikken Man kan læse videre eller En studentereksamen Man går i skole i 3 år Efter eksamen læser man videre på f.eks. Seminarier, universiteter, Handelshøjskoler og meget mere Man får ikke løn men SU når man er 18 Kombinationsuddannelser EUX

9 - TI’eren i Skive - EUD 10 - Efterskole www.efterskole.dk www.efterskole.dk Et 10. skoleår

10 Kig i hæftet UNGDOMSUDDANNELSER 2015 Hæftet udleveres til alle elever i 8. – 10. klasse!

11 Vigtige adresser www.ug.dk www.uuskive.dk www.evejledning.dk www.optagelse.dk

12 10. klasse, efterskole eller kommunalt 10. klasse med ekstra brobygning til EUD EUD10 Brobygningsforløb til erhvervsskolerne Kombineret Ungdomsuddannelse (KU) Højskole / ungdomshøjskole Almen voksenuddannelse (AVU) Forberedende voksenundervisning (FVU) Ordblindeundervisning for voksne Produktionsskole Erhvervsgrunduddannelsen (egu) Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (STU) Udd.tilbud til unge, der ikke er uddannelses parate


Download ppt "Vejledning i 9. klasse. Flere elever skal vælge erhvervsuddannelse Mål med udskoling: Eleverne klar til at træffe valg Ansvar: UU Skive, i samarbejde."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google