Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Status for N-vådområdeindsatsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Status for N-vådområdeindsatsen."— Præsentationens transcript:

1 Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Status for N-vådområdeindsatsen

2 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Overordnede rammer for N-vådområdeindsatsen Grøn Vækst aftalen 2010-2015 mål: 951 t N (fraregnet private vådområder) midler: 824 mio.kr Kommunerne Projektejere – ansvarlige for projektgennemførelsen Vandoplandsstyregruppe Prioritering projekter på basis af en vurdering af omkostningseffektivet Naturstyrelsen Vurdering af faglige kriterier Vurdering af rimelige priser NaturErhverstyrelsen Vurdering af EU-retlig legalitets vurdering Tilsagn og udbetaling Fysisk kontrol SIDE 2

3 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Status for GrønVækst N-vådområdeindsatsen SIDE 3

4 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Hvor langt er indsatsen fremme? NST: 4 realiseret: 12 t N (80 ha) 44 under realisering: 420 t N (3.420 ha) 14 ansøgt realiseret: 110 t N (785 ha) 51 forundersøgelse undervejs (3.700 ha) Status 9.9.2014 SIDE 4 Mål: 113 projekter - 951 t N - 824 mio.kr. Status: 66 projekter - 530 t N - 645 mio.kr. Udestår: 47 projekter - 421 t N - 179 mio.kr.

5 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Hvor langt er indsatsen fremme i hovedvandoplandene? SIDE 5 NB Status omfatter ikke de senest opdaterede VOPer!

6 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Hvor langt er indsatsen fremme i hovedvandoplandene? SIDE 6 NB Status omfatter ikke de senest opdaterede VOPer! 133 66 47 HovedvandoplandVOPNST Projekter der pt. ikke er søgt realiseret 1.11 Lillebælt/Jylland21183 1.12 Lillebælt/Fyn431 1.13 Odense Fjord752 1.14 Storebælt211 1.15 Det syndynske Øhav918 1.2 Limfjorden29236 1.3 Mariager Fjord110 1.4 Nissum Fjord220 1.5 Randers Fjord725 1.8 Ringkøbing Fjord523 1.9 Horsens Fjord330 2.1 Isefjord og Roskilde Fjord102 2.2 Kalundborg311 2.5 Smålandsfarvandet1349 2.6 Østersøen606 Antal projekter, der pt. ikke er søgt realiseret

7 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVERSIDE 7 Haraldsgade 53 2100 København Ø Tlf: 72 54 30 00 E-mail: nst@nst.dknst@nst.dk www.naturstyrelsen.dk


Download ppt "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Status for N-vådområdeindsatsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google