Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Forsideservice (arbejdstitel på servicen) Informationsmøder Roskilde Bibliotekerne og Statsbiblioteket November 2007.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Forsideservice (arbejdstitel på servicen) Informationsmøder Roskilde Bibliotekerne og Statsbiblioteket November 2007."— Præsentationens transcript:

1 1 Forsideservice (arbejdstitel på servicen) Informationsmøder Roskilde Bibliotekerne og Statsbiblioteket November 2007

2 2 Dagens program *) 1.Morgenkaffe 2.Baggrunden for Forsideservice 3.Indhold i Forsideservice (slået sammen med pkt. 2) 4.Den tekniske løsning 5.Demonstration 6.Prismodeller 7.Hvordan kommer mit bibliotek i gang? 8.Eventuelt 9.Afrunding *): (Deltagerlister og præsentationer fra møderne bliver tilgængelige på www.dbc.dk)www.dbc.dk

3 3 Baggrunden COPY-DAN aftale med hhv. KL (folkebiblioteker) og Biblioteksstyrelsen (forsknings- og fagbiblioteker) Foranalyse, foretaget af Statsbiblioteket og DBC for Biblioteksstyrelsen Ansøgning til Udviklingspuljen og DEFF om etablering af national løsning i samarbejde mellem Statsbiblioteket og DBC Bevilling givet ultimo januar 2007 til en fase 1 Plan om ansøgning til en fase 2 til 2008

4 4 Indhold – Fase 1 (primo 2008) Opbygning af en central base til: –Retrospektiv leverance af forsider ca. 45.000 danske titler –Danske bibliotekskatalogiserede bøger (seddelfortegnelsestitler) fra 2008 -> –Udenlandske bøger, via aftale mellem Statsbiblioteket og Bowker / Syndetics

5 5 Indhold – Fase 2 (2008 ->) Vurdering af mulighed for mere indhold på bogområdet: –Udvidelse til andet end seddelfortegnelsestitler –Links til eksterne services for supplerende udenlandsk indhold Andre materialetyper: –Film –Musik –Spil

6 6 Samarbejdspartnerne DBC –udvikler og drifter servicen –leverer indhold til den løbende danske bogproduktion Statsbiblioteket –leverer udenlandsk indhold Projektbiblioteker ud over SB til pilotinstallation –Københavns Kommunes Biblioteker (DDELibra) –Roskilde Bibliotekerne (Aleph) –Jydsk Pædagogseminarium (Integra) Andre interesserede biblioteker / systemleverandører har mulighed for pilotinstallation

7 7 Forsideservice – den tekniske løsning Ejnar Slot, DBC

8 8 Basen Oracle base med bibliografiske poster –Udvidelse med tabel til supplerende data, herunder omslagsdata (binære objekter, ”blobs”) Batch leverance til retrospektivt dansk indhold (p.t. fra Boghandlerforeningen) Batch leverance til udenlandsk indhold (p.t. fra Bowker / Syndetics)

9 9 Basen – løbende indhold Indskanning – dansk indhold –Accessionsregistrering i DBC (”NY POST”) –Indskanning af omslagsdata til de relevante titler (p.t. bibliotekskatalogiserede / SFD-titler) –Kobling på den bibliografiske post via faustnummer På sigt: Leverancer fra forlagene, kombineret med indskanning Månedlige batch leverancer af udenlandsk indhold

10 10 Web servicen Web service, baseret på wsdl (Web Service Definition Language) Kald fra lokalsystemet mod basen for at kontrollere, om der er omslagsdata (autentifikation ift. rettigheder / abonnement sker i dette kald) Svar om omslagsdata Hentning af omslagsdata (baseret på midlertidige URL’er) til lokalsystemet

11 11 Web servicen – illustration Lokalsystem Forsidebase Forespørgsel Svar – URL(’er) (Ingen lokal markering i posterne – Ingen download af poster)

12 12 Forsideservice - demonstration Ejnar Slot, DBC + evt. systemleverandører

13 13 Testimplementeringer Statsbiblioteket – www.statsbiblioteket.dkwww.statsbiblioteket.dk Integra – http://koncept.dbc.dk/~fvs/ophelia_v7/sogning.php (linket er ikke tilgængeligt uden for DBC’s firewall) http://koncept.dbc.dk/~fvs/ophelia_v7/sogning.php Aleph – www.roskildebib.dkwww.roskildebib.dk

14 14 Integra - søgeresultat

15 15 Integra – visning af forside

16 16 Integra - søgeresultat

17 17 Integra – visning af forside

18 18 Forsideservice - Prismodeller Ejnar Slot, DBC Udkast November 2007

19 19 Prismodeller Abonnement – indbyggertalsbestemt for folkebiblioteker / kommunale biblioteker (inkl. skolebiblioteker) Abonnement – for forsknings- og fagbiblioteker (STÅ- baseret) Abonnement – for statslige gymnasiebiblioteker (fast pris) Forudsætning for alle: Separat aftaleindgåelse med COPY-DAN

20 20 Folkebiblioteker 0 – 75.000 indbyggerePr. indbygger: DKK 0,38 75.000 - 150.000 indbyggerePr. indbygger: DKK 0,35 150.000 - 250.000 indbyggerePr. indbygger: DKK 0,23 250.000 - 450.000 indbyggerePr. indbygger: DKK 0,16 over 450.000 indbyggerePr. indbygger: DKK 0,11

21 21 Forskningsbiblioteker Universiteter / professions- højskoler STÅ > 17.500 DKK 75.000 Universiteter / professions- højskoler STÅ 10.000 - 17.500 DKK 30.000 Universiteter / professions- højskoler STÅ 5.000 - 10.000 DKK 25.000 Universiteter / professions- højskoler STÅ < 5.000 DKK 15.000 Andre videregående udd. og specialbiblioteker DKK 10.000 GymnasierDKK 2.000

22 22 Forsideservice – Hvordan kommer mit bibliotek i gang? Ejnar Slot, DBC

23 23 Tidsplan Oktober 2007: Pilotversion med etablering af web service til projektbibliotekernes lokalsystemer November 2007: Forretningsmodel til drift November 2007: Informationsmøder om Forsideservice Ultimo 2007 -> : Abonnementstegning Primo 2008: Forsideservice i drift med web service til tilsluttede bibliotekers lokalsystemer Medio 2008: Forsideservice tilgængelig i Danbib og bibliotek.dk (separat aftale ml. DBC og COPY-DAN)

24 24 Abonnementstegning Forventes klar december 2007 Vil blive meldt ud, når det praktiske er på plads, bl.a. via DBC’s e-nyhedsbrev ”DBC nyheder” og Statsbibliotekets ugentlige nyhedsservice til bibliotekerne Til den tid: Tegning af abonnement sker ved henvendelse til DBC (yde@dbcdk)yde@dbcdk

25 25 Abonnementsvilkår *) Årligt abonnement – tegnes hos DBC Forudsætning: Separat aftale med COPY-DAN –Links til de to aftaler for hhv. folke- og forskningsbiblioteker kan ses på: http://www.copydan.dk/Rettighedsbruger/Boeger_Aviser_Bla de/Bogomslag.aspx ) http://www.copydan.dk/Rettighedsbruger/Boeger_Aviser_Bla de/Bogomslag.aspx Brugsret til præsentation af digitalt indhold i lokalkatalogen (og evt. andre digitale formidlingsservices) *) Aftaletekst ikke endeligt færdigbehandlet

26 26 Lokal implementering HUSK OGSÅ: Aftale med leverandør af det lokale bibliotekssystem om implementering af webservice til Forsideservice

27 27 Yderligere spørgsmål? I projektfasen henvendelse til: –Ejnar Slot, DBC (es@dbc.dk)es@dbc.dk Efter at servicen er udbudt i abonnement: –Team Ydelser, DBC (yde@dbc.dk)yde@dbc.dk


Download ppt "1 Forsideservice (arbejdstitel på servicen) Informationsmøder Roskilde Bibliotekerne og Statsbiblioteket November 2007."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google