Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

planlægnings- og styringsmodel og afsnit i bogen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "planlægnings- og styringsmodel og afsnit i bogen"— Præsentationens transcript:

1 planlægnings- og styringsmodel og afsnit i bogen
Kobling mellem planlægnings- og styringsmodel og afsnit i bogen Projektstyring med enkle midler

2 planlægnings- og styringsmodel og afsnit i bogen
Kobling mellem planlægnings- og styringsmodel og afsnit i bogen Projektstyring med enkle midler Formålet med denne vejledning er at gøre bogen til en metode- og værktøjskasse, som er et opslagsværk, når projektlederen planlægger og styrer undervejs i projektet. Første billede viser projektforløbet og dets planlægningssteder (-punkter). Henvisningerne giver dels forklaringen til fasernes indhold, dels vejledning til planlægning og afslutning. De næste billeder viser projektplanlægningens 10 trin med henvisning til relevante afsnit i bogen. Her er endvidere henvisning til indholdsfortegnelsen i Projektets Styringsmappe Derpå følger en tilsvarende række punkter, som svarer til styringsfunktionerne undervejs i projektforløbet – også med henvisninger både til bogens afsnit og til Projektets Styringsmappe. Styringsfunktionerne er ordnet efter 5x5 modellen. Sidste del er strukturen i Projektets Styringsmappe med henvisninger til metodeafsnit i bogen.

3 Faser og Planlægningspunkter
Projektplan Styringsmappe Projekt- formulering Erfa rapport Slutrapport Gennemførelse Konceptudvikling etabler- ing afslut- ning Drift, anvendelse Idriftsættelse Faser og Planlægningspunkter Planlægning 2.3.1 Projektgrundlag og projektetablering Konceptfasen Gennemførelse Drifts- og anvendelsesfasen Projektafslutning 3. Planlægning af projektet 3.1 Planlægnings punkter 3.1 Planlægningspunkter Styringsmappen Projektafslutning 3.8 Hvordan startes projektet? Læring fra projektet

4 Projektets grundelementer 5x5 modellen Projektopgaven Interessenter
Behov og nyttemål Omfang og indhold Mål og produkter Forandringen Opmærksomheds- områder Interessenter Anvendelse, ejerskab Vilje og drivkraft Ressourceydelser Formel godkendelse Almen accept Ressourcer Kompetencer Personer Faciliteter Materialer Penge Projektledelse Lede projektet Fremgangsmåde og plan Organisation og samvirke Ressourcestyring Læring Omgivelser Marked Teknologi Omgivende systemer Fysisk miljø Regelsæt, normer

5 Projektets styringsmappe
1.1 Projektopgaven 1.2 Interessenter 1.3 Omgivelser 1.4 Opmærksomhedsområder 2. Fremgangsmåde og plan 2.1 Projektets struktur, indsatsområder 2.2 Hovedplan og koordinations- og styringsplan 2.3 Arbejdsplaner 3. Organisering og samvirke 3.1 Organisation 3.2 Kommunikation, intern 3.3 Kommunikation, ekstern 4. Ressourcer 4.1 Arbejdsindsats, budget og plan 4.2 Projektets økonomi, omkostningsbudget, investeringsbudget 4.3 Faciliteter og udstyr 4.4 Materialer 5. Ledelse og styring 5.1 Styringsprocedurer 5.2 Logbøger 5.3 Ledelsesrapporter 6. Læring Projektets styringsmappe

6 Projektplanlægningens 10 trin
og Styringsmappen

7 Projektplan og styringsmappe
1. Projektets baggrund og sigte 1.1 2. Projektets og produktets interessenter 3. Projektets og produktets omverden 1.2 1.3 4. Projektets mål og opgave Styrings- mappen 5x5 model Reference til PSEM Afsnit Metode Interessenterne Interessentbilledet Omgivelserne Billedet af omgivelserne Projektopgaven Opgavebilledet Projektets mål-billede Projektgrundlag og projektetablering Figur 3.05 Projektformulering Figur 3.08 og 3.09 Figur 2.03 PPSOP Figur 2.02 Processer Figur 2.09 Koncept Figur 3.10 Indsatsområder Figur 3.14 Mål

8 6. Organisation, bemanding og samvirke
5. Fremgangs- måde og plan 2 6. Organisation, bemanding og samvirke 3 7. Ressourcer, arbejdsindsats og økonomi 4 Projektets forløb Tilrettelægning af fremgangsmåde og hovedplan Projektorganisation Organisering Ressourcerne Ressourcer og økonomi Figur 2.05 Forløbsmodel Figur 3.16 Angrebsvinkler Figur 3.17 Planer Figur 3.19, 3.20 Tidsplan Figur 2.11 Projektorganisation Figur 2.17, 2.18, 2.19 Bemanding Figur 2.20 Tilknytning Figur 3.23 og 3.24 Estimering

9 8. Opmærksom- hedsområder
9. Styring og ledelse 10. Forankring af projektet og planen 5 3.3 8. Opmærksom- hedsområder 1.4 Projektets udfordringer og opmærksomhedsområder Billedet af opmærksomheds- områder Projektledelsen Tilrettelægning af ledelse og styring af projektet Kommunikation Forankring af planen Kommunikation Figur 2.23 – 2.26 Figur 3.04 Projektplanen Figur 3.26 Risici Figur 3.27 QA-plan Figur 3.22 Kommuni- kationsplan

10 undervejs i projektforløbet
Styringsfunktioner undervejs i projektforløbet

11 forandrings- processen 12. Styre opgaven og kvaliteten
11. Sætte kursen mod behov og nytte 13. Fremtage og overdrage produktet 14. Styre forandrings processen 5.1 Styring af resultaterne Projektorganisationens forankringsdel Projektorganisationens indflydelsesdel 1.1 3.3 12. Styre opgaven og kvaliteten

12 15. Lede udad. Samvirke med interessenter
Håndtering af spændings- felterne Beslutningsprocesser og indflydelse Synliggørelse 3.3 16. Overvåge omgivelser og reagere Omgivelserne Billedet af omgivelserne 1.3 17. Skabe sammen hæng med omgivelserne 18. Sikre overholdelse af regelsæt Figur konflikter Figur Beslutninger

13 20. Styre energien ressourcer) 19. Tilføre kompetencer 21. Styre
økonomien 5.3 Styring af ressourcerne Projektorganisationens arbejdsdel 3.1 4.1 4.2 Skema side 162

14 24. Organisere og styre samvirket 22. Lede projektet
26. Sikre læring 25. Håndtere opmærksom- hedsområder 23. Planlægge og afslutte 24. Organisere og styre samvirket 22. Lede projektet Læring og kompetence- opbygning Læring fra projektet 4.1 Kommunikation 4.2 Samarbejdet i projektgruppen 4.3 Projektmedarbejdernes relationer 5.2 Aktivitets- og tidsstyring Projektledelsen Projektopfølgning Projektets udfordringer og opmærksomheds- områder Billedet af opmærksom- 5.2 5.3 2.2 2.3 3.1 3.2 1.4 6 Figur 4.01 Samvirke Figur Møder Figur 4.08, 4.09 Samarbejde Figur 5.01 Styrings-funktioner Figur 2.06 Beslutninger Figur 5.03 Beslutninger Figur 2.13 Ledelsesområder Figur 3.28 Læringstiltag Figur 4.21 Læring Skemaer side Figur Opfølgning Figur Ledelses- rapport Skema side 104

15 Projektstyring med enkle midler
Styringsmappen og Projektstyring med enkle midler

16 Projektstyring med enkle midler
Styringsmappen Projektstyring med enkle midler Projektformulering Projektgrundlag og projektetablering 1.1 Projektopgaven Projektopgaven Opgavebilledet Projektets mål-billede 1.2 Interessenter Interessenterne Interessentbilledet 1.3 Omgivelser Omgivelserne Billedet af omgivelserne 1.4 Opmærksomhedsområder, usikkerheder, Projektets udfordringer og opmærksomhedsområder Billedet af opmærksomhedsområder Fremgangsmåde og plan Tilrettelægning af fremgangsmåde og hovedplan 2.1 Struktur, indsatsområder Indsatsområder 2.2 Hovedplan, Koordinations- og styringstidsplan Hovedplan Koordinations- og styringstidsplan

17 Projektstyring med enkle midler
Styringsmappen Projektstyring med enkle midler 2.3 Arbejdsplaner Aktivitets- og tidsstyring Organisering og samvirke Projektorganisation Organisering Projektmedarbejdernes relationer 3.1 Organisation. Bemanding Opgavefordeling 3.2 Kommunikation, intern Kommunikation Kommunikation Samarbejdet i projektgruppen 3.3 Kommunikation, ekstern Ressourcer og økonomi Ressourcer og økonomi Ressourcerne 4.1 Arbejdsindsats Styring af ressourcerne 4.2 Økonomi 4.3 Faciliteter og udstyr 4.4 Materialer

18 Projektstyring med enkle midler
Styringsmappen Projektstyring med enkle midler Ledelse og styring 2.1.5 Projektledelsen Forankring af planen Projektmedarbejdernes relationer 5.1 Styringsprocedurer Tilrettelægning af ledelse og styring af projektet 5.2 Logbøger Styring af resultaterne Aktivitets- og tidsstyring Projektopfølgning 5.3 Ledelsesrapporter Læring Læring fra projektet


Download ppt "planlægnings- og styringsmodel og afsnit i bogen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google