Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Evaluering MATEMATIK Hvad har vi lavet? Hvad mener I om undervisningen?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Evaluering MATEMATIK Hvad har vi lavet? Hvad mener I om undervisningen?"— Præsentationens transcript:

1 Evaluering MATEMATIK Hvad har vi lavet? Hvad mener I om undervisningen?

2 Fagligt indhold Simpel regning med brøker Parentesregler Ligningsløsning Funktioner (lineær, potens, eksponential) Grafer (min, max, monotoniforhold)

3 Fagligt indhold Geometri (konstruktion) Trigonometri (beregning: sin, cos, tan) Differentialregning Integralregning

4 Fagligt indhold Deskriptiv statistik (kvartilsæt, sumkurve, middelværdi, boksplot) Binomialfordeling Normalfordeling Hypotesetest Meningsmålinger

5 Temaer & emner Lineær programmering Trappeformlen Landmåling / triangulering Folketingsvalg Brydningsloven

6 Temaer & emner AT2: argumentation og bevisførelse Finanskalkulationer (låntyper, effektiv rente, ÅOP) Sofaproblemet Makroøkonomi (modeller)

7 Ekskursion Escher udstilling på Holtegaard

8 Virtuel undervisning 1g: –Mandatfordeling –Succesfyldt website 2g: –Euro og clipsependul –Numbers (animation) –SMS-lån og ÅOP

9 Lektiehjælp Ungdomsskolen Spørgsmål via mails Under virtuel undervisning

10 A-lympiade 4 elever deltog i konkurrencen i november 2009 Modelopgaver, som kræver utraditionel tænkning

11 IT i matematik Lave en besvarelse med tekst, formler og grafik Skærmklip Tegne grafer Konstruere geometriske figurer Løse ligninger Links til anvendelser

12 IT-freeware GeoGebra Graph JR’s Excel-udvidelser TI-89 emulator Løsere til lineær programmering (javascript-baserede, program)

13 Hjemmeopgaver Tidsmæssig planlagt for et halvår ad gangen Tilgængelig på hjemmeside (i god tid!) Mail-reminder om aflevering! Lektiehjælp Ungdomsskolen Elektronisk aflevering Elektronisk retning Elektronisk returnering (hurtigt!) Gennemgang af lærerens besvarelse via projektor

14 Terminsprøve + Årsprøve Modtagelse af opgaven som en krypteret PDF-fil Simpel udpakning med password Klip af opgaveteksten til besvarelsen

15 Hvad mener I? Om faget matematik? Om undervisningen? Om læreren?


Download ppt "Evaluering MATEMATIK Hvad har vi lavet? Hvad mener I om undervisningen?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google