Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Patientuddannelse - sundhedspædagogik i højsædet Udviklingschef Dorte Jeppesen og Underviser i sundhedspædagogik Helle Schnor.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Patientuddannelse - sundhedspædagogik i højsædet Udviklingschef Dorte Jeppesen og Underviser i sundhedspædagogik Helle Schnor."— Præsentationens transcript:

1 Patientuddannelse - sundhedspædagogik i højsædet Udviklingschef Dorte Jeppesen og Underviser i sundhedspædagogik Helle Schnor

2 Om at inddrage patienter og pårørende

3 Disposition 1. Baggrund og arbejdsproces for projekt Sundhedspædagogisk kompetenceudvikling Kursets organisering og målgruppe Indhold i Kurset Teoretiske oplæg, øvelser, refleksionsopgave Pædagogisk metode og overvejelser Eksemplarisk undervisning

4 Baggrund Sygdomsspecifik patientuddannelse – del af det regionale
program for kronisk sygdom (projekt 12) Der blev søgt midler til: At udvikle program/standard for sygdomsspecifik patientuddannelse for Diabetes, KOL, Hjerte - kar og muskel/skeletsygdomme At udvikle plan for kompetenceudvikling af undervisere i sygdomsspecifik patientuddannelse

5 Fordi……….. Amtslig og regional kortlægning af sygdomsspecifik patientuddannelser viste: Stor variation i indhold, undervisningsmåde og organisering af sygdomsspecifik patientuddannelse Manglende fokus på sundhedspædagogik

6 Projekt 12 er organiseret med
Styregruppe hvor der er repræsentanter fra: almen praksis, kommuner og hospitaler Arbejdsgrupper for: KOL, Diabetes og Hjerte - kar Sundhedspædagogik

7 Indhold i sygdomsspecifikke rapporter
Indhold i rapporter: Formål og mål med sygdomsspecifik patientuddannelse Teoretisk grundlag for sundhedspædagogik Sygdomsspecifikke elementer Undervisningsmateriale Organisering Effekt, kvalitet og evaluering Følger anbefalinger fra MTV- rapport, kvalitetsstandarder samt forløbsprogrammer og godkendt af SFR

8 Anbefalinger fra MTV- rapport
At uddannelserne målrettes patienternes behov At uddannelserne inkluderer pædagogiske strategier, der ikke kun handler om at overføre viden At uddannelserne aktivt inddrager vigtige kontekster for livsstilsforandringer At uddannelserne udformes, så der er sammenhæng mellem teoretisk grundlag og pædagogisk praksis At der rekrutteres undervisere med relevante kompetencer, samt at kompetencer blandt underviserne udvikles

9 Undervisere på kurset Sygeplejerske Lise Jørgensen, Diabetes - Ishøj kommune Uddannelseskonsulent Birgit Nordberg, Bispebjerg Hospital Uddannelseskonsulent Birthe Øst Larsen, Hillerød Hospital Sygeplejerske Marie Lavesen. KOL - Hillerød Hospital Sygeplejerske, ph.d. stud. Helle Schnor Sundhedspædagogik - Danmarks Pædagogiske Universitet

10 Kursets organisering og målgruppe
To dage samlet En opfølgningsdag 4 – 6 uger efter Målgruppe Læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, diætister ergoterapeuter og læger Fra hospital og kommunalt regi og almen praksis Undervisere Udannelseskonsulenter og sygeplejersker

11 Indhold i kurset Teoretiske oplæg Praktiske øvelser
Læring – handlekompetence – self-efficacy– KOL/diabetes – kommunikation/deltagelse Hverdagsperspektivet i patientuddannelse Praktiske øvelser Rollespil Kollegial supervision Undervisningsplanlægning Refleksions/hjemmeopgave En pædagogisk udfordring i praksis

12 Pædagogisk metode og overvejelser
Eksemplarisk undervisning – hvad er det? Begrunde alt hvad vi gør: Afprøve forskellige metoder: Refleksion to og to Runder Brainstorming Walk and talk Snak ved bordene

13 Evaluering – Enheden for brugerundersøgelser
Spørgeskemaer og fokusgruppeinterviews God fordeling af teorioplæg og praktiske øvelser Lidt tunge teorioplæg Afvekslende undervisningsformer Lærerigt og grænseoverskridende rollespil Hjemmeøvelse bygger bro mellem kursus og hverdag Tværfaglighed og erfaringsudveksling er vigtigt


Download ppt "Patientuddannelse - sundhedspædagogik i højsædet Udviklingschef Dorte Jeppesen og Underviser i sundhedspædagogik Helle Schnor."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google