Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ungdomsskolens udfordringer og strategiske rolle US Centret 2. marts Klaus Majgaard.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ungdomsskolens udfordringer og strategiske rolle US Centret 2. marts Klaus Majgaard."— Præsentationens transcript:

1 Ungdomsskolens udfordringer og strategiske rolle US Centret 2. marts Klaus Majgaard

2 Indhold Polariseringens trussel Kampen –Om dannelse –Om styringen –Om pengene Ungdomsskolens kerneydelse: Fællesskab Ungdomsskolens strategiske position Ungdomspædagogiske laboratorier

3 Polariseringens trussel Fra industrisamfund til innovationssamfund Individualisering Polarisering Uanede udviklings- muligeder Frie valg, skræddersyede uddan- nelsesforløb, udlandsophold etc. Uanede udskillelsesmuligheder Ulighed i sundhed og opvækstvilkår, Voksende restgruppe Integrationssammenstød Polariseret kriminalitetsbillede

4 Kampen om dannelsen Generel dagsorden: Demokratisk dannelse – at v æ re l æ replads og eksperimentarium for udvikling af medborgerrollen og demokratisk deltagelse og kultur Specifikke dagsordner: Uddannelsesfastholdelse, sundhedsfremme, etnisk integration, kriminalitetsforebyggelse, socialp æ dagogisk indsats for s å rbare unge, anti-pj æ k … Dannelses- orientering Funktions- orientering ?

5 Kampen om styringen Ungdomsp æ dagogik som serviceydelse Ungdomsskolen som virk- somhed Ledelse som overf ø relse af holdninger og forpligtelse PATRIARKAT Det p æ dagogiske m ø de som unik begivenhed Ungdomsskolen som v æ rdif æ llesskab Ledelse som s ø geproces, og som rammeskabende for s ø geprocesser og forpligtelser PARTNERSKAB

6 Kampen om pengene ? Forventninger Budgetter Medarbejdere/ talent Organisatoriske bindinger Fokusering i en knapheds- tid: Hvad er kerneydelsen?

7 Udvikling og læring Deltagelse i samfundsliv og kultur Alle unge skal gennemføre en ungdoms- uddannelse Og deltage aktivt i samfunds- liv og kultur Sundhed og trivsel Unge skal sikres sundhed, trivsel og mere lige muligheder for at deltage Politik og strategier Alder Overordnede kerneprocesser

8 Ungdomskolens kerneydelser F æ llesskab: Faglig, social kulturel og demokratisk l æ ring Nye m å der at uddanne sig p å Partnerskaber med foreninger, virksomheder og lokalsamfund Nye former for ungeinddragelse og f æ llesskaber Kvalificere tv æ rfaglige samspil inden for kommunen

9 US som demokratisk entreprenør Informant Informant i dialog Deltager i fælles proces Selvbestemmende Selvbestemmende og udførende h Demokratitrappen

10 Ungdomspædagogiske laboratorier Den strategiske arena FolkeskoleUngdomsudd. Ungdomsskole UU Forenings- Og kulturliv ErhvervslivBoligområder Klubber Sociale tilbud

11 Ungdomsskolernes strategiske styrke SWOT Odense S T O W Afklarede visioner og m å l Engagerede medarbejdere Politisk opbakning Fri lovgivning – man ø vrerum Mange behov Trov æ rdighed Ikke store/st æ rke fagforeninger Ikke store/aktive for æ ldregrupper Fra for heterogenprofil og identitetskamp Budgetkamp og konkurrence Prioriteres USK, n å r de store velf æ rds- omr å der er pressede? Afh æ ngighed af projektfinansiering og skiftende dagsordener Lapper over omr å der med mange forskellige regels æ t og dagsordener – s å rbarhed?

12 Ungdomspædagogiske laboratorier Ungdomsskolen som laboratorier for udvikling af: Værdifællesskaber – og kompetencen til at danne meninger og betydninger i samspil med andre Tilhørsfællesskaber – og kompetencen til at danne forpligtende fællesskaber Medborgerfællesskaber – og kompetencen til at deltage i institutionelle fællesskaber Arbejdsfællesskaber – og faglige kompetencer, som kvalificerer den unge til uddannelse og arbejdsliv

13 Ungdomspædagogiske laboratorier Kraftcenter for demokratisk pædagogik: Informant Informant i dialog Deltager i fælles proces Selvbestemmende Selvbestemmende og udførende h Demokratitrappen Ungdomsskolen som demokratisk entrepren ø r og brobygger


Download ppt "Ungdomsskolens udfordringer og strategiske rolle US Centret 2. marts Klaus Majgaard."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google