Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skanderborg-Odder Center for Uddannelse. Incitament til at søge Hold Fast midler:  Lektiecafé sidst på dagen virker ikke så optimalt: elever udebliver/er.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skanderborg-Odder Center for Uddannelse. Incitament til at søge Hold Fast midler:  Lektiecafé sidst på dagen virker ikke så optimalt: elever udebliver/er."— Præsentationens transcript:

1 Skanderborg-Odder Center for Uddannelse

2 Incitament til at søge Hold Fast midler:  Lektiecafé sidst på dagen virker ikke så optimalt: elever udebliver/er for trætte  Uddannelsesfremmede elever har svært ved at knække koden i forhold til skriftlige afleveringer  ”Klæde elever på” til timerne generelt.  Skriftligt fravær – uoverskueligt – frafaldsgrund  Vi vil gerne ”holde fast” på eleverne og undgå de frafalder pga. faglige barrierer

3 Vi vil afprøve to former for lektie- og skrivetimer. Timerne indbygges i to klassers skemaer  Lektiemoduler: Der indbygges 60 (klokke)timer ekstra i klassens skema på årsbasis.  Styres af en af klassens lærere, evt. på skift mellem klassens lærere.  Fokus på effektivitet og kontinuitet i disse timer for dermed at styrke elevernes studievaner positivt. Det kan bl.a. ske via faste studiegrupper – evt. ud fra Cooperative Learning tankegangen, så lektiemodulet både bliver en gevinst på det faglige og sociale plan.

4  Skrivemoduler: Der indbygges 40 (klokke)timer ekstra i en klasses skema på årsbasis, der fordeles mellem de fag, der har skriftlig dimension.  Skrivmodul udmiddelbart efter en stillet opgave, så elever fra uddannelsesfremmede miljøer hjælpes bedre, fordi vi ikke kan forvente, at de kan modtage hjælp derhjemme.  Det påregnes, at læreren skal have forberedelsestid til 25% af disse timer til forberedelse af særlig tilrettelæggelse/klasseundervisning/feedback på delbesvarelser el.lign.

5  1.a: lektieværkstedstimer mandag og fredag  1.b: lektieværkstedstimer mandag og fredag, samt skrivemodul i forbindelse med større opgaver (3 timer om måneden)  Vi forsøger at bruge faste studiegrupper – CL-princip og almindelige grupper  Timerne afholdes af skiftende lærere, på nær skrivemodulet der afholdes af opgavestilleren

6  Eleverne forstår ikke, at de skal udnytte timerne – holder mentalt fri  Lærerne mangler at uploade skriftlige opgaver i lectio, hvilket gør det svært for lektielæreren at henvise til denne lektie  Manglende fælles fodslag fra lærernes side (at eleverne f.eks. skal blive i klassen)  De faste studiegrupper fungerer ikke, da det ikke er alle lærere /i alle fag de anvendes

7  Lærerne får ikke udnyttet det optimalt, at de faktisk kan ønske skrivemodulstimer  Fremtidigt ønske: klasseteamet skal styre fordelingen af skrivemodulstimer mere.  Ikke så mange timer indledningsvis – følger progression, så skrivemodulet først påbegyndes efter efterårsferien

8  Eleverne er glade for lektiemodul midt på dagen. Er nu bedre til at udnytte timerne.  Lektiemodulet bruges også til at gøre gruppearbejde færdigt, så eleverne ikke skal mødes uden for skoletiden  Lærerne er også blevet bedre til fælles fodslag – lektiemodulet fungerer bedre nu.  Skrivemodul skal styres af klasseteam og fordeles herfra, så vi undgår, at tiden ”spildes”  Statistik: Der har været frafald, men må begrundes i personlige forhold/ikke uddannelsesparat.  Bureaukratitungt – tager lang tid at indhente underskrifter/lønsedler  Vi vil gerne fortsætte projektet


Download ppt "Skanderborg-Odder Center for Uddannelse. Incitament til at søge Hold Fast midler:  Lektiecafé sidst på dagen virker ikke så optimalt: elever udebliver/er."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google