Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ti-året for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Konferencen Lige muligheder for alle i uddannelse Eigtveds Pakhus 22. marts 2007 Søren Breiting & Jeppe.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ti-året for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Konferencen Lige muligheder for alle i uddannelse Eigtveds Pakhus 22. marts 2007 Søren Breiting & Jeppe."— Præsentationens transcript:

1 Ti-året for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Konferencen Lige muligheder for alle i uddannelse Eigtveds Pakhus 22. marts 2007 Søren Breiting & Jeppe Læssøe Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik, Danmarks Pædagogiske Universitet

2 Ti-året for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Sustainable Development SD Sustainable Development SD Education for Sustainable Development ESD Education for Sustainable Development ESD Decade for Education for Sustainable Development DESD Decade for Education for Sustainable Development DESDOBS: Ingen simpel sammenhæng mellem de tre !

3 Lang forhistorie Brundtlandrapporten 1987 Bæredygtig udvikling: Bæredygtig udvikling: Tilfredsstille nuværende generationers behov uden at bringe kommende generationers muligheder for at tilfredsstille deres behov i fare

4 FN-konferencen om miljø og udvikling i Rio i 1992 Agenda 21 giver høj prioritet til uddannelse som forudsætning for bæredygtig udvikling Agenda 21 giver høj prioritet til uddannelse som forudsætning for bæredygtig udvikling

5 Foreslået i 2002 på FN-konferencen i Johannesburg Tiåret vedtaget på FNs generalforsamling i december 2002: 2005-2014 Tiåret vedtaget på FNs generalforsamling i december 2002: 2005-2014 Henlagt til UNESCO Henlagt til UNESCO Og gennemført med omfattende konsultationer og åbne diskussioner, se www.UNESCO.org

6 The overall goal of the DESD a more sustainable and just society for all

7 The overall goal of the DESD to integrate the values inherent in sustainable development into to integrate the values inherent in sustainable development into all aspects of learning to encourage changes in behavior that allow for all aspects of learning to encourage changes in behavior that allow for a more sustainable and just society for all. a more sustainable and just society for all.

8 … the General Assembly “encourages Governments to consider the inclusion … of measures to implement the Decade in their respective education systems and strategies and, where appropriate, national development plans”. “encourages Governments to consider the inclusion … of measures to implement the Decade in their respective education systems and strategies and, where appropriate, national development plans”. United Nations General Assembly resolution 59/237 United Nations General Assembly resolution 59/237

9 … the General Assembly (fortsat) “invites Governments to promote public awareness of and wider participation in the Decade, inter alia, through cooperation with and initiatives engaging civil society and other relevant stakeholders, especially at the beginning of the Decade”. United Nations General Assembly resolution 59/237 United Nations General Assembly resolution 59/237

10 Objectives for the DESD - facilitate networking, linkages, exchange and interaction among stakeholders in ESD; - facilitate networking, linkages, exchange and interaction among stakeholders in ESD; - foster an increased quality of teaching and learning in education for sustainable development; - foster an increased quality of teaching and learning in education for sustainable development; - help countries make progress towards and attain the millennium development goals through ESD efforts; - help countries make progress towards and attain the millennium development goals through ESD efforts; - provide countries with new opportunities to incorporate ESD into education reform efforts. - provide countries with new opportunities to incorporate ESD into education reform efforts.

11 Four major thrusts of education for sustainable development - improving access to quality basic education; - improving access to quality basic education; - reorienting existing education programmes; - reorienting existing education programmes; - developing public understanding and awareness. - developing public understanding and awareness. - providing training. - providing training.

12 Seven strategies as essential for moving forward for creating implementation strategies and plans - vision-building and advocacy; - vision-building and advocacy; - consultation and ownership; - consultation and ownership; - partnership and networks; - partnership and networks; - capacity-building and training; - capacity-building and training; - research and innovation; - research and innovation; - use of Information and Communication Technologies (ICTs); - use of Information and Communication Technologies (ICTs); - monitoring and evaluation. - monitoring and evaluation.

13 Ti-året for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i Danmark TUBU ? TUBU ? DUBU ?? DUBU ?? www.UBUportalen.dk www.UBUportalen.dk www.UBUportalen.dk www.UBU10.dk www.UBU10.dk www.UBU10.dk

14 Ti-året for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling 2005-2014 Og ??? FNs program for Education for All (EFA) FNs program for Education for All (EFA) EU året for Lige Muligheder for Alle 2007 EU året for Lige Muligheder for Alle 2007 UNECE strategien (EU) UNECE strategien (EU) M.m.fl. M.m.fl.

15 Er det godt eller skidt? Intentionerne er gode og sympatiske Intentionerne er gode og sympatiske Men de er også udtryk for et forsøg på fremmedbestemmelse af vore nationale prioriteter Men de er også udtryk for et forsøg på fremmedbestemmelse af vore nationale prioriteter Hvordan får vi det bedste ud af mulighederne? Hvordan får vi det bedste ud af mulighederne?

16 Vi skal lede efter Synergieffekter Synergieffekter Skabelse af ejerskab til de vigtigste aspekter Skabelse af ejerskab til de vigtigste aspekter Prioritere de aspekter, hvor de internationale programmer kan styrke vore egne bestræbelser Prioritere de aspekter, hvor de internationale programmer kan styrke vore egne bestræbelser Generelt følge anvisningerne fra UNESCO for så vidt angår strategiudvikling og planer, for de er fornuftige og gennemtænkte Generelt følge anvisningerne fra UNESCO for så vidt angår strategiudvikling og planer, for de er fornuftige og gennemtænkte

17 Vi skal i hvert fald ikke Blot tænke på, hvordan vi formelt kan opfylde vore forpligtelser Blot tænke på, hvordan vi formelt kan opfylde vore forpligtelser Lade det handle om al ting – for så handler det om ingenting Lade det handle om al ting – for så handler det om ingenting Blande det hele sammen Blande det hele sammen

18 Det er der heldigvis mange muligheder for Hvor er de nye perspektiver og potentialer ved UBU i forhold til et ellers velfungerende uddannelsessystem? Hvor er de nye perspektiver og potentialer ved UBU i forhold til et ellers velfungerende uddannelsessystem? Hvad er det allervigtigste ved UBU? Hvad er det allervigtigste ved UBU? Hvordan får vi indsatsen for UBU til at blive en løftestang for kvalitetsudvikling i uddannelserne generelt? Hvordan får vi indsatsen for UBU til at blive en løftestang for kvalitetsudvikling i uddannelserne generelt?

19 Hvordan får vi hold på UBU? UBU kan karakteriseres ved at være Uddannelse og folkeoplysning, der tager ønsket om bæredygtig udvikling alvorligt med henblik på, at deltagere får det bedst mulige grundlag for at kunne overveje og handle kompetent og engageret i samspil med andre i forhold til komplekse, kontroversielle problemstillinger af betydning for kommende generationer og den globale udvikling. (Foreløbig formulering!)

20 Uddannelse for bæredygtig udvikling har altså noget at gøre med At tænke udfordringen om BU ind i undervisningen, men også i karakteriseringen af den enkelte uddannelse At tænke udfordringen om BU ind i undervisningen, men også i karakteriseringen af den enkelte uddannelse Ikke at undervise i løsninger, men sætte fokus på kompetencer, der fremmer elevers muligheder for at deltage aktivt i udvikling af løsningsmuligheder og afvejning af delsvist modstridende hensyn Ikke at undervise i løsninger, men sætte fokus på kompetencer, der fremmer elevers muligheder for at deltage aktivt i udvikling af løsningsmuligheder og afvejning af delsvist modstridende hensyn

21 Perspektiver for UBU På kort sigt er UBU et rent pædagogisk og uddannelsespolitisk anliggende På kort sigt er UBU et rent pædagogisk og uddannelsespolitisk anliggende På lang sigt er det et middel til at fremme mere bæredygtige udviklingstræk – hvad disse så måtte vise sig at skulle være konkret På lang sigt er det et middel til at fremme mere bæredygtige udviklingstræk – hvad disse så måtte vise sig at skulle være konkret

22 Nogle konkrete tilgange Sætte fokus på mulige konflikter mellem nulevende generationer og kommende generationer Sætte fokus på mulige konflikter mellem nulevende generationer og kommende generationer - kan gøres fra 4. klasse og til specialet på universitet - kan gøres fra 4. klasse og til specialet på universitet

23 Muligt overordnet tema Udvikle iværksætter-kompetencer med udgangspunkt i udfordringer fra ønsket om bæredygtig udvikling Udvikle iværksætter-kompetencer med udgangspunkt i udfordringer fra ønsket om bæredygtig udvikling Vil kunne fremme Vil kunne fremme Anvendelse og udvikling af faglig forståelse på virkelige meningsfyldte situationerAnvendelse og udvikling af faglig forståelse på virkelige meningsfyldte situationer ProblemløsningProblemløsning SamarbejdeSamarbejde SelvstændighedSelvstændighed KreativitetKreativitet Konkurrenceevnen i en globaliseret verdenKonkurrenceevnen i en globaliseret verden Tilfredsstille erhvervslivetTilfredsstille erhvervslivet Den personlige udviklingDen personlige udvikling

24 Kvalitetskriterier for ESD skoler Inspiration for skoler, Inspiration for skoler, der ønsker at tage udfordringen om uddannelse for bæredygtig udvikling op der ønsker at tage udfordringen om uddannelse for bæredygtig udvikling op Hjælper med til at undgå alvorlige problemer Hjælper med til at undgå alvorlige problemer Gør brug af fokus på UBU som et middel til at udvikle hele skolen Gør brug af fokus på UBU som et middel til at udvikle hele skolen www.EducationForSustainable Development.com www.EducationForSustainable Development.com

25 Dialogmøder for interessenter i Ti-året for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i DK Gymnasieområdet og ungdomsuddannelserne Gymnasieområdet og ungdomsuddannelserne Mandag 30. april kl. 11-15.30 Mandag 30. april kl. 11-15.30 Grundskoleområdet Grundskoleområdet Onsdag 2. maj kl. 11-15.30 Onsdag 2. maj kl. 11-15.30 Universiteter og videregående uddannelser Universiteter og videregående uddannelser Mandag 7. maj 11-15.30 Mandag 7. maj 11-15.30 Folkeoplysning Folkeoplysning Tirsdag 8. maj 11-15.30 Tirsdag 8. maj 11-15.30 Det er gratis at deltage, og der serveres en simpel sandwich. Tilmelding bedes sendt til karin@dpu.dk inden en uge før arrangementet. Program følger. Sted: DPU København karin@dpu.dk

26 Denne PowerPoint presentation Kan downloades på Kan downloades på www.EducationForSustainableDevelopment.com www.EducationForSustainableDevelopment.comwww.EducationForSustainableDevelopment.com


Download ppt "Ti-året for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Konferencen Lige muligheder for alle i uddannelse Eigtveds Pakhus 22. marts 2007 Søren Breiting & Jeppe."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google