Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Illustrationer til undervisningsbrug

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Illustrationer til undervisningsbrug"— Præsentationens transcript:

1 Illustrationer til undervisningsbrug
Dette sæt indeholder udvalgte illustrationer fra Grundbog i Projektledelse og Projektstyring med enkle midler. Sættet må anvendes af undervisere i projektledelse, med kildeangivelse.

2 Ledelseskonceptet

3 Ledelsesmodellen 5x5 modellen Projektets 5 grundelementer
Projektopgaven Behov og nyttemål Omfang og indhold Mål og produkter Forandringen Tidsramme Interessenter Anvendelse, ejerskab Vilje og drivkraft Ressourceydelser Formel godkendelse Almen accept Ressourcer Kompetencer Personer Faciliteter Materialer Penge Projektledelse Lede projektet Fremgangsmåde og plan Organisation og samvirke Opmærksomhedsområder Læring Omgivelser Marked Teknologi Omgivende systemer Fysisk miljø Regelsæt, normer

4 System-/produktudviklingsproces Forankrings- og forandringsproces
Projektledelse og -styring Omverdenens processer Anvendelse/drift Projektets procesmodel Opgaveprocesser System-/produktudviklingsproces Forankrings- og forandringsproces Projektets produkter Drifts- og brugsnytte Produkt i brug

5 Snæversyn • Projektet har en begyndelse • Projektet har en afslutning • Termin og budget skal holdes • Projektet har en organisation • De tildelte ressoucer skal anvendes • Projektet har tydelige mål • Projektet skal afgrænses • Det drejer sig om at løse opgaven • Usikkerhed skal reduceres • Projektet er midlertidigt og særligt • Projektets elementer skal styres • Fokus på opgaven Vidsyn • Projektet har en fortid • Projektet har en eftertid • Termin og budget skal svare til opgavens omfang og kvalitet • Projektet har interessenter • De rigtige ressourcer skal findes • Projektet har uklare mål • Projektet skal tilgrænses til omgivelserne • Det drejer sig om at løse den rigtige opgave • Usikkerhed skal bruges • Projektet ændrer virksomheden • Projektets helhed skal styres • Der skal koordineres med andre projekter Metoder til at skabe vidsyn i projektarbejdet • Identifikation af interessenter og deres interesse i projektet • Definition af projektets succeskriterier • Afdæk tilgrænsende områder • Undersøg sammenhænge • Afprøv alle forudsætninger • Undersøg risici og usikkerhed

6 + Projektets udfordringer Erkendelsesprocessen Afklaring af muligheder
Kompleksitet Uigennemsigtighed Mangfoldighed Ustabilitet Spændinger Forandringer Projektets portræt ud- fordringer Erkendelsesprocessen + ! opmærk- somheds- punkter Projektide og vilkår ? Afklaring af muligheder og usikkerhed Formning Fremgangs- måde Ledelse Projektets udfordringer

7 Formningsmodel Det ’hele’ projekt (PPSOP) Missionen og visionen
Forme projektet Opmærk somheds- punkter Projektide og vilkår ? Projektets ud- fordringer ! Missionen og visionen Det ’hele’ projekt (PPSOP) Projektets værdikæde Projektopgavens omfang Projektopgavens struktur (Indsatsområder) Sammenhæng med andre projekter Styrbarhed Ambitionsniveauet grænseflader

8 Beslutningsdel og forankring hos
projektejer Ledelsesdel Arbejdsdel Forankrings- del og forandring i drifts- organisationen Indflydelses- del Leverandør- Rådgiver- Projektorganisationens grundmønster

9 5x5 modellen som Styringsmodel
Projektledelse Lede projektet Planlægge Organisere og lede samvirket Håndtere opmærksomhedsområder Sikre læring Projektopgaven Sætte kursen mod behov og nytte Styre opgaven og kvaliteten Fremtage og overdrage produktet Styre forandringsprocessen Styre fremdriften Ressourcer Tilføre kompetencer Styre energien (ressourcer) Styre økonomien Styre faciliteterne Styre logistikken Omgivelser Overvåge og reagere Skabe sammenhæng med omgivelserne Sikre overholdelse af regelsæt Interessenter Opnå ejerskab Påvirke interessenternes forventninger Opnå forståelse og accept Lytte til og forstå Informere

10 Lede udad Projektleders 5 ledelsesområder Aktivitetstyring
Projektejer/styregruppe Interessenter Aktiv fremadrettet styring Opfølgning Projektgruppen Den enkelte projektdeltager Nytteværdier, drift og forretning Fremtage produkterne Lede udad Ledelse af opgaven Lede indad Aktivitetstyring Ressourceledelse Allokering til opgaver Kompetencetilførsel Projektleders 5 ledelsesområder


Download ppt "Illustrationer til undervisningsbrug"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google