Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 Mikkelsen & Riis Projektmodel C PROJEKTMETODIK Illustrationer til undervisningsbrug Dette sæt indeholder udvalgte illustrationer fra Grundbog i Projektledelse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 Mikkelsen & Riis Projektmodel C PROJEKTMETODIK Illustrationer til undervisningsbrug Dette sæt indeholder udvalgte illustrationer fra Grundbog i Projektledelse."— Præsentationens transcript:

1 1 Mikkelsen & Riis Projektmodel C PROJEKTMETODIK Illustrationer til undervisningsbrug Dette sæt indeholder udvalgte illustrationer fra Grundbog i Projektledelse og Projektstyring med enkle midler. Sættet må anvendes af undervisere i projektledelse, med kildeangivelse.

2 2 Mikkelsen & Riis Projektmodel C PROJEKTMETODIK Ledelseskonceptet

3 3 Mikkelsen & Riis Projektmodel C PROJEKTMETODIK Ledelsesmodellen 5x5 modellen Projektets 5 grundelementer Projektopgaven Behov og nyttemål Omfang og indhold Mål og produkter Forandringen Tidsramme Interessenter Anvendelse, ejerskab Vilje og drivkraft Ressourceydelser Formel godkendelse Almen accept Ressourcer Kompetencer Personer Faciliteter Materialer Penge Projektledelse Lede projektet Fremgangsmåde og plan Organisation og samvirke Opmærksomhedsområder Læring Omgivelser Marked Teknologi Omgivende systemer Fysisk miljø Regelsæt, normer

4 4 Mikkelsen & Riis Projektmodel C PROJEKTMETODIK Projektledelse og -styring Omverdenens processer Anvendelse/drift Projektets procesmodel Opgaveprocesser System-/produktudviklingsproces Forankrings- og forandringsproces Projektets produkter Drifts- og brugsnytte Produkt i brug

5 5 Mikkelsen & Riis Projektmodel C PROJEKTMETODIK Snæversyn Projektet har en begyndelse Projektet har en afslutning Termin og budget skal holdes Projektet har en organisation De tildelte ressoucer skal anvendes Projektet har tydelige mål Projektet skal afgrænses Det drejer sig om at løse opgaven Usikkerhed skal reduceres Projektet er midlertidigt og særligt Projektets elementer skal styres Fokus på opgaven Vidsyn Projektet har en fortid Projektet har en eftertid Termin og budget skal svare til opgavens omfang og kvalitet Projektet har interessenter De rigtige ressourcer skal findes Projektet har uklare mål Projektet skal tilgrænses til omgivelserne Det drejer sig om at løse den rigtige opgave Usikkerhed skal bruges Projektet ændrer virksomheden Projektets helhed skal styres Der skal koordineres med andre projekter Metoder til at skabe vidsyn i projektarbejdet Identifikation af interessenter og deres interesse i projektet Definition af projektets succeskriterier Afdæk tilgrænsende områder Undersøg sammenhænge Afprøv alle forudsætninger Undersøg risici og usikkerhed

6 6 Mikkelsen & Riis Projektmodel C PROJEKTMETODIK Kompleksitet Uigennemsigtighed Mangfoldighed Ustabilitet Spændinger Forandringer Projektets portræt Projektets ud- fordringer Erkendelsesprocessen + ! !! ! ! Projektets opmærk- somheds- punkter Projektide og vilkår Projektide og vilkår ? ?? ? ? Afklaring af muligheder og usikkerhed Formning Fremgangs- måde Ledelse Projektets udfordringer

7 7 Mikkelsen & Riis Projektmodel C PROJEKTMETODIK Formningsmodel Forme projektet Opmærk somheds- punkter Projektide og vilkår Projektide og vilkår ? ?? ? ? Projektets ud- fordringer ! !! ! ! Missionen og visionen Det ’hele’ projekt (PPSOP) Projektets værdikæde Projektopgavens omfang Projektopgavens struktur (Indsatsområder) Sammenhæng med andre projekter Styrbarhed Ambitionsniveauet Projektopgavens grænseflader

8 8 Mikkelsen & Riis Projektmodel C PROJEKTMETODIK Beslutningsdel og forankring hos projektejer Ledelsesdel Arbejdsdel Forankrings- del og forandring i drifts- organisationen Indflydelses- del Leverandør- del Rådgiver- del Projektorganisationens grundmønster

9 9 Mikkelsen & Riis Projektmodel C PROJEKTMETODIK 5x5 modellen som Styringsmodel Projektledelse Lede projektet Planlægge Organisere og lede samvirket Håndtere opmærksomhedsområder Sikre læring Projektopgaven Sætte kursen mod behov og nytte Styre opgaven og kvaliteten Fremtage og overdrage produktet Styre forandringsprocessen Styre fremdriften Ressourcer Tilføre kompetencer Styre energien (ressourcer) Styre økonomien Styre faciliteterne Styre logistikken Omgivelser Overvåge og reagere Skabe sammenhæng med omgivelserne Sikre overholdelse af regelsæt Interessenter Opnå ejerskab Påvirke interessenternes forventninger Opnå forståelse og accept Lytte til og forstå Informere

10 10 Mikkelsen & Riis Projektmodel C PROJEKTMETODIK Projektejer/styregruppe Interessenter Aktiv fremadrettet styring Opfølgning Projektgruppen Den enkelte projektdeltager Nytteværdier, drift og forretning Fremtage produkterne Lede udad Ledelse af opgaven Lede indad Aktivitetstyring Ressourceledelse Allokering til opgaver Kompetencetilførsel Projektleders 5 ledelsesområder


Download ppt "1 Mikkelsen & Riis Projektmodel C PROJEKTMETODIK Illustrationer til undervisningsbrug Dette sæt indeholder udvalgte illustrationer fra Grundbog i Projektledelse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google