Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

PricewaterhouseCoopers Indregning af IPO v. statsautoriseret revisor Erik Mousten Rasmussen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "PricewaterhouseCoopers Indregning af IPO v. statsautoriseret revisor Erik Mousten Rasmussen."— Præsentationens transcript:

1 PricewaterhouseCoopers Indregning af IPO v. statsautoriseret revisor Erik Mousten Rasmussen

2 PricewaterhouseCoopers Indregning af IPO Hvilke omkostninger kan indgå i IPO? –Købspris? –Transportomkostninger? –Told og andre afgifter? –Omkostninger i indkøbsfunktionen? –Omkostninger ved vareindgang - lageromkostninger? –Kontantrabatter? –Renter?

3 PricewaterhouseCoopers Indregning af IPO Gammel årsregnskabslov: –mulighed for at indregne en rimelig del af de omkostninger, der kun indirekte kan henføres til det enkelte produkt forudsat disse vedrører fremstillingsperioden, jf. §31.3 Ny årsregnskabslov: –stadigt frivilligt for virksomheder fra klasse B, jf. §44 –ikke længere kun en mulighed, men et krav for virksomheder klasse C og D, jf. §82

4 PricewaterhouseCoopers Indregning af IPO Salgspris Bruttoavance Indirekte produktions omkostninger Direkte omkostninger (kapacitetsomkostninger) Direkte omkostninger (variable omkostninger)

5 PricewaterhouseCoopers Indregning af IPO Forhold, der motiverer indregning af IPO: –Mere forarbejdning –Råvaredelen bliver mindre –Flere maskiner –Mere service

6 PricewaterhouseCoopers Indregning af IPO Krav til IPO: –Omkostninger foranlediget af produktionen –Afholdt i fremstillingsperioden Indregning af IPO: –Driftsomkostninger –Arbejdskraft –Renter

7 PricewaterhouseCoopers Indregning af IPO Yderligere krav: –Specificeres på de respektive lagerniveauer –For varer under fremstilling afhænger IPO af færdiggørelsesgraden samt IPO belastning på de enkelte processer –Indgår i produktkalkulationerne –Beregnes som et tillæg pr. færdigvare eller IPO procent –Skærpede krav til virksomhedernes omkostningsregistrering

8 PricewaterhouseCoopers Indregning af IPO Fordeling: –Fordeles på en produktionsmængde til beregning af et tillæg pr. færdigvare –Fordeles på grundlag af normalproduktion eller faktisk produktion, hvis denne er større

9 PricewaterhouseCoopers Indregning af IPO Metodik: –Afgrænsning af de samlede kapacitetsomkostninger –Opdeling i salgs-, distributions- og produktionsomkostninger –Produktionsomkostninger isoleres og analyseres

10 PricewaterhouseCoopers Indregning af IPO Må ikke indgå i IPO: –spild og svind, der ikke er forkalkuleret –salgs og distributionsomkostninger –forskningsomkostninger –udgiftsførte udviklingsomkostninger og –intern transport mellem færdiglagre

11 PricewaterhouseCoopers Indregning af IPO Problemstillinger og ulemper: –Arbitrær fordeling –Fastlæggelse af omkostninger –Hvad er produktionskapaciteten? –Lav produktion –Udvikling i omkostninger –Periodisering kontra forsigtighed


Download ppt "PricewaterhouseCoopers Indregning af IPO v. statsautoriseret revisor Erik Mousten Rasmussen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google