Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Implementering af krav i Hygiejneforordningen i DLG

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Implementering af krav i Hygiejneforordningen i DLG"— Præsentationens transcript:

1 Implementering af krav i Hygiejneforordningen i DLG
Plantedirektoratets orienteringsmøde 31. maj 2005

2 Hygiejneforordningen
Registrering evt. godkendelse af Plantedirektoratet Øget ledelses- og produktansvar Kvalitetsstyringssystem efter HACCP-principper Egenkontrol Intern sporbarhed

3 Hvilke krav stilles til foderproducenter
Faciliteter og udstyr Egnethed, vedligehold, kalibrering Personale Uddannelse og træning, kompetence og ansvar (organisation) Produktion Fastlagte procedurer, Sporbarhed Kvalitetskontrol Prøveplan, analyseplan Transport Registreringer Reklamation og tilbagetrækning

4 Hvordan laves HACCP Risikoanalyse
Risikovurdering på råvare – fokus på uønskede stoffer Produktionsproces gennemgås trin for trin – fokus på fejlmuligheder Evt. risiko fastlægges for hvert trin, og nødvendigt tiltag for at minimere risici fastlægges Følgende risici skal afdækkes for indflydelse på det færdige produkt Fysiske Skruer, glas, drejespåner Kemiske Pesticider, dioxin, tungmetaller Bakteriologiske Salmonella, toksiner Alle elementer i kæden fra leverandør til slutbruger skal være omfattet af risikoanalysen Eksempler: Salmonella. Råvaresalg -> Kritisk ved indkøb Foderproduktion -> Kritisk ved varmebehandling Kæden: Sikre råvare / leverandører. Fremmede ydelser som transport, vedligehold skadedyr etc. skal medtages.

5 Flowdiagram som udgangspunkt
Stock Bag Storage Råvare Håndtering Udvejning/Mølleri/Blanding Pelletering Færdigvare lager og udlevering

6 Hvad er slutproduktet ? GMP-regler Kritiske styrings punkter ( CCP )
risikoanalyse Rengøringsplan Vedligeholdelses plan FLOWDIAGRAM Alle procestrin GMP-regler forretningsgange Kritiske styrings punkter ( CCP )

7 European Feed Manufacturers Code (EFMC)
FEFAC har udgivet en kode for foderproducenter. Krav om HACCP og kvalitetsstyringssystem Eksempler på specifikke krav i EFMC Blanders homogenitet testes min. halvårligt Overslæb skal måles med passende metode (f.eks. coccidiostatica på fjerkræfabrik) Vedligeholdelsesplan og dokumenteret vedligehold Alt måleudstyr skal kalibreres med fastsatte intervaller og tolerancer. Krav til medarbejderes personlige hygiejne (tøj, rygning etc.)

8 Certificering – en mulighed ikke et krav
Plantedirektoratet har ansvaret for at kontrollere om kvalitetsstyringssystemer og egenkontrol er implementeret i tilstrækkelig grad Der er intet krav om certificering eller anden godkendelse af kvalitetsstyringssystemerne Certificering kan bruges som en ”pisk” eller rettesnor for at sikre at systemet er dækkende og implementeret Certificering kan bruges som dokumentation for, at systemerne virker over for myndighed Certificering er ingen garanti for PD’s accept


Download ppt "Implementering af krav i Hygiejneforordningen i DLG"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google