Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Portal til Viden Brobygning mellem Erhvervslivet & Universiteterne Centerleder Tessa Gjødesen, Ph.d.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Portal til Viden Brobygning mellem Erhvervslivet & Universiteterne Centerleder Tessa Gjødesen, Ph.d."— Præsentationens transcript:

1 Portal til Viden Brobygning mellem Erhvervslivet & Universiteterne Centerleder Tessa Gjødesen, Ph.d.

2 Forhistorien  Universitetsloven fra 2003: ”Universitetets forsknings- og uddannelsesresultater skal bidrage til at fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet.”  Formidling af forskningsresultater får samme status som forskning og undervisning  Nye formidlingsmodtagere: erhvervslivet og erhvervsrådene November 20102

3 Virkeligheden  Erhvervsbarometeret 2010: Danmark ligger nr. 15 ud af 18 OECD-lande, når erhvervslivet selv skal angive i hvor høj grad de bruger universiteternes viden  Oxford Research, nov. 2010: 40% af de samarbejdende virksomheder har mere end 500 ansatte  DEA, 2007: konkret viden, uformelle arrangementer og personlige relationer fremmer samarbejdsprojekter  DEA, 2010: øget interesse fra virksomhedernes side – men samarbejdet er oftest baseret på personlige relationer November 20103

4 Forskningsformidlingens eksistensberettigelse  DEA 2010: ”..vi mangler endnu at finde ud af svaret på, hvordan vi bedst får forskningsresultaterne i spil til gavn for virksomhederne såvel som for samfundet.”  2010: Videnskabsminister Charlotte Sahl Madsen pointerer, at universiteterne skal give virksomhederne noget at leve af  Formanden for Rektoratet, nov. 2010: ”Det er nødvendigt at nyttiggøre viden på universiteterne.” November 20104

5 Handlingsplan  Flere universiteter opruster forskningsformidlingsområdet  Erhvervsforskningscentret Link.SDU indvies januar 2007  Mangler inspiration og et formelt netværk  Projektet SciCo er en realitet pr. januar 2008  Dansk erhvervsliv inviteres på banen: HVORDAN VIL I DELE VIDEN MED OS? November 20105

6 Dansk formidlingsnetværk  Aalborg Universitet  Aarhus Universitet  Copenhagen Business School  Danmarks Tekniske Universitet  IT Universitetet  Københavns Universitet  Roskilde Universitet  Syddansk Universitet November 20106

7 Science Communication  Fra Individuel Lidenskab til Professionel Videnskab  Skal skabe inspiration til både afsender & modtager  Nationalt og internationalt netværk  Fokus på:  Formidlingsmetoder – eksternt  Organiseringsmåder – internt  Strategiske tiltag – internt  Opslagsbog færdig 2011med inspiration til de tre fokuspunkter November 20107

8 Idégrundlaget  SciCo projektet er sat i verden for at understøtte, at forskningsresultater når ud til en bredere skare end forskerkredse  Projektet skal give de danske universiteter mulighed for at øge deres viden om forskningsformidling og skabe en fælles platform, hvor forskningsformidlingen kan udvikles til fælles brug  Projektets resultater skal styrke brobygningen mellem erhvervslivet og universiteterne November 20108

9 International inspiration  3 universiteter i Tyskland:  Humboldt, ESO & Max Planck  6 universiteter i England:  Edinburgh, Glasgow, Oxford, Imperial College London, University College London, London Business School  2 universiteter i Frankrig:  UPMC & HEC  8 universiteter i USA:  Harvard, Yale, Chicago, Illinois, Northwestern, Wharton, Cornell & Miami November 20109

10 Hvad sker der så derude i verden? I:IV  Tyskland  Forskningsformidling og erhvervskontakt er adskilt  Optaget af friendraising – donation / alumne / Humboldt  Lige så optaget af fx skolebørn som erhvervsliv  Ansatte med forskerbaggrund November 201010

11 Hvad sker der så derude i verden? II:IV  England  Forskningsformidling og erhvervskontakt er adskilt  Meget målgruppeorienteret – stort fokus på tværfakultære arrangementer  Øget fokus på virksomheder  Alternative arrangementer: fyraftensmøder på pub (stand- up), ”talking heads” (3 minutter)  Stor fokus på multimedier og sociale medier  Fokus på erhvervslivet i andre lande  Ansatte med journalist eller kommunikationsbaggrund November 201011

12 Hvad sker der så derude i verden? III:IV  Frankrig  Lovgivning om forskningsformidling i 1989  Optaget af erhvervslivet – arrangementer for ikke-alumne  Aktive med at bygge bro til virksomheder uden uni-kendskab  Ser sig selv som en service både over for erhvervsliv og forskere  Ny lov i 2009: Ph.d.-studerende – undervisning eller forskningsformidling til erhvervslivet  Ansatte med forskerbaggrund November 201012

13 Hvad sker der så derude i verden? IV:IV  USA  Lovgivning om forskningsformidling i 1980  Tætte relationer med alumne – donation / Chicago  Langt mindre fokuserede på almindelige SMV’ere  Websites målrettet virksomheder  The Big 10 – 24 /365, 49% Fox & 51% 11 universiteter  Forskningsformidling og erhvervskontakt er ofte adskilt  Stor fokus på multimedier og sociale medier  Ansatte med journalist eller kommunikationsbaggrund November 201013

14 Erhvervsforskningscentret Link.SDU  En portal ind på Syddansk Universitet  Repræsenterer 235 samfundsvidenskabelige forskere indenfor otte forskningsfelter på fem campusser (Jylland, Fyn & Sjælland)  Entreprenørskab og Relationsledelse, Grænseregionsforskning, Jura, Ledelse og Virksomhedsstrategi, Marketing og Management, Miljø- og Erhvervsøkonomi, Statskundskab, Virksomhedsledelse og Økonomi November 201014

15 Link.SDU’s arbejdsopgaver  Forskningsindsigt og taler erhvervssprog  Indsigt i virksomhedernes kontekst  Matchmaker virksomheder med relevante forskere  Opdateret viden om statslige søgemuligheder for SMV’ere  Hjælper med at formulere fælles ansøgninger  Styrker relationerne mellem erhvervslivet og forskerne November 201015

16 Det netværksbaserede samarbejde  Projektet Brand Base med 100 medlemmer og fokus på branding og kommunikation  Nyhedsbreve, artikler, seminarer & workshops  Benyttes som inspiration, netværk og muligt at medtage kunder eller leverandører til arrangementer ”Brand Base er en af mine vigtigste inspirationskilder, når jeg har brug for nytænkning, energi og frisk viden. Brand Base adskiller sig fra mange andre ved, at niveauet er meget højt, og de er helt fremme med nye tendenser” Jesper Bang Markedsdirektør, H.J. Hansen November 201016

17 Det skræddersyede samarbejde ”Samarbejdet med forskere via Link.SDU var en oplagt mulighed for at få tilført viden, som vi ikke selv lå inde med. Og det virkede utrolig godt. Fordi det var et forskningsprojekt, kom vi en tak dybere ind end normalt, og det var især nyttigt at kigge indad ved at få borgernes syn på virksomhedernes og lokalsamfundets svagheder og styrker. Det har helt sikkert ført til nye erkendelser, der har været med til at løfte overliggeren i det vestjyske. Vi oplevede klart, at samarbejdet var med til at afmystificere udbredte fordomme om universitetet, der tit opfattes som en lukket verden. Kommunikationen blev håndteret på en god måde af forskerne, og resultaterne var meget håndgribelige og lige til at omsætte til praksis.” Erik Buhl Nielsen Byudviklingschef, Ølgod November 201017

18 ”What’s in it for me?”  Erhvervsforskningsbarometeret 2010: De danske universiteter har forskningsresultater i verdensklasse  Oxford Research, nov. 2010: Der er høj tilfredshed blandt de virksomheder, der samarbejder med universitetet. 98% svarer, at de højst sandsynligt vil samarbejde igen  Oxford Research, nov. 2010: 64% oplever, at de får styrket deres konkurrenceevne November 201018

19 HVORDAN VIL I DELE VIDEN MED OS? Monolog Nyhedsbreve ◊ Populærvidenskabelige artikler ◊ Kronikker ◊ Websites Dialog hos os  Konferencer  Seminarer  Workshops  Science cafés  Gå-hjem-møder  Morgenmøder  Blogs November 201019 Dialog hos jer  Mød en forsker  Forskerteam  Erhvervs Ph.d.  Samarbejdsprojekter


Download ppt "Portal til Viden Brobygning mellem Erhvervslivet & Universiteterne Centerleder Tessa Gjødesen, Ph.d."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google