Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Virksomhedernes håndtering af globalisering De interne betingelser og ressourcer udvikles, så de kan håndtere omskiftelige forhold og konkurrencemæssige.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Virksomhedernes håndtering af globalisering De interne betingelser og ressourcer udvikles, så de kan håndtere omskiftelige forhold og konkurrencemæssige."— Præsentationens transcript:

1 Virksomhedernes håndtering af globalisering De interne betingelser og ressourcer udvikles, så de kan håndtere omskiftelige forhold og konkurrencemæssige udfordringer Organisationsændringer Læring, ansvar og vidensudvikling Kompetenceudvikling Innovationskapabiliteten Involvering og samarbejde i forandringsprocessen Ændringer i arbejdet og snævre deadlines Fleksibilitet i personaleanvendelsen Beskæftigelsessikkerheden

2 Organisationsændringer 1993 - 19951998 - 20002003 - 20052007 – 2009 Ja52,151,064,469,6* Nej 46,747,834,829,1 Ved ikke1,31,20,81,3 * Omfatter to svarmuligheder: ja, én + ja flere; Spørgsmål: Har virksomheden gennemført organisationsændringer i perioden, som De anser for vigtige? Kilde: Disko 1, Disko 2, Disko 4 og GOPA survey Andelen af virksomheder som har gennemført vigtige organisationsændringer har udviklet sig betydeligt siden midthalvfemserne. Blandt formål med organisationsændringen angiver virksomhederne hyppigst: Effektiviteten I den daglige drift Tilpasningsevne til omskiftelige omgivelser Kvalitet og kundeservice

3 Læring, ansvar og vidensudvikling 199520052010 Tværfaglige arbejdsgrupper49,6 [9,2]71,1 [22,9]70,6 [19,8] Kvalitetscirkler/grupper38,0 [9,9]56,9 [19,8]58,9 [18,3] System til indsamling forslag44,4 [19,0]61,5 [24,3]69,4 [23,0] Planlagt jobrotation35,9 [6,6]41,8 [5,1]39,1 [5,2] Uddelegering af ansvar85,1 [39,5]93,9 [56,4]93,2 [50,4] Integration af funktioner57,0 [13,2]63,1 [20,3]65,9 [14,8] Selvstyrende grupper-63,7 [21,5]65,6 [22,0] Mange virksomheder lægger, i den måde arbejdet organiseres på, op til en medarbejderanvendelse der betoner selvstændigt ansvar, læring og vidensudvikling hos den enkelte medarbejder

4 Kompetenceudvikling Afgørende+stor betydning1995*2000*20052010 Tværfaglig samarbejde og netværk 26,120,137,039,4 Planlagt jobrotation7,26,611,912,2 Teamorganisering24,822,043.636,9 Langsigtet uddannelsesplanlægning 18,215,432,827,8 Standard kurser/uddannelsesforløb 11,79,217,215,7 * Omfatter kun ”Stor betydning”; ingen afkrydsningsmulighed for ”Afgørende betydning”. Spørgsmål: Hvor stor betydning har de følgende forhold for den løbende udvikling af medarbejdernes færdigheder? Kilde: Disko 1, Disko 2, Disko 4 og GOPA survey For en voksende andel virksomheder har tværfaglig samarbejde og netværk afgørende eller stor betydning for den løbende udvikling af medarbejdernes færdigheder.

5 Innovationskapabilitet: Den økonomiske kontekst og det interne samarbejdes betydning for udvikling af menneskelige og organisatoriske ressourcer

6 Medarbejderinddragelse og samarbejde i forandringsprocessen 1998 – 20002007 – 2009 Idéfasen21,134,5 Beslutningsfasen21,324,7 Gennemførelsesfasen41,932,5 Ingen involvering15,74,2 Ved ikke-4,2 1998 – 20002007 – 2009 Afgørende betydning-39,2 Stor betydning43,345,0 Nogen betydning29,310,8 Ringe betydning4,5- Ingen betydning10,23,0 Ved ikke6,61,5 Ikke relevant6,0- Hvornår I forandringsprocessen involveres medarbejderne Hvilken betydning har samarbejdet ifølge ledelsen

7 Forandringer på arbejdspladserne i perioden 2009 - 2012 TeknologiOmrokeringMetodeNye P/SN Ja, væ- sentlig Ja, ej væ- sentlig Ja, væ- sentlig Ja, ej væ- sentlig Ja, væ- sentlig Ja, ej væ- sentlig Ja, væ- sentlig Ja, ej væ- sentlig Fremstilling44,825,444,331,335,221,432,522,7776 Handel49,422,948,827,838,222,032,922,7490 Bygge & anlæg32,429,7 31,120,317,118,518,9222 For.& finans.48,526,644,833,639,321,936,620,0631 Undervisning52,524,337,427,137,218,829,815,5543 Sundhedsvæsen56,618,352,925,942,319,941,719,7700 Alle sektorer49,023,944,829,437,220,633,920,13362 Spørgsmål: Har nogen af de følgende forandringer fundet sted på din arbejdsplads i perioden 2009 – 2011: a) Indførelse af nye eller væsentlig anderledes maskiner, teknikker eller IT systemer? b) Omrokering af medarbejdere? c) Indførelse af en ny eller en markant ændring af arbejdsmetoder? d) Introduktion af nyt eller væsentlig ændret produkt eller serviceydelse? *) Procent andelene summerer ikke til 100 %, da ”Nej” andelene ikke er medtaget i tabellen.

8 Arbejder med snævre deadlines Over 50 % af tiden25 % op til 50 %Under 25 % af tidenN 2012 PDI* 12-09 2012 PDI* 12-09 2012 PDI* 12-09 Specialarb./ikke erhvudd. P**31,55,926,8-5,341,7-0,6336 Specialarb./ikke erhvudd. O**28,49,023,91,547,8-10,467 Kontorfunk./salgsmedarb. P**39,15,930,3-0,330,6-5,6716 Kontorfunk./salgsmedarb. O**27,67,329,3-3,243,1-4,1123 Faglært/håndværker P**31,03,231,82,737,2-5,8374 Faglært/håndværker O**22,55,126,32,151,2-7,1533 Professionel/mellemtek. P**49,19,930,9-4,620,1-5,2324 Professionel/mellemtek. O**25,84,327,60,746,5-5,2391 Leder P**44,95,335,51,219,7-6,3361 Leder O**36,58,029,2-3,634,3-4,4137 Alle privat ansatte (P)**39,05,931,0-1,030,0-5,02111 Alle offentligt ansatte (O)***25,95,627,20,546,9-6,11251 Spørgsmål: Hvor ofte indebærer dit job aktuelt at du arbejder med snævre deadlines og hvordan var det i 2009? * PDI (procentdifferens) er et simpelt mål for forskellen mellem to procentandele (her procentandelen i 2012 minus procentandelen i 2009). **) P: Privat sektor **) O: Offentlig sektor Parallelt med ændringerne i arbejdet har store andele af medarbejderne snævre deadlines og målsætninger det er umuligt at nå.

9 Bliver kontaktet udenfor arbejdstiden Hver dag Mdst 1 gang om ugen Mdst 1 gang om måned Mindre end 1 gang md. AldrigN Specialarb./ikke erhvudd. P*6,39,2 25,350,0336 Specialarb./ikke erhvudd. O*1,519,413,431,334,367 Kontorfunk./salgsmedarb. P*5,917,213,131,132,7716 Kontorfunk./salgsmedarb. O*9,810,613,030,935,8123 Faglært/håndværker P*5,619,013,129,132,2374 Faglært/håndværker O*6,612,219,334,927,0533 Professionel/mellemtek. P*9,027,817,929,316,0324 Professionel/mellemtek. O*10,021,519,433,016,1391 Leder P*21,645,415,014,43,6361 Leder O*15,340,919,019,75,1137 Alle stillingsgrupper P*9,022,713,526,728,02111 Alle stillingsgrupper O*8,618,518,432,122,51251 Spørgsmål: Hvor ofte bliver du telefonisk eller personligt kontaktet angående arbejdsrelaterede anliggender udenfor din sædvanlige arbejdstid? *) P: Privat sektor *) O: Offentlig sektor At kontakte medarbejderne telefonisk udenfor arbejdstiden er meget udbredt, såvel i den private som den offentlige sektor

10 Personaleanvendelse I høj grad1995200020052010 Ansættelse51,049,055,143,3 Afskedigelse14,323,519,5 Rokering mellem arbejdsfunktioner 12,319,712,718,3 Regulering af arbejdstiden 13,619,818,215,1 Skift af arbejdstempo --4,14,0 Virksomhederne anvender ansættelse og afskedigelse (numerisk fleksibilitet) som en vigtig mulighed for at tilpasse de personale- mæssige ressourcer til behovet. Regulering af arbejdstiden anvendes også af mange virksomheder.

11 Beskæftigelsessikkerhed Ingen1 – 10 %11 – 30 %> 30 %N Specialarb./ikke erhversudd. 50,423,110,715,9403 Kontorfunk./salgsmedarb. 47,330,410,611,7839 Faglært/håndværker 53,123,610,113,1907 Professionel/mellemtekniker 54,328,010,17,7715 Leder 55,627,78,68,0498 Alle stillingsgrupper 52,026,810,111,23362 Ingen1 – 10 %11 – 30 %> 30 %N Specialarb./ikke erhversudd. 22,114,613,649,6403 Kontorfunk./salgsmedarb. 15,913,015,056,1839 Faglært/håndværker 14,417,914,253,5907 Professionel/mellemtekniker 15,015,411,757,9715 Leder 16,312,415,156,2498 Alle stillingsgrupper 16,114,914,055,03362 Medarbejdernes vurdering af chance for at miste jobbet indenfor det kommende år fordelt efter stillingsgruppe Medarbejdernes vurdering af chance for at få nyt job hvis nuværende job mistes fordelt efter stillingsgruppe


Download ppt "Virksomhedernes håndtering af globalisering De interne betingelser og ressourcer udvikles, så de kan håndtere omskiftelige forhold og konkurrencemæssige."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google