Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tværfaglig Simulationstræning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tværfaglig Simulationstræning"— Præsentationens transcript:

1 Tværfaglig Simulationstræning
Den Akutte Kirurgiske Patient. Uddannelseskonference 24. oktober 2013 Anne-Marie Schlüter Udviklings-og kvalitetskoordinator Randi Beier-Holgersen Overlæge og Klinisk lektor. Kristine Bach Knudsen Reservelæge

2 Indhold Baggrund for at udarbejde dette kursus. Opstart på kursus.
Indhold af kursus. Evaluering efter brug i praksis Opsamling. Uddannelseskonference 24. oktober 2013 Anne-Marie Schlüter Udviklings-og kvalitetskoordinator Randi Beier-Holgersen Overlæge og Klinisk lektor. Kristine Bach Knudsen Reservelæge

3 Baggrund for udarbejdelse
Udarbejdelse af patientforløb 2009. Visionen ”Bedste akut hospital 2012”. Et ønske om at optimere potentielt livstruede akutte kirurgiske patientens forløb, fra indlæggelse til udskrivelse. Uddannelseskonference 24. oktober 2013 Anne-Marie Schlüter Udviklings-og kvalitetskoordinator Randi Beier-Holgersen Overlæge og Klinisk lektor. Kristine Bach Knudsen Reservelæge

4 Opstart af kursus Søgte trepartsmidler
Udarbejdelse af case fra egen afdeling. Udarbejdelse af kompendium Kursusportal Planlægning af dage Uddannelseskonference 24. oktober 2013 Anne-Marie Schlüter Udviklings-og kvalitetskoordinator Randi Beier-Holgersen Overlæge og Klinisk lektor. Kristine Bach Knudsen Reservelæge

5 Indhold på dagen. Crew Ressource Management) principperne (kommunikation, ledelse og samarbejde) ABCDE, Early warning score Akut kommunikation ISBAR. 8 kernelæringsmål Uddannelseskonference 24. oktober 2013 Anne-Marie Schlüter Udviklings-og kvalitetskoordinator Randi Beier-Holgersen Overlæge og Klinisk lektor. Kristine Bach Knudsen Reservelæge

6 De 8 kernelæringsmål Closed loop Klar og tydelig tale
Klar rollefordeling/uddelegering af opgaver Kalde assistance/kende sin begrænsning Tilfører teamet input Konstruktiv indgriben Re-evaluering/opsummering Udvise indbyrdes support Uddannelseskonference 24. oktober 2013 Anne-Marie Schlüter Udviklings-og kvalitetskoordinator Randi Beier-Holgersen Overlæge og Klinisk lektor. Kristine Bach Knudsen Reservelæge

7 Case Levercoma/med og uden blødende oesophagusvaricer Blødende ulcus
Sepsis Akut svær prankatitis Uddannelseskonference 24. oktober 2013 Anne-Marie Schlüter Udviklings-og kvalitetskoordinator Randi Beier-Holgersen Overlæge og Klinisk lektor. Kristine Bach Knudsen Reservelæge

8 Evaluering efter brug i praksis.
Efter deltagerne havde fungeret i praksis, og haft mulighed for at bruge deres ny viden, fik de udleveret et spørgeskema, som skulle besvares anonymt. Både kvantitative og kvalitative spørgsmål. Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod)

9 Evaluering efter brug i praksis.
Bruger du ABCDE-princippet i din dagligdag? Svar: 15/18 : Ja Kan du give et eksempel på, at det har givet dig bedre overblik i en ”akut situation” at bruge ABCDE-princippet. 17/18: Ja Uddannelseskonference 24. oktober 2013 Anne-Marie Schlüter Udviklings-og kvalitetskoordinator Randi Beier-Holgersen Overlæge og Klinisk lektor. Kristine Bach Knudsen Reservelæge

10 Evaluering efter brug i praksis.
Eksempler: ” jeg synes at jeg i dagligdagen med patienterne er blevet mere bevidst om at bruge principperne og derved får tænkt alle behovene igennem” ”Ifh. hvor vidt det er relevant at kalde MAT-team på en pt. og få handlet på det mest akutte i situationen først” Uddannelseskonference 24. oktober 2013 Anne-Marie Schlüter Udviklings-og kvalitetskoordinator Randi Beier-Holgersen Overlæge og Klinisk lektor. Kristine Bach Knudsen Reservelæge

11 Evaluering efter brug i praksis.
Er du blevet bedre til at kommunikere i akutte situationer efter kurset? 17/18: Ja. Eksempler: ”Ved MAT-kald og samarbejde med kollegaer i afdelingen, sikrer at jeg bliver hørt, og at jeg hører hvad mine kollegaer har sagt…..” ”Jeg bruger altid ISBAR når jeg har en akut situation på afdelingen, jeg tror at dette er et godt system til akut kommunikation” ”Jeg har ikke stået i så mange akut situationer, men føler mig nu bedre rustet til det” Uddannelseskonference 24. oktober 2013 Anne-Marie Schlüter Udviklings-og kvalitetskoordinator Randi Beier-Holgersen Overlæge og Klinisk lektor. Kristine Bach Knudsen Reservelæge

12 Evaluering efter brug i praksis.
Case 43 årig kendt alkoholmisbruger, der har voldsomt opdrevet abdomen og kaster lidt op. BT: 98/76, Puls: 104, Tp: 37,8, RF: 28. Virker uklar og rodende. 18/18 svarer ja til at de føler sig kompetent til at varetage situationen indtil der kommer hjælp. 4/18 lever ikke op til at varetage ABCDE for patienten. Eksempler: ”Kontakte FV via Closed Loop” ”Afventer” Uddannelseskonference 24. oktober 2013 Anne-Marie Schlüter Udviklings-og kvalitetskoordinator Randi Beier-Holgersen Overlæge og Klinisk lektor. Kristine Bach Knudsen Reservelæge

13 Evaluering efter brug i praksis.
14/18 agerer tilfredsstillende. Eksempel: ” Jeg vil tænke begyndende leverkoma, vil mærke på abdomen, anlægge venflon, glukose til indløb, tjekke om pt. har fået Thiamin, sonde, ilt på maske og KAD til time diurese.” ” Sonde, iltmaske m. reservoir, sikre relevant i.v. adgange, opsætte 1 liter ringer laktat pga. lavt BT, inden lægen kommer. Uddannelseskonference 24. oktober 2013 Anne-Marie Schlüter Udviklings-og kvalitetskoordinator Randi Beier-Holgersen Overlæge og Klinisk lektor. Kristine Bach Knudsen Reservelæge

14 Evaluering efter brug i praksis.
Fik du tilegnet dig ny viden på kurset? 16/18: Ja. Var det specielt givende at det var et tværfagligt kursus med både plejepersonale og læger? 17/18: Ja. ”Dette kursus gav mig et indblik i at samarbejde i team….vi kan således bidrage med vore handlekompetencer, spare og reflektere, til gavn for patientens sikkerhed og ikke mindst personalesikkerheden” ”……god atmosfære” ”……vi fik lov at fordybe os, og diskutere forskellige overvejelser”. Uddannelseskonference 24. oktober 2013 Anne-Marie Schlüter Udviklings-og kvalitetskoordinator Randi Beier-Holgersen Overlæge og Klinisk lektor. Kristine Bach Knudsen Reservelæge

15 Evaluering efter brug i praksis.
”Den faglige sparing i professionelt øjemed, at vi alle havde forskellige erfaringsniveauer, og på den måde lærte forskelligt af hinanden” ”Dejligt ikke at spille en andens rolle, men blot træne og opnå sikkerhed med egen rolle i et team. ” Jeg synes det er godt med tværfaglighed, da det bliver det mest autentiske,…..” Uddannelseskonference 24. oktober 2013 Anne-Marie Schlüter Udviklings-og kvalitetskoordinator Randi Beier-Holgersen Overlæge og Klinisk lektor. Kristine Bach Knudsen Reservelæge

16 Foreløbig konklusion. Tendensen er at tværfaglig simulationstræning er et godt udgangspunkt for læring. De fleste får en læring ud af det som de kan tage med ud i praksis, og føle sig kompetente og parate til at varetage initial behandling af den akutte patient efter ABCDE-principperne til hjælpen når frem – dvs. sikrere patientoverlevering Alle besvarelser viser, at personalet føler sig kompetente i den akutte situationen. Resultatet viser ikke alle er det. Uddannelseskonference 24. oktober 2013 Anne-Marie Schlüter Udviklings-og kvalitetskoordinator Randi Beier-Holgersen Overlæge og Klinisk lektor. Kristine Bach Knudsen Reservelæge


Download ppt "Tværfaglig Simulationstræning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google