Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Problemformuleringer med matematik

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Problemformuleringer med matematik"— Præsentationens transcript:

1 Problemformuleringer med matematik
SRO Problemformuleringer med matematik

2 Hvordan indgår matematik?
Opstil matematisk model Redegør for hvilke matematiske metoder Argumenter for de valgte matematiske metoder Definer begreber Argumenter for begreber Anvend matematiske model på empiri Redegør for matematiske resultater Fortolk de matematiske resultater

3 Hvad er matematisk metode 1
Funktionsundersøgelse Opstille og anvende funktionsforskrifter Tegne grafer Opstille og løse ligninger Bestemme monotoniforhold og ekstrema Regression Beregne forskrift ud fra datagrundlag og graf Vurdere den enkelte model og sammenlign forskellige modeller

4 Hvad er matematisk metode 2
Udføre en statistisk undersøgelse Opstilling af spørgsmål i spørgeskema, så data efterfølgende kan bearbejdes matematisk Tegne grafer Beregne diskriptorer Finansregning Beregne ydelser, kapitalværdi på forskellige tidspunkter, under forskellige forudsætninger Opstille amortisationsplaner

5 Hvad er analyse i matematik
Vurder datagrundlag og vælg relevante matematiske metoder Opstil en matematisk model Anvend den matematiske model på empiri Anvend eventuelt den matematiske model under forskellige forudsætninger Vurder resultater og sammenlign eventuelt resultater (forskellige forudsætninger) Argumenter for alle ovenstående punkter

6 Dokumentation Resultater er ikke nok, der skal vedlægges udregninger
Nogle udregninger skal stå i rapporten, medens andre skal stå i bilagene

7 God fornøjelse


Download ppt "Problemformuleringer med matematik"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google