Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Aalborg Universitet I Aalborg i Nordjylland Stiftet 1974 Tre fakulteter: teknisk-naturvidenskab, samfundskundskab, humaniora Fusion med Ingeniørhøjskolen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Aalborg Universitet I Aalborg i Nordjylland Stiftet 1974 Tre fakulteter: teknisk-naturvidenskab, samfundskundskab, humaniora Fusion med Ingeniørhøjskolen."— Præsentationens transcript:

1 Aalborg Universitet I Aalborg i Nordjylland Stiftet 1974 Tre fakulteter: teknisk-naturvidenskab, samfundskundskab, humaniora Fusion med Ingeniørhøjskolen i Esbjerg i 1995 Ca. 13.000 studerende Ca. 1600 ansatte (760 VIP årsværk) Basisforskningsmidler 230 mio. dkr. Tilskudsfinansieret/ekstern 188 mio.dkr. Omsætning 1,2 mia. dkr.

2 Opfinderloven Lov nr. 347 af 2. juni 1999 om opfindelser opfindelser gjort ved offentlige forskningsinstitutioner (i kraft 1. jan. 2000) Formål: - ”at sikre, at forskningsresultater frembragt ved hjælp af offentlige midler nyttiggøres for det danske samfund ved erhvervsmæssig udnyttelse” Omfatter universiteter, sektorforskningsinstitutioner og offentlige sygehuse

3 Opfinderloven Opfindelser gjort som led i ansættelsen ved en institution Opfindelser der kan patenteres eller registreres som brugsmodel Opfinder har pligt til at underrette institutionen uden ugrundet ophold Institutionen skal fatte beslutning om overtagelse inden 2 måneder Ønskes opfindelsen ikke overdraget, beholder opfinder alle rettigheder

4 Udnyttelse af opfindelser Hvis institutionen udnytter opfindelsen erhvervsmæssigt, har opfinder krav på ”rimeligt vederlag” Hvis opfinder udnytter opfindelsen erhvervsmæssigt, har institutionen krav på ”rimeligt vederlag” Institutionen kan modtage aktier som betaling Indtægter kan benyttes inden for institutionens formål

5 Myndighedernes tiltag for implementering af loven Bevilget ekstra penge til institutionerne Øremærket patenteringsomkostninger: Begrænsning kr. 150.000 per sag. Total bevilling kr. 38. mio. over 4 år. 2000 - 02: kun universiteter og universitetshospitaler 2002 - 04: også sektorforskningsinstitutioner

6 Myndighedernes tiltag for implementering af loven Oprettelse af 5 patentkonsortier: Bioteknologi/Fødevarer/Agroindustri Bioteknologi/Sundhed/Medicoteknik Energi/Miljø/Transport/Forsyning IT/Telekommunikation/Elektronik/Måleteknologi Produktionsteknologi/Materialer/Byggeri/forbrugsgoder - Total bevilling over 4 år kr. ca. 20. mio.

7 Det praktiske set-up ved AAU Patent- og kontraktudvalget Politisk organ Består af 6 VIP’ere Beslutter vedr. overtagelse af rettigheder til opfindelser Udstikker retningslinier på patent- og kontraktområdet - Patentpolitik - Vederlagsregler - Interessekonflikter - Bibeskæftigelse

8 Det praktiske set-up ved AAU Patent- og Kontraktenheden Administrativ enhed 3 medarbejdere Varetager de praktiske og administrative opgaver forbundet med - forberedelse af patentsager - overtagelse af rettigheder - kommercialisering - samarbejdsaftaler/licensaftaler m.v - intern og ekstern informationsformidling

9 Interne kompetencer ved AAU Patentadministrative evner Teknisk og kommerciel indsigt Juridiske Forhandlingsevner Kreativitet Serviceindstilling Engagement

10 Eksterne tjenesteydelser Nyhedsundersøgelser/patenterbarhedsvurdering Kommerciel vurdering/markedsundersøgelser Revisortjenester Patentbureauer til patentansøgninger Licenseringsvirksomheder til at finde licenstagere Technology Brokers Advokattjenester

11 Opfindelser – aktuelt i to situationer Forskning på basisforskningsmidler Samfinansierede projekter -Universitetet giver forhåndstilsagn om overtagelse -Fordeling af rettigheder er forhandlet på forhånd -Politik: AAU beholder rettighederne -Hvis overdragelse af patentrettigheder: mod vederlag

12 Fra underrettelse til patentsag ved AAU Underrettelse om opfindelse ”Peer Review” Nyhedsundersøgelse/patenterbarhedsvurdering Kommerciel vurdering/markedsundersøgelse Udvalget beslutter - inden for 2 måneder

13 AAU er rettighedshaver Hvis basisforskningsmidler: projektgruppe - Brainstorm - 1-100 medlemmer: patentmedarbejder og opfinder er nøglepersonerne - Mødes med jævne mellem rom - Aldrig mere end 6 uger - Mål: Udarbejde kommercialiseringsstrategi Den ”rigtige” konsulent kobles på sagen

14 AAU er rettighedshaver 2. Samifinansierede projekter: kommercialisering er fastsat på forhånd - Eksklusive/ikke-eksklusive licenser -Overdragelse/salg -Offentliggørelse -Udviklingsprojekter/produktmodning

15 Konsistorium Rektor Administration Teknisk - Naturvidenskabeligt Fakultet Samfunds - videnskabeligt Fakultet Humanistisk Fakultet Kommercialisering/vidensoverførsel Patent- og kontraktudvalget Patent- og kontraktenheden Netværkscenteret Peer review Projektgrupper

16 Kommercialiseringsmuligheder Licenser Overdragelse Opstart af nye virksomheder Offentliggørelse Udvikling af tidlig teknologi f. eks gennem kuvøseselskaber/fondskonstruktioner NB: Opfinder skal være involveret og engageret = team

17 Opfindelser ved AAU 15**2215Underrettelser totalt **) 1 opfindelse var ikke patenterbar 6 -- Ikke udvalgsbehandlet pt. 3812*Opfindere har beholdt rettighederne *) 4 var af privat karakter 5143AAU er rettighedshaver 200220012000 År

18 Opfindelser pr. institut Elektroniske systemer: 18 Energiteknik: 10 Bioteknologi6 Datalogi4 Produktion4 Bygningsteknik4 -Øvrige: Kemi, Kommunikation, Sprog/Kulturstudier, Maskinteknik, Sundhedsteknologi

19 Erfaringer Beskyttelse og kommercialisering Patentsystemet/jura og business ”talent” Kommercialisering er ingen lineær proces…..klokken går… Økonomiske gevinster eller blot gevinster? Netværk!


Download ppt "Aalborg Universitet I Aalborg i Nordjylland Stiftet 1974 Tre fakulteter: teknisk-naturvidenskab, samfundskundskab, humaniora Fusion med Ingeniørhøjskolen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google