Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

I.Nordiske asylnøgletal – april 2006 II.Nordiske tal for udsendelse af afviste asylansøgere – 2005.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "I.Nordiske asylnøgletal – april 2006 II.Nordiske tal for udsendelse af afviste asylansøgere – 2005."— Præsentationens transcript:

1 I.Nordiske asylnøgletal – april 2006 II.Nordiske tal for udsendelse af afviste asylansøgere – 2005.

2 Udviklingen i nøgletallene på asylområdet i de nordiske lande: Hvad viser de seneste tal? Diskussionsoplæg til mødet i Nordisk Udlændingeudvalg, den 3. – 4. maj 2006 (dagsordenspunkt 4)

3 Asylansøgertallet i de enkelte nordiske lande og de vestlige IGC-lande (minus Norden) i årene 1997 – 2005 samt for Norden jan. – mar. 2006 (angivet som gennemsnit pr. måned) Antal asylansøgere i hele 2006 (forventning): Danmark 2.000, Finland 3.500, Norge 5.500 og Sverige 19.500. I 2005 søgte 28.765 personer om asyl i Norden – svarende til 2.397 pr. måned. I de første tre måneder af 2006 var tallet 7.711 – svarende til 2.570 pr. måned, dvs. en stigning på ca. 7 % (det er dog kun i Sverige at der er tale om en stigning).

4 De otte største ansøgernationaliteter i de enkelte nordiske lande for 2005 Flere af de største ansøgernationaliteter er identiske landene imellem De otte største ansøgernationaliteter i Norden udgør 53 % - 65 % af alle ansøgere For de vestlige IGC-lande (minus Norden) er de otte største ansøgernationaliteter som følger: Serbien og Montenegro (9%), Rusland (6%), Tyrkiet (6%), Congo (4%), Irak (4%), Iran (3%) Nigeria (3%) og Kina (3%)

5 Irak Bemærkninger: Blandt de største indrejse- nationaliteter Stabil udvikling i de seneste måneder, undtagen Sverige.

6 Serbien og Montenegro Bemærkninger: Samlet største indrejsenationalitet i Norden Heraf udgør asylansøgere fra Kosovo i 2005 (i procent): Danmark: 37 %., Sverige: ca. 40 %, Norge ca. 45 % og Finland: 90 % Generelt mange romaer fra Kosovo.

7 Rusland Heraf udgør asylansøgere fra Tjetjenien (i procent) 2005: Danmark: 66 %, Norge: 64%, Sverige: 10 %, Finland: ca. 10 %

8 Somalia

9 Tema 1: SNG-landene (angivet som gennemsnit pr. måned) Note: SNG-landene er de tidligere Sovjet-stater, excl. Baltikum (også kaldet CIS-landene)

10 Tema 2: Afrika (angivet som gennemsnit pr. måned)

11 Tema 3: Udvalgte dele af Balkan (Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Makedonien samt Serbien og Montenegro) (angivet som gennemsnit pr. måned)

12 Asylmodtak / indkvarterede asylansøgere pr. 1. april 2006 Danmark:Ca. 2.400 indkvarterede - heraf ca. 1.400 i udsendelsesposition Finland: Ca. 1.650 heraf ca. 250 i udsendelsesfasen Norge:ca. 8.800 i asylsystemet – ca. 1.700 er klar til ”uttransportering” Sverige:ca. 34.700 i asylsystemet, heraf ca. 13.800 i udsendelsesfasen Note: Udsendelsesposition/effektuerbare betyder, at den pågældende har fået endeligt afslag på asyl mv. og dermed pålæg om at udrejse af landet.

13 Udvalgte asylansøgertal for de baltiske lande Estland: I 2005 var de største ansøgernationaliteter Rusland og Irak. I 2006 er der kommet 1 ansøgning fra Nigeria og 1 fra Cameroun. Letland: I 2005 var de største ansøgernationaliteter Somalia og Irak. I 2006 er Rusland indtil videre den største nationalitet. Bemærkninger: Litauen: I 2005 var de største ansøgernationaliteter Rusland og Afghanistan. Det samme gør sig gældende for 2006 indtil videre.

14 Nordiske nøgletal for udsendelse af afviste asylansøgere Oplæg til orientering til mødet i Nordisk Udlændingeudvalg, den 3. – 4. maj 2006 (dagsordenspunkt 12)

15 Beholdningsstatistikker (asylansøgere med endeligt afslag, i udsendelsesposition) Land1. Registeroplysninger2. Oplysningerne beror på et skøn3. I udsendelsesposition pr. 31. december 2005 (1+2). DanmarkKilde: Rigspolitiets statistikker Opgøres fra Udlændingeregisteret som antal indkvarterede asylansøgere med endeligt afslag (dvs. personerne har ikke en verserende asylsag eller sag om humanitær opholdstilladelse). Tallet er uden Dublin-sager mv. og forsvundne. 1.468 FinlandTal for alle indkvarterede asylansøgere fra Arbejdsministeriet UVI skønner, på baggrund af tallet fra Arbejdsministeriet, antallet af indkvarterede Asylansøgere, der har fået endeligt afslag og skal udrejse. Skønnet er uden Dublin/afviste til sikre 3. lande. Forsvundne fratrækkes. 250? NorgeKilde: DUF og politiets register (F-trans) Opgør personer i mottak med effektuerbare vedtak (klar til uttransportering): ikke påklagede afslag i 1. instans, afslag i 2. instans (ikke påklaget til omgørelse) samt afslag på omgørelse. Forsvundne kan ikke opgøres og fratrækkes. Dublin kan udskilles. 1.703 SverigeKilder: Migrationsverket (for personer der ønsker at udrejse frivilligt) og Rikspolitiet (for personer der skal udsendes tvangsmæssigt (Verkställa). Dublin kan ikke udskilles. Migrationsverket og politiet fratrækker et skønnet tal for Dublin og forsvindinger 15.049

16 Afviste asylansøgere i udsendelsesposition – de 10 største nationaliteter pr. 31. december 2005 DanmarkFinlandNorgeSverige Total1.468Total 250?Total1.703Total15.049 Heraf Irak586 Rusland192Irak4.027 Serbien - M.*388 Serbia – M.*189Statsløs1.600 Statsløse p. 88 Irak155Serbien – M.*1.283 Somalia75 Somalia146Somalia903 Iran64 Ethiopien136Afghanistan649 Afghanistan27 Iran130Azerbajdzjan614 Bosnien-H.21 Statsløs121Rusland585 Syrien19 Afghanistan96Iran514 Statsløs18 Usbekistan40Libanon360 Azerbajdzjan17 Algeriet39Mongoliet276 * Tallet for Serbien og Montenegro inkluderer personer fra Kosovo: 309 personer i Danmark, 26 pct. i Norge. Tallet ikke kendt for Sverige.

17 Asylansøgere med endeligt afslag udrejst mv. fra udsendelsesposition Land1. Registeroplysninger2. Oplysninger beror på et skønUdrejste mv. i 2005 (1. + 2.) Forsvundet mv. Frivillig udrejse Udsendt (tvang) I altForsvundet mv. Frivillig udrejse Udsendt (tvang) I altForsvundet mv. Frivillig udrejse Udsendt (tvang) I alt Danmark*Rigspolitiet: ”skønnet udrejst” Rigspolitiet : ” selv udrejst og påset udrejst”. Rigspolitiet: ”ledsaget udrejst” 7834601711.414 Finland**Forsvin- dinger kan ikke opgøres? Politiet:fri- villigt og assisteret IOM Politiet: ”Eskor- teret” (tvang) Norge*Forsvin- dinger kan ikke opgøres foreløbig Politiet (F- trans) og IOM: Udrejste med IOM Politiet (F-Trans) Uledsagede, delvist led- sagede og led- sagede. 557****1.0881.645 Sverige***Migrations verket: frivillig tilbage- venden. Rikspolitiet: Verk- ställa (tvang). Migrations - verket skønner. 6.896*****6.896 * For Danmark og Norge er tallet uden Dublin og udrejste til sikkert 3. land. ** For Finland kan Dublin og udrejste til sikkert 3. land udskilles fra 2006. *** For Sverige kan Dublin og udrejste til sikkert 3. land fratrækkes på baggrund af et skøn. **** Inkluderer dog også 26 personer der ikke er asylansøgere ***** Indeholder ca. 15 – 20% Dublin-sager Tal for forsvundne og tvangsmæssigt udsendte foreligger ikke endnu. Tal for Finland foreligger endnu ikke

18 Afviste asylansøgere udrejst mv. fra udsendelsesposition – de 10 største nationaliteter i 2005 DanmarkFinlandNorge*Sverige Total1.414Total 1.645Total6.896** Heraf Serbien - M.***336 Serbien - M.***354Serbien - M.***1.029 Irak260 Rusland141Irak460 Afghanistan171 Bosnien - H.87Azerbajdzjan394 Statsløse p.72 Nigeria63Rusland476 Bosnien - H.62 Iran53Bulgarien552 Makedonien50 Afghanistan47Bosnien - H.310 Iran37 Libyen47Tyrkiet226 Armenien32 Irak42Syrien141 Nigeria27 Makedonien34Statsløs194 Albanien25 Algeriet33Belarus205 Note: Visse nationaliteter er det for tiden ikke muligt at tvangsudsende. I det omfang der indgår personer fra disse lande i tallene vedrørende udrejse/udsendelse er der tale om personer der er forsvundet mv. eller udrejst frivilligt. * Tal for Norge indeholder 26 personer der ikke er asylansøgere. ** Tallene for Sverige indeholder ca. 15 – 20 pct. Dublinsager. ***Tallene for Serbien – Montenegro inkluderer personer fra Kosovo: 36 i Norge, 72 i Danmark. Tallet ikke kendt for Sverige.


Download ppt "I.Nordiske asylnøgletal – april 2006 II.Nordiske tal for udsendelse af afviste asylansøgere – 2005."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google