Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

” Samarbejde i snitfladen” - Ældreudvalgets møde 4. maj 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "” Samarbejde i snitfladen” - Ældreudvalgets møde 4. maj 2010."— Præsentationens transcript:

1 ” Samarbejde i snitfladen” - Ældreudvalgets møde 4. maj 2010

2 Behandlingskæden Raske gamle i eget hjem Syge gamle i eget hjem Indlæggelse på hospital Udskrivelse fra hospital Opfølgning i hjemmet Før institution

3 +70-åriges forbrug af hospitaler

4 Hvor mange venter på at komme hjem?

5

6

7 Hvad ved vi om forebyggelige indlæggelser?* 20082009Ændring fra 2008 til 2009 Stigning i % for Høje Taastrup kommune Antal medicinske indlæggelser pr. år 8.0908.780+790+ 9,8% Antal medicinske indlæggelser pr. år blandt + 65 årige 2.5512.854+303 33% af alle indlagte er + 65 år Heraf forebyggelige indlæggelser blandt +65 årige 314301-13 45% af alle forebyggelige indlagte er + 65 år Heraf forebyggelige genindlæggelser blandt +65 årige 5635-21 65% af alle forebyggelige genindlagte er + 65 år *Kilde: Region Hovedstaden Ledelsesoverblik

8 Hvor går det galt? 57 havde lungebetændelse, 54 væskemangel, 56 blærebetændelse, 24 forstoppelse, 12 blodmangel, 80 brud, 15 mave/tarm betændelse, 3 tryksår, I alt 301 ”unødvendige indlæggelser i 2009

9 Hvad siger borgere i Høje Taastrup om indsatsen?* I en brugerundersøgelse fra april 2010 har 122 (38%) af de adspurgte 321 modtagere af hjemmepleje været indlagt indenfor det sidste år. Heraf siger: –93% at de er tilfredse med hjælpen i forbindelse med indlæggelse/udskrivning –60% fik mere hjælp ved hjemkomsten end ved indlæggelsen –92 % synes de fik den aftalte hjælp –55 % fik medicin med hjem fra hospitalet så de kunne klare sig de første par dage (2-4 dage) –53% har oplevet af kommunen og hospital har samarbejdet –35 % har oplevet, at kommune og borgerens egen læge har samarbejdet *Kilde: Inhouse Consulting, april 2010

10 Opfølgende besøg til halvdelen af indlagte +78-årige 1 UGE (166 borgere) FÆLLES besøg i hjemmet ved egen læge og hjemmesygeplejerske Struktureret gennemgang af medicinsk behandling, sygehusets behandlingsplan og hjælpeforanstaltninger (ca. 1 time). Sær-honorar til praktiserende læger 4 UGER (129 borgere) Besøg i hjemmet eller konsultation i praksis ved ALENE egen læge Hjemmesygeplejen deltager ad hoc Struktureret opfølgning, konsultation eller sygebesøg. Alm. Honorar 8 UGER (119 borgere) Som 4 ugers besøg

11 Resultater Flere patienterne oplever egen læge er virkelig godt orienteret om deres situation (42% vs. 18%) Egen læge får et bedre overblik over patientens medicinske behandling Der bliver fulgt bedre op på anbefalingerne i epikrisen Større overensstemmelse mellem læge og patient vedr. medicineringen Risikoen for genindlæggelser reduceres

12 Reduktion i antal af genindlæggelser inden for 26 uger blev reduceret med 23%. Primært de kortvarige indlæggelser

13 Opfølgende hjemmebesøg synes at bidrage til at forbedre patientbehandlingen til: Borgere med –stort funktionstab i forbindelse med indlæggelsen –med mange genindlæggelser –med kroniske eller alvorlige sygdomme –et langt indlæggelsesforløb

14 Opsamling Jo der er fortsat en række udfordringer, men også muligheder…. –Især i snitfladerne mellem sundhedsvæsenets tre hovedaktører; kommuner, hospitaler og praktiserende læger –Vi står overfor nogle alvorlige udfordringer…. Den offentlige sektor på skrump!

15 Hvis borgeren er stafetten… Så målret samarbejdet – tak!…


Download ppt "” Samarbejde i snitfladen” - Ældreudvalgets møde 4. maj 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google