Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Afprøvning og dokumentation af Åben Dialog som metode

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Afprøvning og dokumentation af Åben Dialog som metode"— Præsentationens transcript:

1 Afprøvning og dokumentation af Åben Dialog som metode

2 Baggrund Psykiatriudvalget har i deres rapport blandt andet fokus på Åben Dialog KL og Socialministeriet havde fokus på Åben Dialog 19 M puljen sætter fokus på afprøvning af dokumenterede metoder. Kommuner spørges om hvilke metoder de gerne vil arbejde med, og Social Færdighedstræning og Åben Dialog valgtes SFT er allerede dokumenteret og evidensbaseret i mange sammenhænge. Der gennemføres RCT studie af SFT. Det blev ikke vurderet at Åben Dialog som metode var klar til RCT. I stedet gennemføres en anden form for analyse ”Contribution analysis”

3 Målgruppe for Åben Dialog i projektet

4 Deltagende kommuner Fem kommuner deltager i projektet Frederiksberg Ballerup Fåborg-midtfyn Herning Aarhus Derudover er der etableret samarbejde med psykiatrien og andre relevante samarbejdspartnere (fx beskæftigelsesområdet)

5 Åben Dialog som metode Åben Dialog levede i udgangspunktet ikke op til Socialstyrelsens krav og ønsker til en metode: Der var ikke en klar metodebeskrivelse – i hvert fald på dansk Der manglede fidelitetsskema og fidelitetskrav Der manglede en manual Der manglede en kort målrettet uddannelse af medarbejdere Der var lavet studier af Åben Dialog i forhold til effekten heraf, men ikke mange og ikke store

6 Udarbejdelse af manual
Formålet med manualen: Fælles forståelse af hvad et ÅD forløb (netværksmøde mv.) omfatter Fælles forståelse af processen i de enkelte faser Brug af manualen Hjælp til nye medarbejdere Støtte for mere erfarne medarbejdere Udarbejdelse af manualen Workshop med centrale personer der har arbejdet med Åben Dialog Litteraturstudie Justering af manualen i den indledende projektfase

7 Manual for Åben Dialog Består af to dele: Om metoden Manual Selve manualen præsenterer et forløb i 5 faser, fra opstart over netværkskortlægning, planlægning og afholdelse af netværksmøde til afslutning Hver fase indledes med en forklaring i forhold til hvad formålet er.

8 Indhold i manual for ÅD

9 ÅD manual

10 Evaluering af Åben Dialog

11 Kompetenceudvikling Tilrettelæggelse af at korterevarende uddannelsesforløb der sikrer at medarbejderne har de kompetencer der er nødvendige for at planlægge og gennemføre netværksmødet jf. manualen Beskrivelse af hvordan medarbejderne er blevet opkvalificerede, herunder hvad der er arbejdet med og hvordan Certificering af medarbejderne i foråret Viser at man kan gennemføre Åben Dialog netværksmøde med fidelitet (som beskrevet)

12 Evaluering af Åben Dialog
Effekten undersøges ved at: måle trivsel og recovery før og efter forløbet, samt ved hjælp af registertræk (indlæggelse, støttebehov mv) Casestudie af 10 borgere der har været gennem forløb, hvor der inddrages interview med borgere, netværksdeltagere mv. Derudover anvendes observation (video) Audit på 2-3 cases, hvor det undersøges effekten undersøges, hvor et auditpanel vurderer om eventuelle effekter skyldes Åben Dialog eller evt. andre faktorer Derudover tillempet kontrolgruppe Implementeringsevaluering: Har fokus på om der er gennemført Åben Dialog med fidelitet Konteksten for indsatsen evalueres (organisation, ledelse, kompetencer) Økonomiske konsekvenser Økonomiske omkostninger i forhold til implementeringen og driften af Åben Dialog

13 Indsatsteori for Åben Dialog

14 Tidsplan September 2014 – Opstart af netværksmøder Primo 2016 – midtvejsrapport Primo 2017 – Endelig afrapportering Manual og yderligere information:


Download ppt "Afprøvning og dokumentation af Åben Dialog som metode"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google