Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Landsforeningen for ansatte Sunhedsfremmende Forebyggende hjemmebesøg. Sufo`s anbefalinger: SUFO.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Landsforeningen for ansatte Sunhedsfremmende Forebyggende hjemmebesøg. Sufo`s anbefalinger: SUFO."— Præsentationens transcript:

1 Landsforeningen for ansatte Sunhedsfremmende Forebyggende hjemmebesøg. Sufo`s anbefalinger: SUFO

2 Henvendelsesformen: Bestyrelsen anbefaler: Som minimum brev med dato og tid til alle nye borgere. Telefonkontakt anbefales til borgere, der aldrig har reageret på brevtilbud. Direkte henvendelses form kan med fordel suppleres med gruppetilbud. (f.eks. Tema arrangement omkring forebyggende hjemmebesøg til alle nye og kommende 75 årige.) SUFO

3 Organisering: For at få den bedste koordinering med øvrige tilbud i kommunen anbefales der at forebyggende hjemmebesøgere kontinuerligt repræsenteres i tværfagligt møder. Det anbefales at forebyggende hjemmebesøgere er organiseret som en selvstændig funktion. SUFO

4 Personalet: Det anbefales at forebyggende hjemmebesøgere er uddannet med en mellemlang uddannelse med solid erfaring fra gerontologien. Og har eller får suppleret faglighed med sundhedsfremme og forebyggelse på diplom niveau. SUFO

5 Dokumentation: Det anbefales at hvert besøg dokumenteres med de ydelser, der er givet i form af vejledning, rådgivning og anbefalinger m.h.p. opfølgning ved næste besøg. Det er vigtigt at samtykke dokumenteres. SUFO

6 Oplysning om tilbuddet forebyggende hjemmebesøg: Se SUFO´s hjemmeside, Ide`katalog. www.sufo.dk SUFO

7 Målgruppe: Det anbefales at tilbyde besøg en`gang til alle borgere enten som gruppe eller individuelt besøg, når de bliver pensioneret som introduktion til tilbuddet. Til alle borgere der er over 75 år, som kan indgå i en realistisk samtale om egen situation, hvor borgeren ønsker det. Til alle etniske minoriteter fra 60 år suppleret med introduktion om besøget i klubber og væresteder. Er borgeren under socialpsykiatrien med hjemmebesøg, kan der vurderes individuelt, om der er behov for kontinuerligt forebyggende hjemmebesøg. Eller tilbydes med længere interval evt. sammen med et personale fra denne forvaltning. SUFO

8 Indsatsområder med henvisninger fra øvrige kolleger: Med henblik på forebyggelse anbefales at tilbyde forebyggende hjemmebesøg ved borgere, der har været udsat for: Tyveri, fald, vægttab, nyopstået livsstilssygdom, brand og ændring i bo situation. Herudover anbefales tilbud om forebyggende besøg til efterladte og pårørende til kronisk syge/demente. SUFO

9 Sufo s` Anbefalinger Henvisningsform Organisering Personalet Dokumentation Oplysning om tilbuddet forebyggende hjemmebesøg Målgruppe Indsatsområder med henvisninger fra øvrige kollegaer SUFO


Download ppt "Landsforeningen for ansatte Sunhedsfremmende Forebyggende hjemmebesøg. Sufo`s anbefalinger: SUFO."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google