Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det kan personalet gøre Overholde sikre arbejdsrutiner Overholde de procedurerelaterede retningslinier, dvs. beskytte sig mod udsættelse for blod - uanset.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det kan personalet gøre Overholde sikre arbejdsrutiner Overholde de procedurerelaterede retningslinier, dvs. beskytte sig mod udsættelse for blod - uanset."— Præsentationens transcript:

1 Det kan personalet gøre Overholde sikre arbejdsrutiner Overholde de procedurerelaterede retningslinier, dvs. beskytte sig mod udsættelse for blod - uanset hvem patienten er. Anmelde stikuheld til arbejdsmiljørepræsentanten Kontakte sikkerhedsgruppen og ledelsen hvis de konstaterer problemer med sikkerheden. Forebyggelse Stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse

2 Kritisk gennemgang af indretning Er personlige værnemidler (handsker m.m.) let tilgængelige? Er der gode kanylebokse, der hvor de skal bruges og kan de flyttes med hen til patienten? Er der klare retningslinier for tømning? Har operationsstuen borde e.l., som kan fungere som sikre zoner under operationer ? Forebyggelse En opgave for arbejdsmiljørepræsentanter og ledelsen Stikboksen.dk - et ressourcested om stikuheld på sygehuse

3 Kritisk gennemgang af procedurer og instrumenter Findes der procedurer eller arbejdsrutiner der indebærer særlig risiko for stikuheld Kan de erstattes af mere sikre? Bruger I instrumenter, der særlig hyppig forårsager stikuheld. Bør de erstattes af andre og mere sikre instrumenter? Forebyggelse En opgave for arbejdsmiljørepræsentanter og ledelsen Stikboksen.dk - et ressourcested om stikskader på sygehuse

4 Vaccination og retningslinier Vaccination Sørg for tilbud om hepatitis B vaccination til personalegrupper som sundhedsstyrelsen anbefaler skal vaccineres. Retningslinier Sørg for at der er klare og let tilgængelige retnings- linier for håndtering af stikuheld og anden udsættelse for smittefarligt materiale. Forebyggelse Opgaver for arbejdsmiljørepræsentanter og ledelsen Stikboksen.dk - et ressourcested om stikskader på sygehuse

5 Undervisning og information Undervisning På introduktionskurser Til nyansatte og studerende i afdelingen Intern undervisning i afdelingen Evt. e-learning program Information Indlæg i personaleblade Løbende information om anmeldte uheld og forslag til forebyggelse. Forebyggelse Stikboksen.dk - et ressourcested om stikskader på sygehuse Opgaver for arbejdsmiljørepræsentanter og ledelsen

6 Brug anmeldelserne i praksis Kan der laves ændringer som forebygger lignende uheld ? Skal stikuheld være genstand for en APV? Stikboksen.dk - et ressourcested om stikskader på sygehuse Forebyggelse

7 Eksempler på forebyggende indsatser Oplysningskampagner Udarbejdelse af undervisningsmateriale Evaluering af nye instrumenter og arbejdsrutiner Dyberegående analyser af stikuheld i form af »Spørgeskemaundersøgelser »Interviews »Observationsstudier Forebyggelse Stikboksen.dk - et ressourcested om stikskader på sygehuse

8 Hepatitis B vaccination forud for eksposition Sundhedsstyrelsen anbefaler profylaktisk vaccination til følgende grupper af sundhedspersonale: Læger, især læger der går ind i kirurgisk speciale Jordemødre Patologer og kapelassistenter Tandlæger og andet klinikpersonale der jævnlig behandler personer i højrisikogrupper Bioanalytikere, der skønnes at have væsentlig risiko for uheld med mulig udsættelse for hepatitis B Andet personale der har væsentlig risiko for smitteoverførsel og stiklæsioner. Der vaccineres dag 0 og efter 1 og 6 måneder. (Sundhedsstyrelsen 2002) Forebyggelse Stikboksen.dk - et ressourcested om stikskader på sygehuse


Download ppt "Det kan personalet gøre Overholde sikre arbejdsrutiner Overholde de procedurerelaterede retningslinier, dvs. beskytte sig mod udsættelse for blod - uanset."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google