Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Copyright © E-TL - Test og Teknikgruppemøde 9. Februar 2007.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Copyright © E-TL - Test og Teknikgruppemøde 9. Februar 2007."— Præsentationens transcript:

1 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Copyright © E-TL - Test og Teknikgruppemøde 9. Februar 2007

2 D E V O T E A M C O N S U L T I N G - C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Copyright © 2 Dagsorden  Velkomst og arbejdsform  Status på test (CSC)  Brug af Digital signatur (CSC)  Vedhæftelse og signering af Dokumenter (CSC)  Præsentationsservices (Stylesheets, WSRP) (CSC)  Brug af tagget "Information der ikke prøves” (HHJ)  Brugerformularnotat (HHJ)  Svartids-forventninger ved asynkron kommunikation (HHJ)  Tilmeldte system system-brugere (HHJ)  Ønsket om simulator (HHJ)  Ønsker til emner for kommende møder (HHJ)

3 D E V O T E A M C O N S U L T I N G - C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Copyright © 3 Arbejdsform for Test og Teknikgruppe  Alle kan foreslå emner der skal behandles -Hvis emnet kan vente, behandler vi det på næste planlagte TT-møde -Alternativt indkaldes til nyt TT-møde  Alle bliver inviteret til at deltage  Deltagelse er frivillig og afhænger af egen interesse i emnet -Vi afholder møder så ofte som det er nødvendigt  På TT-møderne informerer vi om beslutninger, der er taget eller overvejelser vi gør -Beslutningerne kan diskuteres på mødet -Der tages referat -Større feedback skal komme skriftligt  Vi forventer ikke skriftlige svar før efter mødet

4 D E V O T E A M C O N S U L T I N G - C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Copyright © 4 Information der ikke prøves  Information, der ikke indgår i tinglysningens begrebsmodel skal indeholde oplysning om -at underskriveren er gjort opmærksom på, at de pågældende oplysninger ikke vil blive undergivet tinglysningsprøvelse  og dermed ikke er undergivet den særlige bevissikring, der ligger i tinglysning -at parterne er bekendt med, at informationen vil blive offentliggjort.  Elementet defineres som Base64 og kan derfor indeholde -XML-dokument -PDF-dokument -Billeder -Tekst -…  E-TL vil sætte grænse for, hvad der må vedhæftes og størrelsen på det vedhæftede  Vi forventer at elementet bruges til at vedhæfte yderligere metadata til anmeldelsen -Metadata f.eks. Aftalt indenfor industriområde -Sendes med i XML-dokumentet når der forespørges på anmeldelsen  E-TL portalen vil f.eks. indeholde information om ”anmeldelsen indeholder information der er markeret til at det ikke skal indgå i prøvelsen” -Ved klik på et link vises informationen (Der kan være mere eller mindre forståelig for modtageren)

5 D E V O T E A M C O N S U L T I N G - C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Copyright © 5 Svartider ved asynkron kommunikation  Mange eksterne parter -Anmelder -Til prøvelsen (Princip om netværksdata) -Kommunikation er asynkron  E-TL har ingen direkte kontrol over alle områder vedr. svartiden  Realistiske forventninger til svartider -Både e-TL portal-brugere og system system-brugere  Anbefaling -Bekræftelse vises med det samme  Løbenummer, dato, forventet behandlingstid -Resultatet vises i ”mine tinglysninger”  Eller hvad I kalder det i Jeres system -Hvis behandlingstiden forventes mindre end f.eks. 3 sek., vises bekræftelsen ikke men resultatet vises  Svartiderne vil være acceptable til at alt behandles i en arbejdsgang

6 D E V O T E A M C O N S U L T I N G - C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Copyright © 6 Brugerformular  Formål -reducere antallet af anmeldelser, der udtages til manuel behandling  Gøres ved -tinglysningsretten forud godkender standardtekster/-vilkår og andet der ikke er muligt at strukturere, så en computer kan prøve dem automatisk.  Giver mulighed for, at en anmelder kan have egne faste og forud godkendte informationer lagret i tinglysningssystemet.  Tinglysningsretten skal godkende brugerformularen og efter godkendelsen kan anmelderen tinglyse tilsvarende dokumenter, ved at henvise til den godkendte brugerformular. -Tinglysningsmotoren vil i det tilfælde ikke prøve de informationer, der allerede er godkendt i brugerformularen.  Der forventes et ganske betydeligt antal brugerformularer.

7 D E V O T E A M C O N S U L T I N G - C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Copyright © 7 Opbygning af brugerformluar  Et XML-dokument  Fast information -Indeholder de godkendte informationer, der er fælles for alle de dokumenter, der tinglyses på baggrund af brugerformularen -Alene information, der indgår i tinglysningens begrebsmodel -Informationen skal derfor være opmærket med XML-tags, der er defineret i tinglysningens XML-schema.  Variabel information -Indeholder de informationer, der varierer indenfor de dokumenter, der tinglyses på baggrund af brugerformularen. -Indeholde alle de informationer, som udover den faste information, kan indgå i tinglysningsdokumentet og er relevant for tinglysningsrettens prøvelse. -den variable information er alene information, der indgår i tinglysningens begrebsmodel -angiver den variable informationen ved at inkludere de relevante tags fra tinglysningens XML-schema  Information, der ikke er relevant for tinglysningsrettens prøvelse placeres i XML- tag’et. -Det er nødvendigt at inkludere XML-tag’et i tilladte variable informationer i brugerformularen Variabel information (tomme XML-tags) Fast information (Udfyldte XML-tags) Brugerformular

8 D E V O T E A M C O N S U L T I N G - C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Copyright © 8 Processen for brugerformular  En brugerformular sendes ind som et XML-dokument til tinglysningsretten via et webservice-kald.  Brugerformularen skal være signeret af ejeren af brugerformularen.  En brugerformular kan, når den først er offentliggjort, bruges af enhver, medmindre ejeren har bestemt andet -kan være begrænset til en eller enkelte brugere – angivet ved disses cvr-numre.  Når e-TL modtager brugerformularen, -udtager e-TL den til manuel behandling -sender den til en sagsbehandler, der er angivet til at kunne godkende brugerformularer. -Sagsbehandleren kan enten godkende eller afvise brugerformularen.  En afvisning meddeles til anmelderen via en besked.  En godkendt brugerformular tildeles et unikt nummer, som sendes retur til anmelderen og brugerformularen lagres i e-TL e-TL Institut Variabel information (Tomme XML-tags) Fast information (Udfyldte XML-tags) Brugerformula r ID=12 Variabel information (Tomme XML-tags) Fast information (Udfyldte XML-tags) Brugerformula r ID=12

9 D E V O T E A M C O N S U L T I N G - C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Copyright © 9 Anmeldelse på baggrund af en brugerformular  Når en anmelder anmelder på baggrund af brugerformularen, -sender alene de variable informationer sammen med identifikationen af den brugerformular, han ønsker at anvende -Alle informationer, der er defineret som variable, skal sendes med, -hvis man ikke ønsker at udfylde en sådan variabel information, lader man indholdet i det pågældende XML-tag være tomt.  Når E-TL modtager anmeldelsen, -gemmer den hele anmeldelsen, -den checker, at det alene er de tilladte variable informationer der er til stede, hvis dette ikke er tilfældet afvises anmeldelsen. e-TL Institut Variabel information Anmeldelse Lorem qui bla feuisim zzriliquat. Duipsum sustrud tat. Iriustrud tatinci llandre el do lorper sit il ulla feum niatie tinciduis adi- am, quatisi. Vedhæftet dok. Fast information ID=12 Variabel information Anmeldelse Lorem qui bla feuisim zzriliquat. Duipsum sustrud tat. Iriustrud tatinci llandre el do lorper sit il ulla feum niatie tinciduis adi- am, quatisi. Vedhæftet dok. ID=12

10 D E V O T E A M C O N S U L T I N G - C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Copyright © 10 Prøvelse af anmeldelsen  e-TL kombinere de faste informationer fra brugerformularen med de variable informationer fra anmeldelsen -derved fremkommer et næsten normalt tinglysningsdokument. -Eneste forskel i forhold til et normalt tinglysningsdokument er  markeringen af hvilke informationer, der allerede er godkendt gennem brugerformularens faste informationer -skal derfor ikke medføre manuel behandling eller yderligere maskinel prøvelse.  e-TL kan fungere som det officielle opbevaringssted for brugerformularer, -Betyde, at de enkelte virksomheder ikke skal opbevare redundante kopier af en brugerformular der ligger i e-TL. -e-TL stiller webservices til rådighed, der gør det muligt at forespørge på indholdet i en brugerformular.

11 D E V O T E A M C O N S U L T I N G - C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Copyright © 11 Anvendelse af flere brugerformularer  Det er muligt at kombinere information fra allerede godkendte brugerformularer til en ny brugerformular  Gøres ved, at man ved anmeldelsen af en ny brugerformular peger på dele af en eksisterende godkendt brugerformular. -Disse informationer kombineres derved til den nye brugeformular, der skal godkendes af Tinglysningsretten.  F.eks. kan realkreditinstitutterne bliver enige om nogle særlige vilkår/- bestemmelser, der gælder for hele sektoren, -disse bliver registeret og godkendt i en brugerformular. -De enkelte realkreditinstitutter kan registrere egen brugerformular,  der indeholder den fælles brugerformular  samt de yderligere særlige vilkår/-bestemmelser, der skal gælde for dette realkreditinstituts pantebreve.  Kun muligt at tilføje yderligere faste informationer -ikke muligt at fravælge de faste informationer, der allerede er godkendt i den eksisterende brugerformular  Det er ikke muligt at pege på flere brugerformularer i en anmeldelse.

12 D E V O T E A M C O N S U L T I N G - C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Copyright © 12 Brugerformular via portalen  Det er muligt at oprette en brugerformular via portalen  Det er muligt at anvende en brugerformular til udfyldelse af en anmeldelse fra portalen.  Tinglysningsretten vil på forhånd have oprettet standard-brugerformularer som en bruger af portalen kan vælge at anvende. -Der vil være tale om de mest almindelige pantebrevstyper gældende for fast ejendom, bil, person og andelsbolig.  Der vil være oprettet vilkårskasser, som kan anvendes som byggedele til oprettelse af en ny anmeldelse. -Det kan f.eks. være standardvilkår om betaling og rente.

13 D E V O T E A M C O N S U L T I N G - C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Copyright © 13 Tilmeldte System System-brugere  Listen er blevet sendt ud  Er der nogle kommentarer?

14 D E V O T E A M C O N S U L T I N G - C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Copyright © 14 Ønsket om simulator  Der er udtrykt ønske om, at e-TL udvikler en simulator  Vi skal forstå -Hvorfor man ønsker at e-TL skal udvikle den?  Den bliver generisk  Tilpasninger skal koordineres med alle interessenter  Den indeholder ikke tinglysningsfunktionalitet -For så er det ikke en simulator men funktionalitet til e-TL  Normalt laver man selv sine stub  En del af testen af E-TL er at kunne sende og modtage beskeder -Hvad skal en simulator kunne?  Send krav til os

15 D E V O T E A M C O N S U L T I N G - C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Copyright © 15 Forslag til emner til næste TT-møde  Betalinger  Opbygning af portalen (1,5 timers demo og diskussion) -Overvej hvordan I skal repræsenteres på dette møde

16 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Copyright © Andet?

17 D E V O T E A M C O N S U L T I N G - C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Copyright © 17 Kontakt © Devoteam Consulting A/S Kopiering og distribution kun tilladt efter aftale med Devoteam Consulting. BELGIEN DANMARK DEN TJEKKISKE REPUBLIK FORENEDE ARABISKE EMIRATER FRANKRIG HOLLAND MAROKKO NORGE POLEN SAUDIARABIEN SCHWEIZ SPANIEN STORBRITANNIEN SVERIGE ØSTRIG Kontakt Person: Telefon:+45 E-mail:@devoteam.dk Adresse: Devoteam Consulting A/S Tuborg Parkvej 10 2900 Hellerup + 45 3945 0700 www.devoteam.dk Dokument ID:# Forfatter: Dato:13-12-2014

18 D E V O T E A M C O N S U L T I N G - C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Copyright © 18 RGB Colour Codes for PowerPoint 43.82.129 62.109.149 102.102.102 2.144.2152.0.41255.159.0 255.255.255 221.221.221 Primary Colours Devoteam’ official PowerPoint colours. Use for all presentation purposes Secondary Colours Use only very limited. Best used for drawing attention to important text/objects


Download ppt "C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Copyright © E-TL - Test og Teknikgruppemøde 9. Februar 2007."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google