Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Side 1 © 2008 Zapera.com A/S – Ryesgade 3A, 1.tv. – 2200 København N - Tel 70 27 22 24 – Fax 70 27 22 25 – Enhver offentliggørelse af disse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Side 1 © 2008 Zapera.com A/S – Ryesgade 3A, 1.tv. – 2200 København N - Tel 70 27 22 24 – Fax 70 27 22 25 – Enhver offentliggørelse af disse."— Præsentationens transcript:

1 Side 1 © 2008 Zapera.com A/S – Ryesgade 3A, 1.tv. – 2200 København N - Tel 70 27 22 24 – Fax 70 27 22 25 – info@zapera.com Enhver offentliggørelse af disse resultater skal ske med tydelig kildehenvisning til Zapera.com A/S Summary med grafer og kommentarer. En borgerundersøgelse omkring den nye bydel ’Musicon’ i Roskilde Kommune.

2 Side 2 © 2008 Zapera.com A/S – Ryesgade 3A, 1.tv. – 2200 København N - Tel 70 27 22 24 – Fax 70 27 22 25 – info@zapera.com Enhver offentliggørelse af disse resultater skal ske med tydelig kildehenvisning til Zapera.com A/S I november-december måned 2008 har Roskilde Kommune gennemført en borgerundersøgelse omfattende de nye tiltag i bydelen Musicon. I undersøgelsen er der indsamlet data på følgende måder: Borgerne i Roskilde Kommunes borgerpanel er blevet spurgt Der har været indsamlet data via kommunens hjemmeside Projektet Musicon har uddelt spørgeskemaer i kommunen til dataindsamling Undersøgelsen er gennemført fordi kommunen ønsker at undersøge kendskabet og holdningerne til Musicon projektet, samt at undersøge, hvad borgernes holdning er til fremtidige aktiviteter for området: Hvad er den overordnede holdning til projektet hos borgerne? Er projektet en god ide for Roskilde Kommune? I alt har der været indsamlet data fra 1.211 personer i Roskilde Kommune. 658 kvinder og 553 mænd.

3 Side 3 © 2008 Zapera.com A/S – Ryesgade 3A, 1.tv. – 2200 København N - Tel 70 27 22 24 – Fax 70 27 22 25 – info@zapera.com Enhver offentliggørelse af disse resultater skal ske med tydelig kildehenvisning til Zapera.com A/S At dataindsamlingen til undersøgelsen har varieret fra forskellige datakilder gør undersøgelsen bred i indsamlingsfasen, uden dog at kunne gøre undersøgelsen repræsentativ. Talmaterialet i tabellerne er testet for signifikans, t-test, hvilket vil sige, at talmaterialet er testet for ’markante afvigelser’ fra det ’forventelige’ ved et konfidensinterval på 95%. Hvis fx ’A’ er vist i tabellerne som fodnote, så er resultatet i pågældende kolonne signifikant afvigende i forhold til kolonne A. At konfidensintervallet er valgt til 95% betyder, at hvis undersøgelsen gentages, så vil resultatet med 95% sandsynlighed ende med at blive det samme. Afvigelser fra denne teori fanges af testmetoden. På de efterfølgende sider er der udfærdiget grafer for de pågældende spørgsmål i undersøgelsen. I det efterfølgende tabelmateriale kan der på ’Netsummerne’ forekomme afrundinger på decimalerne. Dette giver derfor ikke umiddelbart altid den oplagte sum.

4 Side 4 © 2008 Zapera.com A/S – Ryesgade 3A, 1.tv. – 2200 København N - Tel 70 27 22 24 – Fax 70 27 22 25 – info@zapera.com Enhver offentliggørelse af disse resultater skal ske med tydelig kildehenvisning til Zapera.com A/S I undersøgelsen er det 3 ud af 4 der med sikkerhed har hørt om Musiconprojektet inden denne borgerundersøgelse. Gruppen af borgere, 50-59 år føler sig signifikant bedre orienteret om projektet end resten af aldersgrupperne gør. I denne aldersgruppe har 84% hørt om projektet inden denne borgerundersøgelse. I den yngste gruppe af borgere, 29 år eller yngre, er det 56% der tidligere har hørt projektet omtalt.

5 Side 5 © 2008 Zapera.com A/S – Ryesgade 3A, 1.tv. – 2200 København N - Tel 70 27 22 24 – Fax 70 27 22 25 – info@zapera.com Enhver offentliggørelse af disse resultater skal ske med tydelig kildehenvisning til Zapera.com A/S Som det kan bemærkes i tabelmaterialet, så har dataindsamlingenmetoden betydning for kendskabet til Musicon. Desuden variere informationskilden afhængigt af aldersgruppen. De ældre aldersgrupper føler sig bedre informeret via aviser, og hvorimod, de yngre aldersgrupper føler sig bedre informeret via Musicons egen hjemmeside og også fx Facebook.

6 Side 6 © 2008 Zapera.com A/S – Ryesgade 3A, 1.tv. – 2200 København N - Tel 70 27 22 24 – Fax 70 27 22 25 – info@zapera.com Enhver offentliggørelse af disse resultater skal ske med tydelig kildehenvisning til Zapera.com A/S I undersøgelsen er det under hver 10. der har en negativ eller en meget negativ holdning til Musicon projektet. I undersøgelsen ser det ud til, at mændene er mere ’negative’ end kvinderne er. Mindre afvigelser i forbindelse med dataindsamlingsmetoden.

7 Side 7 © 2008 Zapera.com A/S – Ryesgade 3A, 1.tv. – 2200 København N - Tel 70 27 22 24 – Fax 70 27 22 25 – info@zapera.com Enhver offentliggørelse af disse resultater skal ske med tydelig kildehenvisning til Zapera.com A/S I undersøgelsen er den yngste aldersgruppe signifikant mere ’positive’ og ’meget positive’ over for, at Roskilde som by bliver kendt som en musisk og kreativ by. I tabelmaterialet er der krydset på, om respondenten har hørt om konceptet tidligere, spr. 1.

8 Side 8 © 2008 Zapera.com A/S – Ryesgade 3A, 1.tv. – 2200 København N - Tel 70 27 22 24 – Fax 70 27 22 25 – info@zapera.com Enhver offentliggørelse af disse resultater skal ske med tydelig kildehenvisning til Zapera.com A/S

9 Side 9 © 2008 Zapera.com A/S – Ryesgade 3A, 1.tv. – 2200 København N - Tel 70 27 22 24 – Fax 70 27 22 25 – info@zapera.com Enhver offentliggørelse af disse resultater skal ske med tydelig kildehenvisning til Zapera.com A/S Et rangordnet billede over hvilke bekymringer borgerne har i forbindelse med Musicon konceptet. Den ældste aldersgruppe, og gruppen af postale borgerpanelmedlemmer, er signifikant mere bekymret for at projektet bliver ’for dyrt’. Den yngste aldersgruppe er mest bekymret for at det bliver ’et byggerod’. I tabelmaterialet er der krydset på kendskabet til projektet på forhånd.

10 Side 10 © 2008 Zapera.com A/S – Ryesgade 3A, 1.tv. – 2200 København N - Tel 70 27 22 24 – Fax 70 27 22 25 – info@zapera.com Enhver offentliggørelse af disse resultater skal ske med tydelig kildehenvisning til Zapera.com A/S Et rangordnet billede af hvad borgerne finder spændende ved Musicon projektet. Der er mindre signifikante afvigelser i datamaterialet. Fx er den yngre gruppe mere til, at der kommer ’små specialbutikker’ og ’grønne områder’ end de øvrige grupper er. Besvarelserne i spørgeskemaerne uddelt af Musicongruppen er signifikant mere til svaret, at ’kreative iværksættere får et sted at være’.

11 Side 11 © 2008 Zapera.com A/S – Ryesgade 3A, 1.tv. – 2200 København N - Tel 70 27 22 24 – Fax 70 27 22 25 – info@zapera.com Enhver offentliggørelse af disse resultater skal ske med tydelig kildehenvisning til Zapera.com A/S Rangordnet forslag til hvordan der i Roskilde Kommune kan skabes opmærksomhed omkring det kommende Musicon projekt. I tabelmaterialet ses store signifikante forskelle, primært i forhold til hvilke medier de enkelte aldersgrupper benytter sig af.

12 Side 12 © 2008 Zapera.com A/S – Ryesgade 3A, 1.tv. – 2200 København N - Tel 70 27 22 24 – Fax 70 27 22 25 – info@zapera.com Enhver offentliggørelse af disse resultater skal ske med tydelig kildehenvisning til Zapera.com A/S I undersøgelsen er der 67% af de adspurgte, som ikke kendte til mulighederne for at kunne lave aktiviteter i Musicon bydelen. Bedst informeret omkring mulighederne for aktiviteter, iflg. undersøgelsen, følte gruppen af borgere sig, der har besvaret de udleverede spørgeskemaer, eller gruppen af borgere der har besvaret undersøgelsen via roskilde.dk hjemmesiden.

13 Side 13 © 2008 Zapera.com A/S – Ryesgade 3A, 1.tv. – 2200 København N - Tel 70 27 22 24 – Fax 70 27 22 25 – info@zapera.com Enhver offentliggørelse af disse resultater skal ske med tydelig kildehenvisning til Zapera.com A/S I undersøgelsen føler 78% af borgerne, at det er en god ide at blive inddraget i Musicon konceptet ved at deltage aktivt i forbindelse med aktiviteter. Den postale del af borgerpanelet mener dog signifikant mere, at det ikke er en god ide at deltage aktivt i arrangementer.

14 Side 14 © 2008 Zapera.com A/S – Ryesgade 3A, 1.tv. – 2200 København N - Tel 70 27 22 24 – Fax 70 27 22 25 – info@zapera.com Enhver offentliggørelse af disse resultater skal ske med tydelig kildehenvisning til Zapera.com A/S Undersøgelsen i hovedresultater... 3 ud af 4 Roskilde borgere har hørt om eller set til Musicon konceptet Langt størstedelen har hørt om Musicon projektet fra aviserne Langt størstedelen af borgerne er positive i deres holdning til Musicon Borgerne fremhæver, at man bør bygge videre på Roskildes traditioner inden for musik, for utraditionel byplanlægning, etc. Hver 3. borger i undersøgelsen fremhæver, at de mener det bliver ’dyrt for byen’ med Musicon Borgerne mener det positivt, at kreative iværksættere får et sted at være, at der kommer små specialbutikker og caféer, at der kommer åbne værksteder for kunstnere og at Danmarks Rockmuseum placeres i Roskilde Borgerne foreslår, at projektet skal omtales om markedsføres i lokalavisen, ved rundvisninger, med pjecer og ved kommunens og Musicons hjemmesider. En stor del foreslår ’Facebook’ som markedsføringssted for projektet. En meget stor del af borgerne har ikke været opmærksom på mulighederne for at lave aktiviteter i Musicon bydelen En mulighed kunne være at udskrive en idekonkurrence for området – fx som et temaemne til Roskilde Kommunens borgerpaneldeltagere? Den 22.12.2008. Robert Clausen Zapera


Download ppt "Side 1 © 2008 Zapera.com A/S – Ryesgade 3A, 1.tv. – 2200 København N - Tel 70 27 22 24 – Fax 70 27 22 25 – Enhver offentliggørelse af disse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google