Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den danske brug af forsigtighedstilgangen Christian Ege Sekretariatsleder, Det Økologiske Råd Kemiens Dag, 20. november, 2014.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den danske brug af forsigtighedstilgangen Christian Ege Sekretariatsleder, Det Økologiske Råd Kemiens Dag, 20. november, 2014."— Præsentationens transcript:

1 Den danske brug af forsigtighedstilgangen Christian Ege Sekretariatsleder, Det Økologiske Råd Kemiens Dag, 20. november, 2014

2 Svært at føre 100% bevis for sundhedseffekter, da man ikke laver forsøg på mennesker Late lessons from early warnings (Januar 2013) → illustrerer, med casestudier, hvor skadeligt og dyrt det kan være ikke at bruge forsigtighedsprincippet Politikerne bør reagere hurtigere på tidlige advarsler Forsigtighedsprincippet Christian Ege, Sekretariatsleder, 20. november 2014

3 Afgørende ved substitution, at alternativet (produkt/proces) faktisk er bedre for miljø og sundhed Producentens ansvar at påvise sikker brug Selv om der mangler alternativer for specifikke produktgrupper, kan substitution gennemføres for øvrige Udfasning eller substitution Christian Ege, Sekretariatsleder, 20. november 2014

4 Sikre alternativer er afgørende for forbud/regulering men vær åben og drag nytte af andres erfaringer Ftalater: Specifikke områder, hvor der pt. ikke findes egnede alternativer (f.eks. små chips eller mikrokabler inden i elektroniske apparater) –> specifikke undtagelser Udløbsdato for undtagelser –> incitament til øget forskning i udvikling af alternativer Forbud og regulering, evt. med undtagelser Christian Ege, Sekretariatsleder, 20. november 2014

5 Miljøstyrelsen identificerer i ny rapport ti alternativer til DEHP i medicinsk udstyr ikke alle 10 stoffer har tilstrækkelige datasæt ift. effekter på sundhed og miljø Men tre (COMGHA, DEHT og DINCH), har udvidede datasæt og der er ikke mistanke om skadelige effekter Flere egnede alternativer til DEHP er allerede i brug Eksemplet – Alternativer til DEHP Christian Ege, Sekretariatsleder, 20. november 2014

6 Vigtigheden af brugen af forsigtighedsprincippet afspejles i: Christian Ege, Sekretariatsleder, 20. november 2014 ca.8.000 REACH-registreret som >100 t/år pr. 30.6.2013 ---ooo--- 40-45.000 ‘Forventeligt klassificerbare’ pga. farlige egenskaber (QSAR) ---ooo--- KOM.: ~2.000 forventeligt godkendelses-/autorisationskrævende MEN: 64-90% (gnsn.: 69%) med utilstrækkelige data – heraf 38% med direkte afslag ~ 12.800 registreret som ‘unique’ (med henblik på harmoniseret klassificering?) 155 anmeldt til Kandidatlisten (SVHC) pr. 16.6.2014 med henblik på godkendelse/autorisation.

7 BLEGDAMSVEJ 4B · 2200 KØBENHAVN N · 33 15 09 77 · WWW.ECOCOUNCIL.DK · INFO@ECOCOUNCIL.DK


Download ppt "Den danske brug af forsigtighedstilgangen Christian Ege Sekretariatsleder, Det Økologiske Råd Kemiens Dag, 20. november, 2014."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google