Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tidens tendenser ” Den samme fortælling kan ses forskelligt alt efter det grundsyn og den faglige viden, den professionelle repræsenterer, men også alt.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tidens tendenser ” Den samme fortælling kan ses forskelligt alt efter det grundsyn og den faglige viden, den professionelle repræsenterer, men også alt."— Præsentationens transcript:

1 ’Fra livstilrettelægger til livsledsager’ – en pædagogisk fejlslutning?

2 Tidens tendenser ” Den samme fortælling kan ses forskelligt alt efter det grundsyn og den faglige viden, den professionelle repræsenterer, men også alt efter hvilke strømninger, der i tiden gives sandhedsværdi.” * Historien (diskurs): Udviklingshæmmede og pædagogisk tolkning * Handling: Oplevelses- eller kedsomhedspædagogik? * Etik: Den rette indsats mellem for meget og for lidt Serviceloven (1998) ”Det helt overordnede formål er at sikre en rigtig indsats, så borgeren får det, pågældende har brug for – hverken for meget eller for lidt.” (Vejledning kapitel 22)

3 KEDSOMHED ”Kedsomhed er som regel knyttet til manglende aktivitet og få påvirkninger fra omgivelserne. Tilstanden opstår og opleves typisk i situationer, hvor påvirkningerne (stimuli) rummer ringe intensitet mht. lyd, farver, bevægelse, følelsesmæssig appel, nyhedsværdi og overraskelser.” (Gyldendals Åbne Encyklopædi)

4 NEUROPÆDAGOGIK ANNO 2014 ”Neuropædagogik er helt, helt anderledes end traditionel pædagogik .… Hvis man kun tænker ud fra en traditionel pædagogisk tankegang, når man har at gøre med hjerneskadede, så misforstår man borgerne, og så får man konflikterne. … Borgeren er, som borgeren er. Det står ikke til at ændre.” (Bente Juul i VidensTema nr. 5, 2010)

5 ”VÆK MED HVERDAGSPÆDAGOGIK” - LOW AROUSAL
”Eksekutive funktioner er mangelfuldt udviklede… Det betyder i praksis, at det er hjernens to øvrige områder – den emotionelle hjerne og den sansende hjerne – der dominerer opfattelse og adfærd. Samtidigt er der forstyrrelser på evnen til at filtrere og sanseintegrere på de sanseindtryk, som alle modtager i dagligdagen…. Derfor går alle stimuli lige ind i systemet og via nervebanerne op til hjernen videre til den emotionelle hjerne. Her sidder vores overlevelsessystem, som har med flugt/kamp at gøre… Beroliges nervesystemet ikke, øges arousal niveauet til f.eks. angst, aggression, truende adfærd, udadageren og selvskadende adfærd.” (Botilbuddet Lyngdal. Socialpædagogen 1/2012)

6 NÅR GRÆNSERNE UDFORDRES
”Den udbredte forståelse for autisme inden for arbejdsfeltet kan være for simpel, hvad angår beboernes evne til at registrere andre menneskers følelsesmæssige situation. Deres følsomhed over for ændringer kan være overdrevet, hvilket kan fastholde hverdagen i en struktur, hvor resultatet kan blive manglende mentale og fysiske udfordringer. Dette kan understøtte … aktiviteter som dybest set er udtryk for mangel på alternative udfordringer og brud på de faste strukturer. … Det synes nærmest at være tabuiseret, idet beboerne af etiske eller teoretiske grunde ikke tillægges sådanne motiver eller sociale kompetencer..” (K. Høgsbro et al. 2011:123-24)

7 NEUROFORTOLKNING ANNO 1992:
”Tiden er inde til, at vi udvikler en ny form for pædagogik: Neuropædagogikken. … Vi må ikke eliminere den vilde, kaotiske livskraft, som skjuler sig i børnenes bevidsthed, men lade den få udløb på trods af dens destruktive effekt. Den kan ikke bremses, højst forædles. Det er neuropædagogik.” (Matti Bergström: Barnet – den sidste slave. 1992, side 65)

8 NEUROPÆDAGOGIK ANNO 1988 (Det kan Nytte) ”Der tages udgangspunkt i, at alle fødes med det samme udviklingspotentiale – og at alle derfor også er bestemt eller ’programmeret’ til at skulle gennemleve ’normaludviklingen’… Psykisk udviklingshæmning/åndssvaghed anses derfor ikke som årsagen til en mangelfuld udvikling, men derimod som en konsekvens af manglende hensyntagen og kompensation.”

9 Sanseordenen (L-H. Schmidt 2000:129) Genstand Forhold Selvforhold
Det faste FØLE BERØRINGS PROPRIOCEPTION ’hånd’ ’hud’ ’selvfølelse’ Det flydende SMAGE SYNS IMAGINATIONS ’mund’ ’øje’ ’forestilling’ Det luftige LUGTE HØRE BALANCE ’næse’ ’øre’ ’harmoni’

10

11 De sanselige kræfter og ’ærkelegene’: Det barnlige (L-G
De sanselige kræfter og ’ærkelegene’: Det barnlige (L-G. Hammershøj: Kreativitet 2012) Kategorier Aktivitet Fysisk udtryk Udbrud Kræfter Det faste At lege med sand Formning (forme/tegne) ”Se” Indbildningskraft Det flydende At lege med vand Træf (fundet/fanget) ”Nej” Afgørelseskraft Det luftige At rutsje Fart (op eller ned) ”Hviin” Overskridelseskraft Det strålende At gynge Monotoni (frem-og-tilbage) ”Igen” Udlevelseskraft

12 KVALIKOMBO: REFERENCERAMME
(Langager, Kofod og Thomsen: Kvalikombo, 2013) Menneskesyn Et menneske er aktivt kommunikerende og virksomt sammen med andre mennesker, og alle har behov for emotionel imødekommenhed fra omgivelserne Professionsberedskab Ethvert menneske rummer flere resurser og kapaciteter, end der umiddelbart kan iagttages i det daglige pædagogiske arbejde eller via standardiserede funktionsbeskrivelser Værdigrundlag Agtelse for et andet menneskes værdighed er grundlæggende i forståelsen af den professionelle omsorgsopgave og må komme til syne i alle pædagogiske handlinger


Download ppt "Tidens tendenser ” Den samme fortælling kan ses forskelligt alt efter det grundsyn og den faglige viden, den professionelle repræsenterer, men også alt."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google