Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mere liv i gamles hverdag – et praksisudviklingsprojekt

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mere liv i gamles hverdag – et praksisudviklingsprojekt"— Præsentationens transcript:

1 Mere liv i gamles hverdag – et praksisudviklingsprojekt 2007 - 2010
UDVIKLINGSKONFERENCE I DET SUNDHEDSFAGLIGE HOVEDOMRÅDE - UCN DEN 17. AUGUST 2010 Mere liv i gamles hverdag – et praksisudviklingsprojekt Lisbeth Vinding Madsen, ergo. udd. Ole Mygind, (ergo. udd.), videncenter for kommunikation Inge Lange, ergo. udd. Karin Naldahl, spl. udd. I

2 Diskussion / gensidig inspiration:
Disposition Præsentation 1) Hverdagslivs tankegangen 2) Mere livs del-projekterne 3) Projekt formål, -faser og -metode 4) Delprojekt: Udeliv 5) Delprojekt: Aften/natteliv 6) Projekterfaringer Diskussion / gensidig inspiration: - andre projekter i samarbejde med praksis? - implementeringsmuligheder i de sundhedsfaglige grund-, videre- og efteruddannelser?

3 Merliv hverdagslivets stunder – det nære og det konkrete er i fokus
Projektet interesserer sig for: Andre interesserer sig for: Gode stunder, Hverdagsliv den sunde krop Måltider og madlavning kost og ernæring Udeliv motion Samtaler sociale relationer Aften og natteliv søvn

4 Fire Mere Livs del-projekter
* Måltider og madlavning Social- og sundhedsskolen i Herning / Kastaniehaven Give, Mellemtofte Holstebro, Møllegården Hadsten, Søparken Lemvig, m.fl. * Udeliv Ergoterapeutskolen i Ålborg (UCN) / Dagcenter Farsø, Skipper Clement Centret Svenstrup, Terndrup Ældrepleje * Samtaler Social- og sundhedsskolen i Randers/ Områdecenter Åbakken Randers, Genoptræningscenter Svaleparken Assentoft m.fl. * Aften og natteliv Ergoterapeutskolen i Ålborg og Sygeplejerskeuddannelsen i Hjørring (UCN) / Terndrup Ældrecenter, Caspershus Plejehjem, Frederikshavn I

5 Projektets formål Udvikle, dokumentere og formidle metoder til fastholdelse af opmærksomheden på den enkelte ældres værdier i hverdagen at tilpasse viden om ’best practice’ til lokale forhold gennem en kontinuerlig afprøvning af forandringstiltag og gennem erfaringsudveksling i netværkssamarbejde

6 Projektets metode: Gennembrudsmetoden The ’Breakthrough Series’ Collaborative Method Institute for Healthcare Improvement (IHI), Cambridge, Massachusetts (Sarah Frazer, Thomas W Nolan and others) Gennembrudsmetoden: En evidensbaseret metode til udvikling af praksis i sundhedsvæsnet I Gennembrudsmetoden videregives praksisviden fra ét praksisfelt til et andet praksisfelt. Videregivning af praksisviden fra ”praksis nr 1” ”praksis nr 2” translatering af den oprindelige viden Videnstranslatering ny, meningsgivende sammenhæng = videnudvikling

7 Projektfaser (Fremhævning med ’fed’ refererer til fokuspunkter i projektfaserne)
august 2007 – september 2008 Fase 2 september 2008 – november 2009 Fase 3 november marts 2010 Litteratursøgning Indsamling af idéer fra praksis Etablering af netværk Afprøvning af idéer Virkningsvurdering : PDSA cirkel Træning i formidling Formidling Virkningsvurdering Forandringskatalog: 4 Idékataloger Erfarings dokumentation - Billeddokumentation - Fortælling Erfaringsopsamling bla. via publiceret hefte

8 Mere liv i udelivet: Fase 1: Idékatalog
Phase 1:C Tre overodnede idéer: Udeliv med gang Haveliv Udeliv med dyr Eksempler på idéer: Landbohaven Kolonihave Skildpadde Gang ved indkøb

9 Mere liv i aften og nattelivet: Fase 1: Idé katalog
Fire Overordnede idéer: Nærhed Ritualer Kropslig velvære Fysiske omgivelser

10 Projektfaser Fase 1 august 2007 – september 2008 Fase 2
november 2009 Fase 3 november marts 2010 Litteratursøgning Indsamling af idéer fra praksis Etablering af netværk Afprøvning af idéer Virkningsvurdering : PDSA cirkel Træning i formidling Formidling Virkningsvurdering Forandringskatalog: 4 Idékataloger Erfarings dokumentation Billeddokumentation Fortælling Erfaringsopsamling i publiceret hefte m.m.

11

12 Projekt typer: Projekter, hvor rammerne omkring de ældres hverdagsliv er i fokus. Gruppeorienterede projekter: - mad- og måltider - udeliv I

13 Projekt typer: Projekter, hvor det er den enkelte ældres hverdagsliv, der er i fokus. Individuelle projekter: - samtaler - aften- og natteliv

14 Udeliv - Billeddokumentation
Antal slides ?????????

15 I

16 Projektfaser Fase 1 august 2007 – september 2008 Fase 2
november 2009 Fase 3 november marts 2010 Indsamling af idéer fra praksis Etablering af netværk Afprøvning af idéer Virkningsvurdering : PDSA cirkel Træning i formidling Formidling Virkningsvurdering Forandringskatalog: 4 Idékataloger Erfarings dokumentation Billeddokumentation fortælling Erfaringsopsamling i publiceret hefte m.m.

17 Eksempler på fase 3 formidling:
- Produktion af videofilm + afvikling af temadage i et nabo-leve-bo-miljø: Mad og måltider - Åbent hus, dvs. ”Åben Have” arrangement (fx: traktoren kommer): Udeliv - Tværgående formidling mellem projekter på personalemøder: Udeliv og aften/natteliv - Artikler i lokale dagblade: Aften/natteliv og Udeliv - Indlæg og workshops på landsdækkende Vega seminarer: Alle

18 Resultater og analyse For omsorgsgiverne i 18 (af 24) praksisinstitutioner lykkedes det at omsætte andres idéer til egen praksis og hermed at udvikle hverdags-livskvalitet for beboerne Cross case analyse med brug af hverdagslivs begreber, viste følgende forbedringer for beboerne: Mere deltagelse: Aktiv deltagelse, arbejdsrelateret deltagelse Større udfoldelsesrum: Ejerskab til eget liv, gen-udfoldelse af liv Bedre kontakt : Spontane samtaler og personlige relationer til personale, genkendelse, nærhed Mere positive hverdagsrutiner: Repetition i hverdagslivet´;, i dage, uger g uger

19 Konklusion Gennembrudsmetoden er en effektiv metode til at dokumentere og udvikle hverdagslivskvalitet for omsorgsafhængige ældre, når omsorgsgiverne formår at fastholde metodens systematik Gennembrudsmetoden kræver meget få økonomiske ressourcer; er et velegnet kvalitetsforbedringsredskab i ”spare-krise-tider” Projekt synergieffekt: Udvikling af mere hverdagslivskvalitet for beboerne fremmer omsorgsgivernes egen arbejdsglæde og faglige stolthed

20 Referencer, fx: * 10 Powerful Ideas for Improving Patient Care: Book 4
Bisognano M, Conway J, with Schummers D Chicago, Illinois: Health Administration Press with the Institute for Healthcare Improvement; 2008 * Breakthrough method : an evidensbased method for change of practice in health care : 2007 Oct 24;298(16): The science of large-scale change in global health. McCannon CJ, Berwick DM, Massoud MR. Institute for Healthcare Improvement, Cambridge, MA 02138, USA. - *http://knudramian.pbworks.com/MereLiv * Mere liv i gamles hverdag. Ramian K & Dyrholm I-L. Gerontologi : 2008, 4 (25): 12-15 Dansk Gerontologisk Institut, København * Gode hverdage. Et bidrag til diskussionen om kvalitet i ældreplejen. Ramian et al. Gerontologi : 2010, 2 (26): Dansk Gerontologisk Institut, København


Download ppt "Mere liv i gamles hverdag – et praksisudviklingsprojekt"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google