Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ledelsesmæssige og kvalitets- udviklingsmæssige overvejelser Ved udarbejdelsen af Handlingsplan for øget gennemførelse 2013 på SOSU C Oplæg på orienterings-

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ledelsesmæssige og kvalitets- udviklingsmæssige overvejelser Ved udarbejdelsen af Handlingsplan for øget gennemførelse 2013 på SOSU C Oplæg på orienterings-"— Præsentationens transcript:

1 Ledelsesmæssige og kvalitets- udviklingsmæssige overvejelser Ved udarbejdelsen af Handlingsplan for øget gennemførelse 2013 på SOSU C Oplæg på orienterings- og arbejdsmødet om øget kvalitet i erhvervsuddannelserne den 4. februar 2013 1

2 Hvem er vi? SOSU C er et Social- og sundhedsuddannelses Center, som er beliggende i Brøndby, Herlev og Gladsaxe. Vi har 1467 årselever og er 232 ansatte Hvad er vores udviklingsmæssige udgangspunkt? 2 Elsebeth Melgaard Direktør ved SOSU C Ole Roemer Kvalitetskonsulent ved SOSU C

3 3 Bestyrelsen vedtog i 2011 1.En reformulering af vores mission og vision 2.En Strategiplan for 2011-2016 3.En Udviklingsplan for 2012- 2013, der blev formuleret ved at inddrage en gruppe medarbejdere 1. SOSU C – fra strategi til handling

4 4 SOSU C – fra strategi til handling Fokusområde 1 (Kvalitet) Fokusområde 2 (Læring og trivsel) Fokusområde 3 (Arbejdsplads) Fokusområde 4 (Samfundsmæssig opgave) Fokusområde 5 (Samarbejdspartnere) Fokusområde 6 (Synlighed) Fokusområder i Strategien:

5 5 SOSU C – fra strategi til handling De 17 målsætninger blev fordelt på 4 områder 1.Markedsføring & International arbejde 2.Elever & kvalitet i uddannelse 3.Uddannelse & IT 4.Efteruddannelse

6 SOSU C – fra strategi til handling Det centrale og involverende step: ’Hvis SOSU C skal opfylde sin strategi, hvad skal der så til’? 6

7 7 SOSU C – fra strategi til handling Denne udviklingsplan blev godkendt af bestyrelsen den 7. december 2011.

8 8 Udviklingen i 2012 og 2013 For de mange Undersøgelse af personalets IT kompetencer og opfølgende kompetenceløft – Alle har fået en tablet Gråzone kurser og supervision Mangfoldigheds forløb Elevplan som fælles platform Gå hjem møder Ny uddannelses ordning og revision af materiale, bl.a. via gråzone sprogovervejelser Revision af kontaktlærerhåndbogen

9 9 Udviklingen i 2012 og 2013 For de færre Nedsættelse af samarbejdsforum med praktikken Nedsættelse gruppe omkring grøn profil Nedsættelse gruppe omkring særlig nysgerrige Nedsættelse gruppe omkring kvalitetsarbejdet Nedsættelse af gruppe omkring E- learning og virtuelle spil Nedsættelse gruppe omkring Forskning og ”Best practice”

10 10 Udviklingen i 2012 og 2013 For eksperterne IT system sammenspil Oprettelse af lokalebooking over internet Elevplan Hjemmeside /PR og pjecer Sund økonomi / Nøgletal Fronter som fælles platform

11 11 Interesseopslag

12 12

13 Sideløbende……. Planlægning og implementering af den justerede uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Planlægning og implementering af Uddannelseslaboratorium 13

14 2. Hvad kendetegner aktiviteterne Leavitts systemmodel 14 Opgaver StrukturTeknologi Aktører

15 Den igangværende udviklingsproces på SOSU C Kompetenceudvikling (mest) Organisationsudvikling (mindre) Kvalitetsudvikling (mindst) Aktiviteterne i udviklingsplanen -Afdækning af behov for kompetenceudvikling (aktør) -Gennemførelse af kompetenceudvikling (aktør) -Nyindretning af lokaler, samarbejde, PR (struktur) -Fronter-platformen bruges mere (teknologi) -Færre aktiviteter er relateret direkte til opgaven 15

16 Udfordringer ved udarbejdelsen af HP 2013 Nye opstillede mål for HP 2013: ’Fælles didaktisk og pædagogisk grundlag’ ’Styrket differentiering’ ’Et godt læringsmiljø’ (allerede en del af ’Strategien for SOSU C 2011- 2016’) 16

17 Ledelses- og kvalitetsmæssige udfordringer Vores centrale spørgsmål er: Kan vi på SOSU C se udarbejdelsen af et Fælles didaktisk og pædagogisk grundlag og styrket differentiering - som overordnede bud på: ’HVORDAN et godt læringsmiljø’? Kan dette være en udfoldet og konkretiseret overskrift på en opgaverelateret kvalitetsudvikling? 17

18 3. Hvad er i støbeskeen på SOSU C i forhold til HP 2013? 1.De særlige udfordringer afdækkes i år ved en antropologisk frafaldsanalyse. 2. Indsatsteori-modellen skal benyttes ved opstilling af mål for at synliggøre kompleksiteten og sammenhængen 3. De nedsatte interessegrupper fortsætter deres arbejde 4. Eksperimenter fra Uddannelseslaboratoriet afprøves og beskrives 18

19 Der nedsættes en HP 2013 gruppe med repræsentanter fra eksisterende interessegrupper: -Tutorordning -Supervision -Forskning -Kvalitetsarbejdet -Justerede uddannelsesordning for SOSU trin1+2 -Repræsentanter fra Pæd. Ass.uddannelse og grundforløb Gruppens medlemmer vil medbringe kompetencer og materialer, som er udviklet i de forskellige interessegrupper. 19 Hvad er i støbeskeen på SOSU C i forhold til HP 2013?

20 Ledelsesmæssige overvejelser De nye mål i Handlingsplan 2013 skal ses i sammenhæng med den generelle udvikling på SOSU C, som samlet set skal indfri ’Strategi 2011-2016’. Krav og overvejelser til processen vedr. HP 2013 Den er styret og den involverer medarbejder Den foregår i øjenhøjde, den skal være fortsat være praksisnær! Udviklingen sker ved at tænke på kanten af boksen med fokus på kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling og organisationsudvikling. 20


Download ppt "Ledelsesmæssige og kvalitets- udviklingsmæssige overvejelser Ved udarbejdelsen af Handlingsplan for øget gennemførelse 2013 på SOSU C Oplæg på orienterings-"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google